STROJNA INFRASTRUKTURA (BLADE SERVER, STORAGE)

Datum vpisa: ponedeljek, 14. september 2020
Naročnik: 
Administrata Tatimore e Kosovës
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Računalništvo, IT
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2020/11600-20-5236-1-1-1/B05-0014699
Predmet javnega naročila je dobava strojne infrastrukture (Blade Server, Storage).
Ocenjena vrednost je 2 235 579,00 €.