OPREMA ZA KABINETE ZA FIZIKO, KEMIJO IN BIOLOGIJO ZA ŠOLE V OBČINI PRIŠTINA

Datum vpisa: 7. marec 2019
Naročnik:  Panoga: 
Drugo
Izobraževanje in usposabljanje
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna koda: 2019/616-19-749-1-2-1/B05-0002927
Predmet javnega razpisa je dobava opreme za kabinete za fiziko, kemijo in biologijo za šole v Občini Priština.
Ocenjena vrednost je 95.000,00 EUR.