TERENSKA VOZILA, OSEBNI AVROMOBILI, KOMBI

Datum vpisa: 28. maj 2019
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Avtomobili in komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2019/KEK-19-3232-1-1-1/B05-0009021
Energetska korporacija Kosova objavlja javni razpis za dobavo vozil:
  • sklop 1 - terenska vozila - džipi
  • sklop 2 - terenska vozila, kombinirana z dvojnimi kabinami in tovornimi transporterji
  • sklop 3 - osebni avtomobili - limuzina
  • sklop 4 - 1 + 8-sedežni kombi
Ocenjena vrednost je 253.000,00 EUR.