MEDICINSKI MATERIAL ZA OBDUKCIJE IN KLINIČNE PREGLEDE

Datum vpisa: 12. september 2019
Naročnik: 
Ministria e Drejtësisë
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Medicinska oprema
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/21500-19-6749-1-2-1/B05-0019442
Predmet javnega razpisa je dobava medicinskega materiala za obdukcije in klinične preglede.
Ocenjena vrednost je 66.000,00 EUR.