Uvozna dovoljenja

Sistem kvot in uvoznih dovoljenj po vstopu Slovenije v EU - pregled

Organ,ki je v Sloveniji pristojen za izdajo listin potrebnih pri uvozu tekstila in jekla je Carinska uprava RS. Zato vse zahtevke za omenjene listine pošljite na naslov:

Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice, Center za TARIC in kvote
Spodnji Plavž 6c
4270 Jesenice
Slovenija
tel: 04 297 44 70
faks: 04 297 44 72

EU, v skladu s pravili WTO, stremi k čimbolj prosti trgovini brez ukrepov, ki bi omejevali in spreminjali trgovinske tokove. Zato uporablja nizko carinsko zaščito do tretjih držav in se izogiba uporabi ukrepov, ki trgovino omejujejo. Le majhno število izdelkov je pri uvozu še omejeno z uvoznimi količinskimi omejitvami.

Trenutno tako EU uporablja sistem količinskih omejitev le pri uvozu jekla in v majhnem obsegu pri uvozu tekstila. Poleg sistema količinskih omejitev pa ponavadi uporablja še določene nadzorne ukrepe, kot so sistem dvojne kontrole ali predhodnih dovoljenj itd., s pomočjo katerih spremlja dogajanje na trgu in si s tem omogoča hitrejše ukrepanje v primeru nastalih težav.

Ker se sistem uvoza pri teh izdelkih precej razlikuje od običajnega uvoza, pa tudi od sistema kvot, ki je bil v veljavi pred vstopom v EU, smo na naslednjih straneh podrobneje razložili posamezne postopke in predpise za:
  • tekstil
  • jeklo

Kako najhitreje do dovoljenja oziroma listine

Še predno se dogovarjate za uvoz nekega blaga iz tretjih dežel, se prepričajte, kaj potrebujete pri uvozu tega blaga. To najlažje storite na internetni strani TARIC.

V kolikor potrebujete uvozno dovoljenje oziroma listino o nadzoru, morate paziti, da od izvoznika pridobite vse ustrezne dokumente.

Če gre samo za nadzor, potrebujete le predračun ali pa specificirano pogodbo, ki vsebuje količino in vrednost blaga, da lahko vložite zahtevek. V primeru kvot in dvojne kontrole pa nujno potrebujete izvozno dovoljenje. Pri uvozu iz nekaterih držav je potreben original, ponekod pa je dovolj že kopija. To lahko preverite na naših straneh izvoznega okna. Ko prejmete izvozno dovoljenje izpolnite zahtevek, ki ga prav tako najdete na naših straneh. Ta zahtevek na koncu izpolnjevanja potrdite (da se preoblikuje v obliko, kot je predpisana v Uradnem listu RS št. 49/2004), natisnete, podpišete in ožigosate ter ga takega posredujete na Ministrstvo za gospodarstvo skupaj z izvoznim dovoljenjem oziroma predračunom v primeru nadzora.

Če ste izvozno dovoljenje dobili pozno in se vam sedaj že mudi, ker bo blago kmalu prispelo, lahko prinesete zahtevek osebno in ga oddate v vložišče. Poleg tega lahko na zahtevku označite osebni prevzem. V tem primeru vas, ko je vaše dovoljenje oz. listina natisnjena, pokličemo in dokumente lahko takoj prevzamete. S tem lahko pridobite dan ali dva, ko bi sicer ta dokument potoval po pošti. Vsekakor za carinjenje potrebujete originalno dovoljenje oziroma listino, zato le-teh ne pošiljamo po faksu. Če listin ne potrebujete tako hitro, pa vam jih pošljemo po pošti, kar morate seveda ustrezno označiti na zahtevku.

Obrazci za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj in listin o nadzoru 

Obveščamo vas, da lahko na strani izvoznega okna najdete obrazce za zahtevke za pridobitev uvoznih dovoljenj za tekstil, jeklo in obutev.

Aktualno

Aktualne informacije s področja uvoznih dovoljenj.