Irska

Gospodarske panoge Irske

Priložnosti na trgu

Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na trg Evropske Unije. Poleg tega je Irska tudi odskočna deska za prodajo izven Evrope, saj ima na Irskem več globalnih multinacionalk sedež za EMEA regijo.

Na irskem trgu je veliko poslovnih priložnosti za male in srednje velike izvoznike, in sicer v široki paleti izdelkov, tehnologij in storitev. Priložnosti so predvsem na področjih kibernetske varnosti, IKT/programske opreme, digitalnih storitev, IOT/AI, zelenih tehnologij, pametnih mest, pametne energije, obnovljivih virov, digitalnih zdravstvenih rešitev in varnostne tehnologije. Dolgoročno se pojavljajo obsežni projekti v sektorjih telekomunikacij, pristaniške infrastrukture, prometa, obnovljivih virov energije na morju in trajnostne tehnologije, saj Irska prehaja na gospodarstvo z ničelnimi emisijami.

IKT: Priložnosti so na področjih ERP sistemov ( predvsem v finančnem, zdravstvenem, energetskem in telekomunikacijskem sektorju), računalništva v oblaku, analitiki podatkov, big data in pametnih mest. Segmenti končnih uporabnikov zajemajo vse organizacije, od MSP do velikih podjetij in javnega sektorja.

Prehrambna industrija: Sektorji, ki kažejo rast uvoza v zadnjih 3 letih, so živalska krma, sladkorni izdelki in alkoholne pijače. Perspektivna segmenta sta tudi hitra prehrana in hrana za na pot (take away).  

Kibernetska varnost: Naraščajoča grožnja kibernetskih napadov pospešuje porabo za varnostne rešitve. Obstajajo možnosti za zagotavljanje rešitev in storitev za kibernetsko varnost velikim korporacijam, MSP in organizacijam javnega sektorja. Največje priložnosti so v organizacijah, za katere je varnost informacijske tehnologije kritična, npr. pomembne finančne institucije, gospodarske javne službe in vladne službe.


Gospodarstvo

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo. Irska je veljala v zadnjih petnajstih letih za eno gospodarsko najuspešnejših držav in je beležila visoke stopnje rasti. Nizki davki na dobiček, ugodna geografska lega, članstvo v EU ter hitra rast delovne sile (predvsem zaradi priseljevanja) so pritegnili visok delež tujih neposrednih naložb. Multinacionalke so svoja vlaganja osredotočile predvsem v hitro rastoče in tehnološko zahtevne sektorje, kot so informacijska tehnologija, finančne storitve, kemična industrija in farmacija. V letu 2010 je država doživela finančni zlom in zaprosila za pomoč EU ter mednarodne finančne ustanove (ECB, IMF), ki so zanjo pripravile reševalni finančni paket pomoči.
 
Irska je zapustila finančni reševalni paket v decembru 2013 in znova postala finančno neodvisna država. Irska je natančno upoštevala mnenje trojke (IMF, ECB, EU) glede izvajanja politike varčevanja, vključno z dvigom davkov, znižanjem plač v državnem sektorju in zniževanjem proračuna. Mednarodni vlagatelji so povrnil zaupanje v državo, kar dokazuje uspešna izdaja desetletne državne obveznice in stabilizacija bančnega sektorja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje okoli 1 % delovne sile. Vlada si prizadeva okrepiti svojo vlogo v gospodarstvu s posodabljanjem in preoblikovanjem živilsko predelovalne industrije (predelava govejega mesa, mlečni izdelki, krompir, ječmen, pšenica). Največja segmenta kmetijskega sektorja sta pridelava govedine in mlečnih izdelkov. Pomembni segmenti pa so še prašičereja, ovčereja in pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 58 % BDP in zaposluje okoli 60 % delovne sile. Pomembna segmenta sta bančništvo in finančne storitve, ki sta preoblikovala Dublin v pomemben mednarodni finančni center. Velik pomen za državo ima tudi turizem.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Nedavni industrijski razvoj Irske je bil dosežen z usmerjeno politiko spodbujanja naprednih izvozno usmerjenih podjetij, deloma pa tudi s privlačnimi ponudbami za vlagatelje. Industrijski sektor predstavlja 41 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 40 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti so tekstilna in kemična industrija ter proizvodnja elektronskih potrošnih izdelkov.

V letu 2021 so na Irskem beležili rast industrijske proizvodnje v višini 22 %. V letu 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 1 %, v letih 2023 in 2024 pa 3,9 % in 3,3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na irskem trgu:

 

Bio-farmacevtska industrija 

 

Bio-farmacevtska industrija je najpomembnejši gospodarski sektor na Irskem in največ prispeva v BDP države.

V bio-farmacevtski industriji na Irskem dela več kot 30.000 ljudi, enako število delovnih mest pa je še posredno povezanih s to industrijo.

Irska ima močno tradicijo farmacevtske proizvodnje. V zadnjih 20 letih se je najbolj razširila proizvodnja bioloških zdravil. Leta 2003 sta bila na Irskem le 2 proizvajalca bioloških zdravil, danes pa je v državi že več kot 20 proizvodnih obratov za njihovo proizvodnjo.

Na Irskem deluje več kot 85 farmacevtskih podjetij, od tega kar 9 od 10 največjih farmacevtskih podjetij na svetu.

 
Vodilni konkurenti na trgu:

 • Novartis
 • AbbVie
 • Janssen
 • Pfizer
 • Sanofi
 • GlaxoSmithKline
 • MSD
 • Bristol Myers Squibb
 • Takeda
 
Irska je na globalnem trgu tudi 3. največja farmacevtska izvoznica.

Irska ima ambiciozno vizijo za bio-farmacevtsko industrijo, saj si prizadeva, da bi bila Irska globalni center odličnosti za inovacije in razvoj biofarmacevtske, farmacevtske in kemične industrije ter testni trg za lansiranje novih izdelkov. Irska ima pomembne izkušnje in dosežke na področju klinične in akademske odličnosti. Irska vlada je v svojem nacionalnem razvojnem načrtu »Project Ireland 2040«, namenila 9,4 mlrd EUR za financiranje raziskav, da bi še okrepila sloves Irske kot vse večjega središča za raziskave in razvoj.

 
Naložbe v bio-farmacevtsko industrijo

Irska vlada je zagotovila zelo ugoden davčni režim, da bi pritegnila investitorje v proizvodno in raziskovalno-razvojno dejavnost te panoge, ki je za tuje vlagatelje zelo privlačna, tudi zaradi visoko kvalificirane delovne sile.

Irski biofarmacevtski sektor je od leta prejel več kot 4 mlrd EUR naložb, od tega večino v razvoj bioloških zdravil.

 
Napovedi farmacevtskega trga

 • Leta 2021 je irski farmacevtski trg dosegel vrednost 2,77 mlrd EUR.
 • V letu 2022 naj bi se po napovedih Fitch Solutions trg zmanjšal za 0,7 % na 2,75 mlrd EUR.
 • Do leta 2026 naj bi trg rasel po 2,8 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegel vrednost 3,2 mlrd EUR.
 • Leta 2031 naj bi vrednost irskega farmacevtskega trga dosegla 4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti pa naj bi v prihodnjih 10 letih znašala 3,6 %.
 • Farmacevtski izdatki so leta 2021 predstavljali 9,6 % skupnih izdatkov za zdravstvo, do leta 2031 pa naj bi se v povečali na 10,6 %.


Največja podjetja na področju biotehnologije na Irskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Jazz Pharmaceuticals Plc 3.037,14
Alkermes Plc 1.152,09
Prothena Corp. Plc 196,88
Bioatlantis Limited 6,57
Proxy Biomedical Limited 3,78
Precisionbiotics Group Limited 3,62
Cellulac Limited 1,45Največja podjetja na področju farmacevtske industrije na Irskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Allergan Limited 15.792,01
Glaxosmithkline Trading Services Limited 12.627,99
Swords Laboratories Unlimited Company 11.631,52
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company 8.984,75
Gilead Sciences Ireland Unlimited Company 5.488,25
Alexion Pharma International Operations Unlimited Company 5.080,47
Regeneron Ireland Designated Activity Company 4.599,33Vir: Factiva, december 2022.


Turizem

 

 Irski turizem v številkah

 • Irsko je v letih 2020 in 2021, zaradi vpliva pandemije korona virusa, obiskalo znatno nižje število turistov v primerjavi z letom 2019.
 • Leta 2021 je število letalskih prihodov doseglo približno 4,5 mio, kar je upad s skoraj 19 mio v letu 2019.
 • V letu 2021 je Irska zabeležila približno 439.000 prihodov turistov po morju, kar je 64,5 % padec v primerjavi z letom 2019.
 • Skupni prispevek turističnega sektorja k BDP Irske, se je s 4,6 mlrd EUR v letu 2020 povečal na 5,1 mlrd EUR v letu 2021, kar je še vedno pod ravnmi pred pandemijo.
 • V letu 2021 je bilo v irskem turističnem sektorju neposredno in posredno zaposlenih skoraj 128.000 delavcev, kar je več od 125.600 v letu 2020. Kljub letnemu povečanju je ta številka ostala pod ravnmi pred pandemijo.
 • Turizem Irska napoveduje, da bo stopnja čezmorskega vhodnega turizma v letu 2022 dosegla 75 % ravni iz leta 2019.
 • Irski turistični sektor naj bi si po napovedih popolnoma opomogel šele leta 2025.

 

Vpliv rusko-ukrajinske vojne na irski turizem

Največjo oviro za irski predstavlja hotelska ponudba, saj se več kot 20 % hotelskih sob uporablja za namene, ki niso povezani s turizmom, vključno z namestitvijo ukrajinskih beguncev in brezdomcev. To ogroža oživitev turizma na Irskem.

Ruska invazija na Ukrajino je povzročila največjo razselitev Evropejcev po drugi svetovni vojni, pri čemer jih v Evropi trenutno živi 5 mio v skladu z direktivo EU o začasni zaščiti.

Irska je v letu 2022 sprejela okoli 57.000 Ukrajincev, kar je več na prebivalca kot v mnogih drugih državah članicah, kljub zelo omejeni infrastrukturi za začasno namestitev. Od tega jih približno 34.000 živi v turističnih objektih.

Neposreden vpliv trenutnih razmer na turizem je izrazito zmanjšanje namestitvenih zmogljivosti, višje cene razpoložljivih nastanitev in uničujoč vpliv na gospodarstvo priljubljenih turističnih območij v državi. Takšna območja vključujejo zahodni Clare, okrožje Donegal, Killarney in zahodni Waterford.

Tudi podjetja v gostinstvu, maloprodaji in drugih turističnih storitvah, trpijo zaradi odsotnosti turistov in posledično izgube delovnih mest.

 

Največja podjetja v turističnem sektorju na Irskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
irish Management Institute (Foras Bainistiochta Na H-Eireann) Ir 14.256,31
Airbnb Ireland Unlimited Company 1.762,20
World Travel Centre Limited 109,01
Gresham Hotel Group Limited 78,06
Club Travel Limited 77,60
Tourism Ireland Company Limited By Guarantee 74,66
Doyle Hotels (Holdings) Limited 68,89Vir: Factiva, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje