Želite prejemati najnovejše poslovne priložnosti na vaš elektronski naslov?

Bodite obveščeni o najnovejših objavah. Na prejemanje aktualnih novic se prijavite v rubriki E-Info.

ŠTUDIJA O MOŽNOSTIH ODKRIVANJA RAZNOLIKIH EVROPSKIH KULTURNIH VSEBIN V DIGITALNEM OKOLJU

Datum vpisa: ponedeljek, 18. september 2023

Naročnik: 

European Commission, DG EAC
Emerald Court (J-70), Rue Joseph II 70
1000 Brussels
Belgium
tel: +32 2 299 11 11
fax: EAC-D1-FINANCIAL@ec.europa.eu
Panoga: 
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški

Opis: 

Eden od ključnih elementov strateškega okvira kulturne politike EU je delovni načrt EU za kulturo. Sedanji delovni načrt za kulturo predvideva pripravo študije o možnosti odkrivanja različnih evropskih kulturnih vsebin v digitalnem okolju.

Splošni cilj študije je podroben pregled trenutnega stanja na področju odkrivanja raznolikih evropskih kulturnih vsebin na spletu in razumevanje vpliva, ki ga imajo prakse določanja prednosti vsebin, priporočila algoritmov in strategije ustvarjanja na kulturno in jezikovno raznolikost. 

Končni namen je opredeliti možne načine ukrepanja na ustrezni ravni, da bi pomagali zaščititi in spodbujati izpostavljenost kulturni in jezikovni raznolikosti na spletu s posebnim poudarkom na glasbenem in knjižnem sektorju.

Izvajalec vzpostavi konceptualni okvir glede odkrivanja in raznolikosti na spletu, politike in podpornih ukrepov ter priporočil za kuriranje in algoritme, tako da predlaga delovno opredelitev ključnih pojmov ter kategorizacijo politike in podpore ukrepov. Izvajalec vključi podroben raziskovalni pristop, vključno s pregledom metrike in metodologije, da se preuči obseg problema v vseh proučevanih sektorjih, in predstavitev orodij za zbiranje podatkov, ki se bodo uporabljala v študiji.

Ocenjena skupna vrednost tega projekta je 300.000 EUR.

 

Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: