TURBINSKO OLJE

Datum vpisa: 28. maj 2019
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Kemikalije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2019/KEK-19-3035-1-1-1/B05-0008810
Energetska korporacija Kosova objavlja javni razpis za dobavo olja za turbine:
  • sklop 1 - olje za parno turbino Tip DTE OIL LIGHT-32;
  • sklop 2 - turbinsko olje T46.
Ocenjena vrednost je 498.820,00 EUR.