OPREMA ZA INFOGRAFIKO IN SIGNALIZACIJO

Datum vpisa: 28. maj 2019
Naročnik:  Panoga: 
Računalništvo, IT
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2019/616-19-3078-1-1-1/B05-0008956
Skupščina Občine Priština objavlja javni razpis za dobavo opreme za infografiko in signalizacijo.
Ocenjena vrednost je 150.000,00 EUR.