OPREMA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI: RENTGENSKI SKENER, DETEKTOR IN UPS

Datum vpisa: 9. julij 2019
Naročnik: 
Ministria e Administratës Publike
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Elektronika, električne in optične komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/202-19-4476-1-2-1/B05-0013645
Ministrstvo za javno upravo objavlja javni razpis za dobavo opreme za izboljšanje varnosti - rentgenski skener, detektor in UPS za objekt MPMS.
Ocenjena vrednost je 50.000,00 EUR