Irska

Gospodarske panoge Irske

Priložnosti na trgu

Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na trg Evropske Unije. Poleg tega je Irska tudi odskočna deska za prodajo izven Evrope, saj ima na Irskem več globalnih multinacionalk sedež za EMEA regijo.

Na irskem trgu je veliko poslovnih priložnosti za male in srednje velike izvoznike, in sicer v široki paleti izdelkov, tehnologij in storitev. Priložnosti so predvsem na področjih kibernetske varnosti, IKT/programske opreme, digitalnih storitev, IOT/AI, zelenih tehnologij, pametnih mest, pametne energije, obnovljivih virov, digitalnih zdravstvenih rešitev in varnostne tehnologije. Dolgoročno se pojavljajo obsežni projekti v sektorjih telekomunikacij, pristaniške infrastrukture, prometa, obnovljivih virov energije na morju in trajnostne tehnologije, saj Irska prehaja na gospodarstvo z ničelnimi emisijami.

IKT: Priložnosti so na področjih ERP sistemov ( predvsem v finančnem, zdravstvenem, energetskem in telekomunikacijskem sektorju), računalništva v oblaku, analitiki podatkov, big data in pametnih mest. Segmenti končnih uporabnikov zajemajo vse organizacije, od MSP do velikih podjetij in javnega sektorja.

Prehrambna industrija: Sektorji, ki kažejo rast uvoza v zadnjih 3 letih, so živalska krma, sladkorni izdelki in alkoholne pijače. Perspektivna segmenta sta tudi hitra prehrana in hrana za na pot (take away).  

Kibernetska varnost: Naraščajoča grožnja kibernetskih napadov pospešuje porabo za varnostne rešitve. Obstajajo možnosti za zagotavljanje rešitev in storitev za kibernetsko varnost velikim korporacijam, MSP in organizacijam javnega sektorja. Največje priložnosti so v organizacijah, za katere je varnost informacijske tehnologije kritična, npr. pomembne finančne institucije, gospodarske javne službe in vladne službe.


Gospodarstvo

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo. Irska je veljala v zadnjih petnajstih letih za eno gospodarsko najuspešnejših držav in je beležila visoke stopnje rasti. Nizki davki na dobiček, ugodna geografska lega, članstvo v EU ter hitra rast delovne sile (predvsem zaradi priseljevanja) so pritegnili visok delež tujih neposrednih naložb. Multinacionalke so svoja vlaganja osredotočile predvsem v hitro rastoče in tehnološko zahtevne sektorje, kot so informacijska tehnologija, finančne storitve, kemična industrija in farmacija. V letu 2010 je država doživela finančni zlom in zaprosila za pomoč EU ter mednarodne finančne ustanove (ECB, IMF), ki so zanjo pripravile reševalni finančni paket pomoči.
 
Irska je zapustila finančni reševalni paket v decembru 2013 in znova postala finančno neodvisna država. Irska je natančno upoštevala mnenje trojke (IMF, ECB, EU) glede izvajanja politike varčevanja, vključno z dvigom davkov, znižanjem plač v državnem sektorju in zniževanjem proračuna. Mednarodni vlagatelji so povrnil zaupanje v državo, kar dokazuje uspešna izdaja desetletne državne obveznice in stabilizacija bančnega sektorja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje okoli 1 % delovne sile. Vlada si prizadeva okrepiti svojo vlogo v gospodarstvu s posodabljanjem in preoblikovanjem živilsko predelovalne industrije (predelava govejega mesa, mlečni izdelki, krompir, ječmen, pšenica). Največja segmenta kmetijskega sektorja sta pridelava govedine in mlečnih izdelkov. Pomembni segmenti pa so še prašičereja, ovčereja in pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 58 % BDP in zaposluje okoli 60 % delovne sile. Pomembna segmenta sta bančništvo in finančne storitve, ki sta preoblikovala Dublin v pomemben mednarodni finančni center. Velik pomen za državo ima tudi turizem.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Nedavni industrijski razvoj Irske je bil dosežen z usmerjeno politiko spodbujanja naprednih izvozno usmerjenih podjetij, deloma pa tudi s privlačnimi ponudbami za vlagatelje. Industrijski sektor predstavlja 41 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 40 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti so tekstilna in kemična industrija ter proizvodnja elektronskih potrošnih izdelkov.

V letu 2021 so na Irskem beležili rast industrijske proizvodnje v višini 22 %. V letu 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1 %, v letih 2023 in 2024 pa 3,9 % in 3,3 %.



Predstavljamo dve gospodarski panogi na irskem trgu:

 

Bio-farmacevtska industrija 

Bio-farmacevtska industrija je najpomembnejši gospodarski sektor na Irskem in največ prispeva v BDP države.

V bio-farmacevtski industriji na Irskem dela več kot 30.000 ljudi, enako število delovnih mest pa je še posredno povezanih s to industrijo.

Izvoz irskega biofarmacevtskega in kemičnega sektorja je v letu 2020 dosegel 106 mlrd EUR. To je prvič, da je sektor v enem letu presegel mejo 100 mlrd EUR, kar predstavlja 67 % celotnega blaga, izvoženega iz te države.  Samo bio-farmacevtski sektor je v letu 2020 izvozil izdelke v skupni vrednosti 93 mlrd EUR, kar je 17 % več kot leta 2019.

Visok izvoz biotehnološkega sektorja poudarja njegov pomen v državi, saj je skupaj s kemično industrijo v veliki meri pomagal zmanjšati škodljiv vpliv pandemije Covid-19 na irsko gospodarstvo. Velika rast izvoza je bila posledica velikih kapitalskih naložb.

Irska ima močno tradicijo farmacevtske proizvodnje. V zadnjih 20 letih se je najbolj razširila proizvodnja bioloških zdravil. Leta 2003 sta bila na Irskem le dva proizvajalca bioloških zdravil, danes pa je v državi že več kot 20 proizvodnih obratov za njihovo proizvodnjo.

Na Irskem deluje več kot 85 farmacevtskih podjetij, od tega kar 9 od 10 največjih farmacevtskih podjetij na svetu. Irska je na globalnem trgu tudi 3. največja farmacevtska izvoznica.

Irska vlada je zagotovila zelo ugoden davčni režim, da bi pritegnila investitorje v proizvodno in raziskovalno-razvojno dejavnost te panoge, ki je za tuje vlagatelje zelo privlačna, tudi zaradi visoko kvalificirane delovne sile.

Irska ima ambiciozno vizijo za bio-farmacevtsko industrijo, saj si prizadeva, da bi bila Irska globalni center odličnosti za inovacije in razvoj biofarmacevtske, farmacevtske in kemične industrije ter testni trg za lansiranje novih izdelkov. Irska ima pomembne izkušnje in dosežke na področju klinične in akademske odličnosti. Irska vlada je v svojem nacionalnem razvojnem načrtu »Project Ireland 2040«, namenila 9,4 mlrd EUR za financiranje raziskav, da bi še okrepila sloves Irske kot vse večjega središča za raziskave in razvoj.
 
 

Največja podjetja na področju biotehnologije na Irskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Jazz Pharmaceuticals Plc 2.014,98
Alkermes Plc 885,55
Perrigo Corporation Designated Activity Company 75,74
Malin Corp. Plc 42,70
Precisionbiotics Group Limited 13,45
Bioatlantis Limited 4,38
Proxy Biomedical Limited 3,28


Največja podjetja na področju farmacevtske industrije na Irskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Allergan Ltd. (Ireland) 13.716,03
Swords Laboratories 10.616,28
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company 7.591,63
Janssen Biologics (Ireland) Limited 6.825,77
Gilead Sciences Ireland Uc 5.671,04
Bausch Health Ireland Limited 4.783,31
Perrigo Co. Plc 4.316,28


Vir: Factiva, avgust 2021.


Trg žganih pijač

Zaradi posledic pandemije COVID-19 je irski trg žganih pijač v letu 2020 beležil rekorden upad, saj potrošniki med zaporami države niso mogli obiskovati restavracij in barov. Obseg prodaje se je v letu 2020 znižal za -11 % na 18,6 mio litrov.

Največjo rast prodaje je dosegel Ultra premium English gin, katerega obseg prodaje se je v letu 2020 povečal za 7 %. Povprečna cena žganih pijač se je v letu 2020 na Irskem znižala za -15 % na liter.

Analitiki napovedujejo, da bo irski trg alkoholnih pijač v obdobju 2021-2025 rasel po 2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 20,7 mio litrov.


Vrednost trga v letih 2015-2020 in napovedi do 2025

Vrednost po MPC v mio EUR


Vir: Euromonitor International


Največji konkurent na irskem trgu žganih pijač je Diegeo Ireland Ltd, ki je imel v letu 2020 35 % tržni delež glede na obseg maloprodaje.
 

Tržni deleži konkurentov glede na obseg prodaje za leto 2020 (v %)


Vir: Euromonitor International

 

Konkurenti na trgu in njihove blagovne znamke

 • Aldi Ireland Ltd (Aldi trgovska znamka)
 • Barry Fitzwilliam Maxxium (Bols Liqueurs, Boru, Cointreau, Courvoisier, Jägermeister, Sourz, Teacher's, The Famous Grouse, Vaccari Sambuca, Vladivar)
 • Casa Cuervo SA de CV (Bushmills Black Bush, Bushmills Original)
 • Cassidy Wines Ltd (E&J)
 • Dalcassian Wines & Spirits Co Ltd (The Drumshanbo Gunpowder Gin)
 • Diageo Ireland Ltd (Archer's Schnapps, Baileys Irish Cream, Bell's, Black & White, Captain Morgan Spiced Rum, Goldschlager, Gordon's, Gordon's Pink, Smirnoff Flavoured, Smirnoff Red, Tanqueray, Tanqueray 10)
 • Diageo Plc ( Seedlip)         
 • Dillon & Co, Edward (Bacardi, Bombay Sapphire, Finlandia, Hennessy VS, Hennessy VSOP, Jack Daniel's, Jack Daniel's Tennessee Honey, Southern Comfort )
 • Findlater Wine & Spirit Group (Tullamore Dew)
 • Irish Distillers Ltd (Absolut, Beefeater, Cork Dry Gin, Dunphy's , Havana Club, Huzzar, Jameson, Jameson 12 YO , Lamb's Navy, Malibu, Martell VS Olmeca, Paddy, Powers Gold Label, Wyborowa, Wyborowa Flavours)
 • James Adams Vintners (Grant's)
 • Lidl Ireland GmbH (Lidl trgovska znamka)
 • Marks & Spencer (Ireland) Ltd (Marks & Spencer trgovska znamka)
 • Richmond Marketing Ltd (Carolans Irish Cream, Hendrick's)
 • Tesco Ireland Ltd (Tesco trgovska blagovna znamka)        

 
Največji proizvajalci žganih pijač na Irskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
West Cork Distillers Limited 33,37
Sazerac Of Ireland Limited 17,54
Teeling Whiskey Company Limited 17,23
Jas. Hennessy & Co. Limited 14,52
Campari Distribution Ireland Limited 12,64
Alltechs Beverage Division Ireland Limited 9,12
Madigan Group Trading Company Unlimited Company 3,88

 


Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje