SADJE, ZELENJAVA IN OREŠKI

Datum vpisa: četrtek, 07. november 2019
Naročnik: 
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin
Bojan Kranjec
J. Merlića 9
42000 Varaždin
Republika Hrvatska
tel: + 385 (0) 42 332926, +385 (0) 91 3129001
Panoga: 
Hrana in pijače
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: hrvaški
Opis: 
Predmet javnega naročila je dobava sadja, zelenjava in oreškov.
Ocenjena vrednost je 481.000,00 HRK.

Dokumentacija dostopna na eojn.nn.hr/Oglasnik/.