REZERVNI DELI ZA INDIKATORJE NIVOJA BOBNA KOTLA

Datum vpisa: ponedeljek, 14. september 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosoves sh.a
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-5234-1-2-1/B05-0014693
Predmet javnega naročila je dobava rezervnih delov za indikatorje nivoja bobna kotla blokov A3, A4, A5.
Ocenjena vrednost je 18 000,00 €.