Želite prejemati najnovejše poslovne priložnosti na vaš elektronski naslov?

Bodite obveščeni o najnovejših objavah. Na prejemanje aktualnih novic se prijavite v rubriki E-Info.

STROKOVNA ANALIZA ANKET O STANJU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI NA KMETIJSKIH OBMOČJIH

Datum vpisa: ponedeljek, 18. september 2023

Naročnik: 

European Commission, DG ENV
ENV.A.4 – Finance, Audit and Budget, BRE2 10/DCS
1049 Brussels
Belgium
tel: +32 2 299 11 11
Panoga: 
Ekologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški

Opis: 

Za oceno učinkov ukrepov politike v okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in skupne kmetijske politike EU so potrebne zanesljive informacije in znanje o stanju biotske raznovrstnosti na kmetijskih območjih.
 
Cilj te pogodbe je analizirati nabore podatkov iz anket EMBAL 2022/2023 in LUCAS 2022 o travinju, z namenom izboljšati obstoječe informacije in bazo znanja na tem področju.
 
Izvajalec bo zagotovil naslednje rezultate:
 
  • Začetno poročilo: predloži ga v 3 tednih po podpisu pogodbe in v njem povzame organizacijo nalog. V poročilu bo podrobneje razdelana in izpopolnjena metodologija, predstavljena v ponudbi. O začetnem poročilu se bo razpravljalo na uvodnem sestanku.
  • Vmesno poročilo: predloži ga v 8 mesecih po podpisu pogodbe. V poročilu bo povzet napredek pri vseh nalogah in predstavljeni naslednji koraki do konca pogodbe. To poročilo bo podlaga za vmesno plačilo. Vmesno poročilo bo obravnavano na vmesnem sestanku.
  • Končno poročilo: osnutek bo predložen najpozneje 17 mesecev po podpisu pogodbe. Poročilo bo obravnavano na končnem sestanku. Končno poročilo bo jedrnato, na največ 40-50 straneh brez prilog, v njem bo povzeto opravljeno delo v okviru vseh nalog in opisani rezultati pogodbe.
  • Tematsko poročilo: to poročilo, ki ga je treba predložiti najpozneje v 15 mesecih, bo celovito opisalo uporabljene analitične metode in rezultate analize v okviru nalog 1, 2 in 3. Skupaj s tematskim poročilom bo izvajalec dostavil tudi njegov povzetek v obliki ločenega dokumenta, ki bo objavljen. Povzetek, ki bo obsegal do 30-40 strani, bo bralcu prijazno in privlačno oblikovan ter bo vseboval jedrnato opisane in dobro ponazorjene ključne ugotovitve.
 
Ocenjena skupna vrednost tega projekta je 300.000 EUR.
 
Trajanje pogodbe je 18 mesecev in se ne more podaljšati.

 

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: