PRALNI IN KUHINJSKI APARATI

Datum vpisa: 28. maj 2019
Naročnik:  Panoga: 
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/33600-19-3367-1-2-1/B05-0009802
Popravna služba Kosova objavlja javni razpis za dobavo pralnih in kuhinjskih aparatov.
Ocenjena vrednost je 88.000,00 EUR.