ZBIRANJE IN ODSTRANJEVANJE NEVARNIH SNOVI

Datum vpisa: sreda, 24. marec 2021
Naročnik:  Panoga: 
Druga vozila in plovila
Ekologija
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: nemški
Opis: 
Številka vpisa:  L-780811-1317
Predmet naročila je načrtovanje, organizacija, izvedba zbiranja odpadkov, odvoz in odstranjevanje nevarnih snovi na zbirališčih na območju združenja AWV Murau ter dobava smetarskih vozil s tehtalno napravo, ki jo je mogoče umeriti.