Irska

Gospodarske panoge Irske

Priložnosti na trgu

Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na trg Evropske Unije. Poleg tega je Irska tudi odskočna deska za prodajo izven Evrope, saj ima na Irskem več globalnih multinacionalk sedež za EMEA regijo.

Na irskem trgu je veliko poslovnih priložnosti za male in srednje velike izvoznike, in sicer v široki paleti izdelkov, tehnologij in storitev. 
Sektorji, kjer je napovedana dolgoročna rast, vključujejo trajnostno energijo, okoljske tehnologije, energetsko učinkovitost in zeleno gradnjo, ter izdelke in storitve povezane z varnostjo.

IKT: Najboljše možnosti ponujajo sektorji strojne in programske opreme, storitev računalništva v oblaku, Interneta stvari (IoT), umetne inteligence (AI) in pametnih mest.

Prehrambna industrija: Sektorji, ki kažejo rast uvoza v zadnjih 3 letih, so živalska krma, sladkorni izdelki in alkoholne pijače. Perspektivna segmenta sta tudi hitra prehrana in hrana za na pot (take away).  

Kibernetska varnost: Naraščajoča grožnja kibernetskih napadov pospešuje porabo za varnostne rešitve. Obstajajo možnosti za zagotavljanje rešitev in storitev za kibernetsko varnost velikim korporacijam, MSP in organizacijam javnega sektorja. Največje priložnosti so v organizacijah, za katere je varnost informacijske tehnologije kritična, npr. pomembne finančne institucije, gospodarske javne službe in vladne službe.


Gospodarstvo

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo. Irska je veljala v zadnjih petnajstih letih za eno gospodarsko najuspešnejših držav in je beležila visoke stopnje rasti. Nizki davki na dobiček, ugodna geografska lega, članstvo v EU ter hitra rast delovne sile (predvsem zaradi priseljevanja) so pritegnili visok delež tujih neposrednih naložb. Multinacionalke so svoja vlaganja osredotočile predvsem v hitro rastoče in tehnološko zahtevne sektorje, kot so informacijska tehnologija, finančne storitve, kemična industrija in farmacija. V letu 2010 je država doživela finančni zlom in zaprosila za pomoč EU ter mednarodne finančne ustanove (ECB, IMF), ki so zanjo pripravile reševalni finančni paket pomoči.
 
Irska je zapustila finančni reševalni paket v decembru 2013 in znova postala finančno neodvisna država. Irska je natančno upoštevala mnenje trojke (IMF, ECB, EU) glede izvajanja politike varčevanja, vključno z dvigom davkov, znižanjem plač v državnem sektorju in zniževanjem proračuna. Mednarodni vlagatelji so povrnil zaupanje v državo, kar dokazuje uspešna izdaja desetletne državne obveznice in stabilizacija bančnega sektorja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje okoli 4 % delovne sile. Vlada si prizadeva okrepiti svojo vlogo v gospodarstvu s posodabljanjem in preoblikovanjem živilsko predelovalne industrije (predelava govejega mesa, mlečni izdelki, krompir, ječmen, pšenica). Največja segmenta kmetijskega sektorja sta pridelava govedine in mlečnih izdelkov. Pomembni segmenti pa so še prašičereja, ovčereja in pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 60 % BDP in zaposluje 77 % delovne sile. Pomembna segmenta sta bančništvo in finančne storitve, ki sta preoblikovala Dublin v pomemben mednarodni finančni center. Velik pomen za državo ima tudi turizem. P
o podatkih Irske konfederacije turistične industrije (ITIC) so prihodki od turizma v letu 2020 znašali 9,2 mlrd EUR, v njem pa je bilo zaposlenih 265.000 ljudi.


 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

Industrijski sektor

Nedavni industrijski razvoj Irske je bil dosežen z usmerjeno politiko spodbujanja naprednih izvozno usmerjenih podjetij, deloma pa tudi s privlačnimi ponudbami za vlagatelje. Industrijski sektor predstavlja 39 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti so tekstilna in kemična industrija ter proizvodnja elektronskih potrošnih izdelkov.


V letu 2020 so na Irskem beležili rast industrijske proizvodnje v višini 0,2 %. V letu 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 4 %, v letih 2022 in 2023 pa 3,7 % in 2,9 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na irskem trgu:

 

Bio-farmacevtska industrija 

Bio-farmacevtska industrija je najpomembnejši gospodarski sektor na Irskem in največ prispeva v BDP države.

V bio-farmacevtski industriji na Irskem dela več kot 30.000 ljudi, enako število delovnih mest pa je še posredno povezano s to industrijo.

Izvoz medicinskih in farmacevtskih izdelkov je na Irskem leta 2019 znašal približno 80 mlrd EUR, od tega so skoraj polovico, oziroma 39 mlrd EUR, izvozila bio-farmacevtska podjetja.

Irska ima močno tradicijo farmacevtske proizvodnje. V zadnjih 20 letih se je najbolj razširila proizvodnja bioloških zdravil. Leta 2003 sta bila na Irskem le dva proizvajalca bioloških zdravil, danes pa je v državi že več kot 20 proizvodnih obratov za njihovo proizvodnjo.
Na Irskem deluje več kot 85 farmacevtskih podjetij, od tega kar 9 od 10 največjih farmacevtskih podjetij na svetu. Irska je na globalnem trgu tudi 3. največja farmacevtska izvoznica.

Celotni irski sektor znanosti o življenju predstavlja približno 32 % BDP iz ustvari približno 140,6 mlrd EUR izvoza.

Irska vlada je zagotovila zelo ugoden davčni režim, da bi pritegnila investitorje v proizvodno in raziskovalno-razvojno dejavnost te panoge, ki je za tuje vlagatelje zelo privlačna, tudi zaradi visoko kvalificirane delovne sile.

Irska ima ambiciozno vizijo za bio-farmacevtsko industrijo, saj si prizadeva, da bi bila Irska globalni center odličnosti za inovacije in razvoj biofarmacevtske, farmacevtske in kemične industrije ter testni trg za lansiranje novih izdelkov. Irska ima pomembne izkušnje in dosežke na področju klinične in akademske odličnosti. Irska vlada je v svojem nacionalnem razvojnem načrtu »Project Ireland 2040«, namenila 9,4 mlrd EUR za financiranje raziskav, da bi še okrepila sloves Irske kot vse večjega središča za raziskave in razvoj.
 

Največja podjetja na področju bio-farmacevtske industrije na Irskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Jazz Pharmaceuticals Plc 1.814,47
Alkermes Plc 982,83
Perrigo Corporation Designated Activity Company 74,57
Malin Corp. Plc 32,85
Precisionbiotics Group Limited 12,21
Orbsen Therapeutics Limited 0,78
Nexvet Biopharma Plc n/a


Največja podjetja na področju farmacevtske industrije na Irskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Allergan Plc 13.504,20
Swords Laboratories 9.223,54
Janssen Biologics (Ireland) Limited 6.707,62
Gilead Sciences Ireland Uc 4.854,76
Perrigo Co. Plc 4.059,93
Bausch Health Ireland Limited 3.732,06
Fournier Laboratories Ireland Limited 3.503,67


Vir: Factiva, december 2020.


Turizem - hotelirski sektor

Vrednost hotelirskega sektorja predstavlja vse prihodke, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev, obseg trga pa je opredeljen kot število nastanitev v državi.

Vrednost irskega hotelirskega sektorja je v obdobju 2016-2020 upadala po -4 % povprečni letni stopnji in bo v letu 2020 po oceni analitikov dosegla 2,6 mlrd EUR.

Število nastanitev je v zadnjih 5 letih upadalo po -3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 doseglo število 711. Po napovedih naj bi število nastanitev v obdobju 2021-2025 raslo po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 doseglo 887.

Pandemija COVID-19 je leta 2020 povzročila znatno zmanjšanje mednarodnih in domačih potovanj. Številni hoteli po državi so bili prisiljeni zapreti svoja vrata. Zaradi posledic pandemije se bo vrednost irskega hotelirskega sektorja v letu 2020 predvidoma znižala za -26,4 %.

Analitiki napovedujejo, da bo hotelirski sektor na Irskem v obdobju 2021-2025 ponovno rasel in sicer po 12 % povprečni letni stopnji, vrednost sektorja pa bo v letu 2025 predvidoma dosegla 4,7 mlrd EUR. Povpraševanje po turističnih storitvah naj bi se v prihodnjih 5 letih ponovno okrepilo, kar pa je odvisno od nadaljnjega poteka pandemije COVID-19, ki je trenutno še negotov. Povečano povpraševanje po turističnih storitvah je pričakovati šele po odpravi omejitev potovanj, zajezitvi virusa ter povrnitvi zaupanja potrošnikov v varna potovanja.

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Dalata Hotel Group
  • Radisson Hotel Group
  • Marriott International Inc
  • Hilton Worldwide Holdings Inc


Vrednost irskega hotelirskega sektorja je v letu 2020 upadla za -26,4 % in dosegla 2,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala -4 %.

 Vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 3.145  
2017 3.540 12,6 %
2018 3.915 10,6 %
2019 3.622 -7,5 %
2020 2.666 - 26,4 %



Analitiki napovedujejo, da bo vrednost irskega hotelirskega sektorja v letu 2025 dosegla 4,7 mlrd EUR, kar je 76,5 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 12 %.
 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 3.654 37,1 %
2022 3.795 3,9 %
2023 3.912 3,3 %
2024 4.078 4,1 %
2025 4.706 15,4 %



Irska predstavlja 1,3 % evropskega hotelirskega sektorja glede na vrednost. Največji tržni delež ima Združeno kraljestvo, 15,3 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)  

 
Združeno kraljestvo 15,3 %
Francija 10,8 %
Irska 1,3 %
Belgija 1,0 %
Ostala Evropa 71,6 %



Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Irskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Doyle Hotels (Holdings) Limited 140,80
Gresham Hotel Group Limited 66,75
Quinn Group Hotels Limited 45,35
Lan Sideriver Investment Holdings Limited 37,89
Tifco Limited 35,96
Riviera Hotel Trade Limited 33,77
Charleen Limited 27,51
 

Vir: Factiva, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje