STORITVE RAZISKAV - TRGOVINSKI IN TEHNOLOŠKI DIALOG MED EU IN ZDA

Datum vpisa: petek, 12. november 2021
Naročnik: 
European Union, represented by the European Commission
BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale
1000 Bruxelles
Belgium
Panoga: 
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 

Splošni cilj trgovinskega in tehnološkega dialoga med EU in ZDA, katerega del bo ta pogodba, je podpora in obveščanje Sveta za trgovino in tehnologijo z nevladnim strokovnim znanjem, z namenom da se zagotovi platforma za vzpostavitev skupnih stališč zainteresiranih strani za cilje in delo Sveta za trgovino in tehnologijo ter za dvig podpore zainteresiranih strani in širše javnosti ciljem tesnejšega sodelovanja med EU in ZDA na povezavi trgovine, tehnologije in varnosti.

Več informacij