Priznanje evropske komisije


Evropska komisija je v izsledkih raziskave Internacionalizacija evropskih malih in srednje velikih podjetij leta 2010 spletni portal Izvozno okno prepoznala kot učinkovit instrument in primer dobre prakse podpore internacionalizaciji poslovanja slovenskih podjetij.


Namen raziskave je bil pridobiti aktualen poglobljen pregled o mednarodnem poslovanju evropskih malih in srednje velikih podjetij (MSP). Lokalni raziskovalci v 33 državah so identificirali preko 180 primerov instrumentov politik za spodbujanje internacionalizacije MSP in pripravili seznam dobrih praks iz različnih držav. Kot učinkovit in uspešen instrument v Sloveniji, ki podpira internacionalizacijo slovenskih MSP, so izbrali spletni portal za slovenske izvoznike Izvozno okno (www.izvoznookno.si).
 
Povezava do rezultatov raziskave.