REPETITOR

Datum vpisa: 7. marec 2019
Naročnik:  Panoga: 
Stroji in naprave
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Predmet javnega razpisa je dobava repetitorja.
Referenčna koda: 2019/?-19-740-1-2-1/B05-0003141
Ocenjena vrednost je 50.000,00 EUR.