Hrana in pijača

Hrana in pijača po državah

 

Globalni trendi na področju ekoloških živil

Na področju ekoloških živil so prisotni igralci različnih velikosti, od majhnih specializiranih ekoloških trgovin do velikih verig supermarketov. Tako se pomen prihodkov iz naslova prodaje ekoloških živil razlikuje glede na raven specializacije posameznega igralca na trgu.

Omejena diferenciacija med ekološkimi živili v posameznem tržnem segmentu in zanemarljivi stroške prehoda povečujejo rivalstvo. Konkurenca je nekoliko manjša tam, kjer trgovci ponujajo širši izbor izdelkov. Pri velikih supermarketih prispevajo ekološka živila le majhen odstotek vseh prihodkov, kar omejuje rivalstvo med temi igralci na trgu.

Močna rast trga zmanjšuje stopnjo tekmovalnosti med igralci, saj se lahko prihodki ustvarjajo brez poseganja v tržne deleže drugih igralcev na trgu. Na splošno je stopnja rivalstva na svetovnem trgu ocenjena kot zmerna.
 
Kupci ekoloških živil so večinoma končni potrošniki, katerih občutljivost na ceno je precej nizka in so pripravljeni plačati višjo ceno za te izdelke, kar zmanjšuje njihovo moč. Po drugi strani pa se moč kupcev krepi s povečanim povpraševanjem potrošnikov, saj so trgovci prisiljeni spremljati novo nakupno vedenje kupcev, da bi lahko predvideli smer prihodnje širitve trga. Pomembne so tudi vladne podpore ekološkemu sektorju, ki spodbujajo trgovce na drobno, da sledijo povpraševanju potrošnikov z namenom oblikovanja ustrezne ekološke ponudbe. Zaradi omejene diferenciacije znotraj posameznih segmentov ekoloških živil so stroški prehoda zanemarljivi, zato mnogi trgovci izvajajo različne programe lojalnosti. Na splošno je moč kupcev ocenjena kot zmerna.
 
Ekološka živila so tesno povezana z neposredno prodajo potrošnikom. Relativno velike količine ekoloških živil se prodajo končnim potrošnikom na tržnicah, kar povečuje moč dobaviteljev. Poleg tega so strogi standardi v proizvodnem procesu pogoj za verodostojnost ekološke industrije. Rezultat tega je, da so trgovci na drobno močno odvisni od kakovosti svojih dobaviteljev. Trgovci na drobno in dobavitelji imajo zato pogosto dolgoročne pogodbe, kar povečuje moč dobaviteljev.
Po drugi strani pa je moč dobaviteljev omejena z njihovo relativno majhno velikostjo. Ta slabost je še bolj izrazita v daljšem časovnem obdobju, saj so veliki trgovci na drobno vedno bolj vključeni v ekološki trg. Na splošno je moč dobaviteljev ocenjena kot šibka.
 
Relativno stroga ureditev na trgu ekoloških živil lahko odvrača nove udeležence, da vstopijo na trg. IFOAM (The International Federation of Organic Agricultural Movement) predstavlja telo ekološkega kmetijstva v svetu in zagotavlja platformo za globalno izmenjavo in sodelovanje, čeprav se predpisi po regijah razlikujejo. EU je postavila osnovne standarde za ekološko pridelavo, naloga posameznih držav članic pa je, da to prevedejo v svojo zakonodajo. 1. julija 2010 je EU uvedla obvezno uporabo sistema ekološkega logotipa in označevanja za predpakirana živila, ki označuje, da živilo izpolnjuje uredbo EU za ekološko pridelavo. Za uvoženo blago je uporaba tega sistema prostovoljna. Kot del te uredbe, mora biti na izdelku navedeno ime zadnjega izvajalca, ki je prevzel odgovornost za izdelek (npr. pridelovalec, predelovalec ali distributer) ter ime ali šifra inšpekcijskega organa. V ZDA označevanje nadzoruje National Organic Program.

Vstop novih udeležencev na trg lahko odvrača tudi velikost uveljavljenih podjetij na trgu, čeprav raznolika narava tokov prihodkov vodilnih igralcev pomeni, da so povračilni ukrepi manj verjetni in je lažje začeti s trgovino na drobno s hrano z osredotočenjem na specializiran trg, kot so ekološka živila.

Zelo močna rast iz preteklega obdobja naj bi se po napovedih nadaljevala tudi v prihodnje in bo verjetno pritegnila nove udeležence. Na splošno je možnost vstopa novih udeležencev na trg ekoloških živil ocenjena kot močna.

 


 

Svetovni trg ekoloških živil je imel v letih 2011-2015 zelo močno rast. V predvidenem obdobju 2015-2020 naj bi se ta rast nadaljevala in se le rahlo pospešila proti koncu obdobja. To gibanje rasti je predvsem posledica predvidene napovedi rasti v ZDA, ki so najbolj pomemben trg ekoloških živil na svetu. Trg ekoloških živil je še posebej občutljiv na gibanja v svetovnem gospodarstvu, saj imajo potrošniki vedno možnost preusmeritve v nakup ne-ekoloških živil, če se jim zdi, da so cene eko-hrane previsoke. K ohranjanju svetovnega ekološkega trga največ prispeva stabilna gospodarska rast v ZDA in Nemčiji, ki sta največja trga ekoloških živil.
 
Svetovni trg ekoloških živil je v letu 2015 dosegel skupne prihodke v višini 79,4 mlrd EUR, skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2011–2015 pa je znašala 10,4 %. Za primerjavo, v tem obdobju sta azijsko-pacifiška regija in ZDA dosegli 15,5 % in 11,2 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegli vrednost 8,8 in 36,2 mlrd EUR v letu 2015.
Na trgu ekoloških živil je segment sadja in zelenjave najbolj donosen, v letu 2015 je dosegel skupne prihodke v višini 29,4 mlrd EUR, kar ustreza 37 % celotne vrednosti trga. Segment pripravljenih živil pa je v letu 2015 dosegel prihodke v višini 14,5 mlrd EUR, kar ustreza 18,3 % celotne vrednosti trga.  
 
Za leto 2020 napovedujejo, da bo svetovni trg ekoloških živil dosegel vrednost 135,9 mlrd EUR. Za obdobje 2015–2020 je napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) 12,1 %. Za primerjavo, v tem obdobju bosta azijsko-pacifiška regija in ZDA dosegli 25,7 % in 10 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) ter dosegli vrednost 26,7 in 56,2 mlrd EUR v letu 2020.

 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2015 po vrednosti (v odstotkih)

ZDA

 45,6 %

Evropa

 37,3 %

Azijsko-pacifiška regija

11,1 %

Ostali svet

6,0 %

 

Koristni naslovi in povezave

Panožna združenja/portali

 

Strokovne publikacije/portali

  • Food and Drink 

- Opis: Zagotavlja informacije o najboljših praksah za direktorje, predsednike in druge voditelje v verigah restavracij, predelavi hrane, proizvodnji in storitvah / distribucijskih podjetjih.
- Država porekla: ZDA
- Pogostost Izhajanja: 4 x letno
- Spletni naslov: http://www.fooddrink-magazine.com/

  • Food Service

- Opis: Revija za profesionalno gastronomijo, ki zajema tematiko povezano z vodenjem, trženjem, tržnimi raziskavami in tehničnimi vidiki.
- Država porekla: Nemčija
- Pogostost Izhajanja: 11 x letno
- Spletni naslov: http://www.dfv.de/

  • Organic Gardening

- Opis: Spletna različica tiskane revije. Forumi, arhivi in načela.
- Država porekla: ZDA
- Pogostost Izhajanja: 11 x letno
- Spletni naslov:  http://www.rodalesorganiclife.com/

  •  Food Weekly News

- Opis: Zajema osnovne raziskave v znanosti prehrane, poroča o najnovejših novicah o pridelavi hrane, izboljšavah v hranilne vrednosti, novih bolj učinkovitih donosov in predelave, ter vprašanja varnosti hrane.
- Država porekla: ZDA
- Pogostost Izhajanja: tedensko
- Spletni naslov: http://www.newsrx.com/NewsRxCorp/

 

Vir: Factiva, avgust 2016.