TELESKOPSKI HIDRAVLIČNI BAGER

Datum vpisa: četrtek, 12. marec 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Stroji in naprave
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski, angleški
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-681-1-1-1/B05-0002322
Predmet javnega naročila je dobava teleskopskega hidravličnega bagra.
Ocenjena vrednost je 250.000,00 EUR.