NAPRAVA ZA KONVERZIJO NH3/NOX

Datum vpisa: 4. marec 2019
Naročnik: 
Javni zdravstveni zavod Pančevo
Goran Ilić
Pasterova 2
26000 Pančevo
Srbija
tel: +381 13 322965, opcija 4
Panoga: 
Ekologija
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: srbski ali uradni prevod dokumentacije v srbski jezik
Opis: Predmet javnega razpisa je dobava naprave za konverzijo „NH3/NOx”, skladne z obstoječim NO2/NOx analizatorjem „HORIBA APNA 370“.

Povezava na javni razpis