STROJ ZA ČIŠČENJE OBJEKTA

Datum vpisa: sreda, 10. februar 2021
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosoves sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Stroji in naprave
Energetika
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2021/KEK-21-365-1-2-1/B05-0002145
Predmet javnega naročila je dobava stroja za čiščenje objekta.
Ocenjena vrednost je 13 500,00 EUR.