REVIZIJA FINANČNIH POROČIL

Datum vpisa: petek, 15. november 2019
Naročnik: 
Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)
Adrijana Uglik
Trg golootočkih žrtava 13
81000 Podgorica
Crna Gora
tel: 441-436, 441-369
Panoga: 
Finančne storitve
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: črnogorski
Opis: Št. 11205/5 (40/19)
Predmet javnega naročila je izvedba storitev revizije finančnih poročil.