SPECIALIZIRANA OPREMA ZA KMETIJSKE POKLICNE ŠOLE

Datum vpisa: ponedeljek, 18. november 2019
Naročnik: 
Evropska unija, ki jo zastopa Delegacija Evropske unije v Republiki Srbiji v imenu in za račun države upravičenke, Republika Srbija
Vladimira Popovica 40/V (GTC avenue 19)
11070 Beograd
Srbija
Panoga: 
Kmetijstvo, gozdarstvo
Izobraževanje in usposabljanje
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Predmet javnega naročila je dobava specializirane opreme (kmetijska mehanizacija, veterinarska in laboratorijska oprema) za kmetijske poklicne šole v Srbiji.