SISTEM ZA UPRAVLJANJE PRISOTNOSTI NA DELOVNEM MESTU - SMVP IN VZDRŽEVANJE

Datum vpisa: 10. julij 2019
Naročnik: 
Ministria e Administratës Publike
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2019/202-19-4644-1-2-1/B05-0013549
Ministrstvo za javno upravo objavlja javni razpis za dobavo sistema za upravljanje prisotnosti na delovnem mestu - SMVP, vzdrževanje, razširitev in dobavo opreme SMPS.
Ocenjena vrednost je 117.000,00 EUR.