SPREMLJANJE UČINKA IMPULS PROGRAMA

Datum vpisa: sreda, 20. november 2019
Naročnik:  Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: Številka vpisa: L-709312-9b6
Javni zavod za zaposlovanje Avstrije objavlja javno naročilo za izvedbo storitev spremljanja uspešnosti za impulzni program AMS.