ŠTUDIJA O REŠEVANJU ENERGETSKE REVŠČINE V POGODBENICAH ENERGETSKE SKUPNOSTI

Datum vpisa: ponedeljek, 21. september 2020
Naročnik:  Panoga: 
Raziskave in razvoj
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: Številka vpisa: L-757804-0911
Cilj te študije je oceniti število energetsko revnih gospodinjstev v pogodbenicah Energetske skupnosti in predlagati politike in ukrepe za reševanje.