STOLI IN MIZE ZA POTREBE TCA

Datum vpisa: sreda, 20. maj 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Drugo
Les, pohištvo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-2066-1-2-1/B05-0006268
Predmet javnega naročila je dobava stolov in miz za potrebe TCA.
Ocenjena vrednost je 27 000,00 EUR.