VENTILI IN PRIROBNICE DN500, DN600

Datum vpisa: sreda, 18. november 2020
Naročnik: 
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A.
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Drugo
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/NP Termoskos.sha-20-7589-1-2-1/B05-0020946
Predmet javnega naročila je dobava ventilov in prirobnic DN500, DN600.
Ocenjena vrednost je 124 999,00 EUR.