STORITVE TOLMAČENJA V ZNAKOVNI JEZIK ZA ZVEZNI URAD KANCLERJA

Datum vpisa: ponedeljek, 21. september 2020
Naročnik:  Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 

Številka vpisa: L-757610-0910
V Avstriji je trenutno približno 500.000 ljudi, ki so odvisni od znakovnega jezika. Za te ljudi so bistvene celovite informacije brez ovir. Ta nujnost se je v zadnjem času pokazala zlasti v zvezi z informacijami o ukrepih v zvezi z COVID-19, vendar je neodvisno od tega podana tudi na vseh drugih področjih življenja. Da bi zagotovili dostopnost, mora Zvezni urad kanclerja ponuditi tolmačenje na vseh tiskovnih konferencah, drugih posnetkih ali prenosih. Predmet razpisa je sklenitev okvirne pogodbe za storitve tolmačenja v znakovni jezik.