MEDICINSKI KIRURŠKI MATERIAL

Datum vpisa: 12. september 2019
Naročnik: 
SHSKUK - University Clinical Hospital Service of Kosovo
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/00220-19-6807-1-2-1/B05-0019417
Predmet javnega razpisa je dobava medicinskega kirurškega materiala.
Ocenjena vrednost je 87.255,00 EUR.