ZUNANJE TL GUME ZA DAMPER

Datum vpisa: petek, 16. oktober 2020
Naročnik: 
Korporata Energjetike e Kosoves sh.a
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Avtomobili in komponente
Guma in plastične mase
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KEK-20-6389-1-2-1/B05-0017898
Predmet javnega naročila je dobava zunanjih TL gum za damper.
Ocenjena vrednost je 18 880,00 €.