Irska

Gospodarske panoge Irske


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na irski trg

Vpogled v trg

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo, v katerem prevladujejo velike globalne korporacije, predvsem v tehnološkem, kemičnem in farmacevtskem sektorju.

V lokalni dejavnosti prevladujeta trgovina na drobno in gradbeništvo.


Po napovedi EIU naj bi realni BDP v letih 2025–2027 v povprečju rasel za 3 % na leto, kar je ena najhitrejših stopenj v zahodni Evropi.

Storitveni sektor predstavlja 61 % BDP in zaposluje okoli 60 % delovne sile. Pomembna segmenta sta bančništvo in finančne storitve, ki sta preoblikovala Dublin v pomemben mednarodni finančni center. Velik pomen za državo ima tudi turizem.

Slovenija je v letu 2022 na Irsko izvozila za 63 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 231 mio EUR. S tem se je Irska lani uvrstila na 32. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Tako v uvozu kot izvozu Slovenije na Irsko, prevladujejo farmacevtski izdelki.

Vrednost blagovne menjave Slovenije in Irske s farmacevtskimi proizvodi (v 1.000 EUR)   

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 38 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 40 % delovne sile. 

Najpomembnejši segmenti so tekstilna, kemična in farmacevtska industrija, ter proizvodnja elektronskih potrošnih izdelkov.

V letu 2022 so na Irskem beležili rast industrijske proizvodnje v višini 17,8 %. V letu 2023 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 6 %, v letih 2024 in 2025 pa 3,3 %.

 

Tržni izzivi

 • Kot majhno, odprto gospodarstvo je Irska občutljiva na geopolitične in globalne gospodarske pritiske.
 • Uvedba širokopasovnih in drugih fizičnih infrastrukturnih projektov po vsej državi je lahko nekoliko počasna.
 • Vse večji odtis podatkovnih centrov vzbuja zaskrbljenost glede zanesljivosti oskrbe z energijo na dolgi rok.
 • Čeprav obstajajo pozivi industrijskih skupin k povečanju kapitalske porabe, se dobavitelji pri poslovanju z javnim sektorjem še naprej soočajo s precejšnjimi cenovnimi pritiski na trenutnih ravneh.
 • Zaradi močne konkurence irskih in globalnih dobaviteljev morajo tuja podjetja , ki želijo prodreti na irski trg, ponuditi kombinacijo inovativnih in visokokakovostnih izdelkov po konkurenčnih cenah.


Priložnosti na trgu

Irska je eden najmanjših trgov v zahodni Evropi.
 
 • Zaradi urejenega poslovnega okolja, nizkih davkov, ter dostopa do širšega trga EU, so številne tuje globalne družbe ustanovile svoj sedež v državi.
 • Irska je eden najbogatejših trgov v Evropi. Potrošniška poraba je visoka in bo po napovedih rasla tudi v prihodnjih letih.
 • Močan dostop do interneta v gospodinjstvih (92 %) in uporaba pametnih telefonov (90 %), spodbujata dejavnost irske spletne maloprodaje. Številna podjetja so se usmerila k spletni prodaji in povečana digitalizacija ustvarja nove priložnosti za programsko opremo IKT, IOT, ter digitalne rešitve in rešitve za avtomatizacijo.
 • Na irskem trgu je veliko poslovnih priložnosti za male in srednje velike izvoznike, in sicer v široki paleti izdelkov, tehnologij in storitev. Priložnosti so predvsem na področjih kibernetske varnosti, IKT/programske opreme, digitalnih storitev, IOT/AI, zelenih tehnologij, pametnih mest, pametne energije, obnovljivih virov, digitalnih zdravstvenih rešitev in varnostne tehnologije. Dolgoročno se pojavljajo obsežni projekti v sektorjih telekomunikacij, pristaniške infrastrukture, prometa, obnovljivih virov energije na morju in trajnostne tehnologije, saj Irska prehaja na gospodarstvo z ničelnimi emisijami. 


Vstop na trg 

 • Irska je majhno, odprto gospodarstvo, ki je močno odvisno od mednarodne trgovine. Lansiranje novih izdelkov in storitev na irski trg je razmeroma nezapleteno. 
 • Tuja podjetja pri vstopu na irski trg pogosto uporabljajo standardne mednarodne prakse trženja in distribucije. 
 • Izkušen lokalni partner ali predstavnik za storitve na irskem trgu predstavlja prednost, saj lokalni partnerji poznajo direktive, predpise in distribucijske kanale, kar omogoča hitro in učinkovito širjenje poslovanja na trgu. 
 • Možnosti predstavljajo tudi strateška partnerstva za pogodbeno proizvodnjo, skupna podjetja, prenos tehnologije, licenciranje, logistiko in pogodbe o storitvah z dodano vrednostjo. 
 • Priporočljivi so pogosti osebni obiski, z namenom vzpostavitve dolgoročnih poslovnih odnosov z lokalnimi irskimi poslovnimi partnerji.  
 

Gospodarske panoge Irske – Živilska industrija


Irska predstavlja pomemben del zahodnoevropske živilske industrije.

Več kot polovico vse proizvedene hrane Irska izvozi, od tega okoli 45 % v Združeno kraljestvo.

Živilska podjetja ki delujejo na Irskem, večino surovin, oziroma kmetijskih izdelkov, pridobijo od lokalnega kmetijskega sektorja. Ta je v državi dobro razvit, v njem pa je zaposlenih približno 10 % delovne sile.

Preference potrošnikov

 • Irski potrošniki porabijo večino svojega proračuna za hrano za meso, perutnino in mlečne izdelke. Prodaja mesa in perutnine bo v letu 2023 po napovedih dosegla 2,3 mlrd EUR, v letu 2026 pa 2,5 mlrd EUR, kar predstavlja 2,9 % letno povprečno rast.
 • Vse več je povpraševanja po premium izdelkih.
 • Priročnost je še en trend porabe hrane, ki je posledica visoke zaposlenosti in manjših gospodinjstev. Ta trend preusmerja gospodinjski proračun s tradicionalnih osnovnih živil, kot je mleko, na že vnaprej pripravljene obroke, ali na izdelke s hitro pripravo.
 • Irski potrošniki so vse bolj osredotočeni na zdravstvene trende. Fitch Solutions napovedujejo rast prodaje zelenjave za v povprečju 2,1 % v obdobju 2023–2026, prodaja sadja pa se bo v istem obdobju povečala za 1,9 %. V letu 2023 je prodaja olj in maščob zrasla za impresivnih 6,5 %, prodaja rib in ribjih izdelkov pa za 5,4 %. Do leta 2026 bosta oba segmenta bistveno prehitela vse druge kategorije v živilskem sektorju.


Obeti potrošnje hrane

 • Fitch Solutions napoveduje, da se bo poraba izdatkov za hrano na Irskem v letu 2023 povečala za 2,4 % na letni ravni in dosegla 8 mlrd EUR.
 • V srednjeročnem obdobju (2023–2026), bodo izdatki za hrano v povprečju naraščali za 2,2 % na leto in v letu 2026 dosegli 8,3 mlrd EUR.
 • Največjo rast bo po napovedih v srednjeročnem obdobju beležil segment olja in maščobe (5,7 %). Nasprotno pa bo ozaveščenost potrošnikov o zdravju povzročila, da bo segment sladkorja in sladkornih izdelkov dosegel najnižjo, 1,1 % povprečno letno rast.


Priložnosti za izvoznike

 • Irska živilska industrija uvaža jedilne maščobe in olja, rastlinske sokove in ??izvlečke, eterična olja, sirotko, proteine, arome in encime, saj teh sestavin ni na irskem trgu.
 • Živila, kot so omake, piškoti in slaščice, pa tudi sveži proizvodi, kot so mandlji, grozdje in oreščki, Irska uvaža neposredno.
 • Priložnosti za izvoznike obstajajo v vseh segmentih. Segmenti, ki kažejo skupno rast uvoza v zadnjih 3 letih, so živalska krma, slaščice in alkoholne pijače.
 • Prehrambni sektor, zlasti Take away prehrana in hitra prehrana, predstavljajo najhitreje rastoča področja.
 • V maloprodajnem segmentu je največ povpraševanja po zdravih in ekološko pridelanih živil, ter po vnaprej pripravljenih obrokih.

 Največja irska podjetja v živilski industriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Kerry Group Plc 9,214.46
Glanbia Plc 5,927.07
Kellogg Europe Trading Limited 2,194.38
An Bord Bainne (Exports) Limited 2,014.64
Greencore Group Plc 1,906.93
Fyffes Banana Processing Limited 1,430.18
Lakeland Dairies Co-Operative Society Limited 1,310.11


Ostale perspektivne panoge na trgu 

IKT 

Irski trg IKT je odprt in zelo konkurenčen, s številnimi mednarodnimi dobavitelji, ki ponujajo nove in inovativne digitalne izdelke in storitve. Na trgu obstajajo priložnosti za tuja podjetja, ki ponujajo inovativne in vrhunske digitalne rešitve.
 
Priložnosti, specifične za posamezne sektorje, obstajajo v segmentih ERP, financ, zdravstva, energetike in telekomunikacij, skupaj z računalništvom v oblaku, podatkovno analitiko, velikimi podatki in pametnimi mesti. Segmenti končnih uporabnikov zajemajo organizacije, od malih in srednjih podjetij do globalnih družb in javnega sektorja. 
 

Kibernetska varnost

Naraščajoča grožnja kibernetskih napadov pospešuje porabo za varnostne rešitve. Obstajajo možnosti za zagotavljanje rešitev in storitev za kibernetsko varnost velikim korporacijam, MSP in organizacijam javnega sektorja. Največje priložnosti so v organizacijah, za katere je varnost informacijske tehnologije kritična, npr. pomembne finančne institucije, gospodarske javne službe in vladne službe.


E-zdravje 

Uporaba tele-medicine je bila med pandemijo na Irskem večja od povprečja EU.
Leta 2021 je irska vlada v okviru nacionalnega načrta za oživitev in odpornost, namenila 75 mio EUR za naložbe v e-zdravje (digitalizacija informacijskih sistemov za upravljanje bolnišnic in e-farmacija).
Digitalni zdravstveni trg naj bi na Irskem v prihodnjih letih hitro rasel, saj se potrošniki vse bolj navajajo na dostop do digitalnih zdravstvenih storitev, preko svojih pametnih telefonov in drugih povezanih naprav.
 
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solution
 • Statistični urad RS 
 • Trade map
 
 
Posodobljeno: junij 2023

Poglejte si tudi: