NADGRADNJA IT INFRASTRUKTURE

Datum vpisa: 9. julij 2019
Naročnik: 
Ministria e Finacave
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2019/MF201-19-1187-1-1-1/B05-0013513
Ministrstvo za finance objavlja javni razpis za izvedbo nadgradnje IT infrastrukture.
Ocenjena vrednost je 257.000,00 EUR.