SISTEM EVIDENTIRANJA PRISOTNOSTI ZA ZAPOSLENE NA UNIVERZI

Datum vpisa: torek, 24. marec 2020
Naročnik: 
Universiteti Ukshin Hoti
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: 

Referenčna številka: 2020/10208-20-782-1-2-1/B05-0002877
Predmet javnega naročila je dobava opreme in vspostavitev sistema evidentiranja prisotnosti za zaposlene na univerzi.
Ocenjena vrednost je 19.000,00 EUR.