VZPOSTAVITEV ZAŠČITE PRED HRUPOM V PROMETU

Datum vpisa: sreda, 24. marec 2021
Naročnik: 
ASFINAG Autobahnen- und Schnellstraßen Finanzierungs-Aktiensgesellschaft
tel: +43 664/6010814336
Panoga: 
Ekologija
Promet, zveze in telekomunikacije
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 
Številka vpisa: L-780715-1316
Zakon o zaščiti okolja pred hrupom določa, da se mora zvočno onesnaževanje v metropolitanskih območjih, na glavnih cestah, glavnih železniških progah in v bližini večjih letališč dokumentirati na kartah hrupa. V skladu z zahtevami zakona o hrupu je ASFINAG leta 2017 objavil register hrupa za avstrijsko cestno omrežje. Sedaj je karte hrupa  potrebno izdelati na novo v skladu z novim zakonom za leto 2022. Register emisij ustvarjen leta 2017 je potrebno posodobiti ali izdelati na novo, kar zahteva prometno-tehnično obdelavo podatkov in obdelavo podatkov povezanih s hrupom.