Irska

Gospodarske panoge Irske

Priložnosti na trgu


Irska predstavlja testni trg za številna podjetja, ki želijo prodreti na 741 mio velik trg Evropske Unije. Poleg tega je Irska tudi odskočna deska za prodajo izven Evrope, saj ima na Irskem več globalnih multinacionalk sedež za EMEA regijo.

Na irskem trgu je veliko poslovnih priložnosti za male in srednje velike izvoznike, in sicer v široki paleti izdelkov, tehnologij in storitev. 
Najboljše možnosti ponujajo področja kibernetske varnosti, energetike, IKT in pametnih mest, medicinskih pripomočkov in storitev e-zdravja. Sektorji za dolgoročno rast vključujejo trajnostno energijo, okoljske tehnologije, energetsko učinkovitost in zeleno gradnjo, ter izdelke in storitve povezane z varnostjo.


Gospodarstvo

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo. Irska je veljala v zadnjih petnajstih letih za eno gospodarsko najuspešnejših držav in je beležila visoke stopnje rasti. Nizki davki na dobiček, ugodna geografska lega, članstvo v EU ter hitra rast delovne sile (predvsem zaradi priseljevanja) so pritegnili visok delež tujih neposrednih naložb. Multinacionalke so svoja vlaganja osredotočile predvsem v hitro rastoče in tehnološko zahtevne sektorje, kot so informacijska tehnologija, finančne storitve, kemična industrija in farmacija. V letu 2010 je država doživela finančni zlom in zaprosila za pomoč EU ter mednarodne finančne ustanove (ECB, IMF), ki so zanjo pripravile reševalni finančni paket pomoči.
 
Irska je zapustila finančni reševalni paket v decembru 2013 in znova postala finančno neodvisna država. Irska je natančno upoštevala mnenje trojke (IMF, ECB, EU) glede izvajanja politike varčevanja, vključno z dvigom davkov, znižanjem plač v državnem sektorju in zniževanjem proračuna. Mednarodni vlagatelji so povrnil zaupanje v državo, kar dokazuje uspešna izdaja desetletne državne obveznice in stabilizacija bančnega sektorja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje okoli 5 % delovne sile. Vlada si prizadeva okrepiti svojo vlogo v gospodarstvu s posodabljanjem in preoblikovanjem živilsko predelovalne industrije (predelava govejega mesa, mlečni izdelki, krompir, ječmen, pšenica). Največja segmenta kmetijskega sektorja sta pridelava govedine in mlečnih izdelkov. Pomembni segmenti pa so še prašičereja, ovčereja in pridelava žit.

Storitveni sektor predstavlja 60 % BDP in zaposluje 76,8 % delovne sile. Pomembna segmenta sta bančništvo in finančne storitve, ki sta preoblikovala Dublin v pomemben mednarodni finančni center. Velik pomen za državo ima tudi turizem.

 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

Industrijski sektor

Nedavni industrijski razvoj Irske je bil dosežen z usmerjeno politiko spodbujanja naprednih izvozno usmerjenih podjetij, deloma pa tudi s privlačnimi ponudbami za vlagatelje. Industrijski sektor predstavlja 39 % BDP in zaposluje 18,3 % delovne sile. Najpomembnejši segmenti so tekstilna in kemična industrija ter proizvodnja elektronskih potrošnih izdelkov.

V letu 2019 so na Irskem beležili rast industrijske proizvodnje v višini 2,9 %. V letu 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje za -5,8 %, nato pa ponovna rast in sicer 4 % v letu 2021 in 3,7 % v letu 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na irskem trgu:

 

Kemična in farmacevtska industrija (PharmaChem) 

Kemična in farmacevtska industrija (PharmaChem) je najpomembnejši gospodarski sektor na Irskem in največ prispeva v BDP države. Ta sektor predstavlja približno 60 % celotne vrednosti izvoza irskega blaga, 20 % uvoza in približno 40 % industrijske proizvodnje. Že več kot 30 let ustvarja večino delovnih mest in zagotavlja večino platform za naložbe v državi.
 
V PharmaChem industriji na Irskem delujejo tako lokalna kot tuja podjetja. Panoga zaposluje več kot 20.000 ljudi v več kot 100 podjetjih. Vlada je zagotovila zelo ugoden davčni režim, da bi pritegnila investitorje v proizvodno in raziskovalno-razvojno dejavnost te panoge. Irska PharmaChem industrija je za tuje vlagatelje zelo privlačna, tudi zaradi visoko kvalificirane delovne sile.
 
Irska ima ambiciozno vizijo za PharmaChem industrijo, saj si prizadeva, da bi bila Irska globalni center odličnosti za inovacije in razvoj biofarmacevtske, farmacevtske in kemične industrije, ter testni trg za lansiranje novih izdelkov.
 
Na Irskem že deluje 13 od 15 najboljših globalnih podjetij na področju medicinske tehnologije, medtem ko ima svoje podružnice na Irskem vseh 10 največjih svetovnih farmacevtskih proizvajalcev.
 
PharmaChem industrija ima velik pomen za irsko gospodarstvo, saj več kot 50 % izdelkov izvozi na tuje trge. Poleg tega je bilo v zadnjem desetletju več kot 10 mlrd EUR namenjenih v nove ali razširjene proizvodne zmogljivosti.
 
V prvi polovici leta 2019 se je irski izvoz PharmaChem industrije na medletni ravni povečal za 11,3 % in dosegel 55,5 mlrd EUR. Uvoz se je medletno zmanjšal za 17,1 %, kar je povečalo sektorski presežek za 7,7 mlrd EUR na 45,5 mlrd EUR.
 

Največja podjetja na področju kemične industrije na Irskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Astellas Ireland Co. Limited 1.811,97
United Drug (Wholesale) Limited 1.072,49
Norton (Waterford) Limited 767,00
Limerick Alumina Refining Limited 591,58
IPL Plastics, Inc. 561,90
Phardiag Limited 423,01
Ipsen Manufacturing Ireland Limited 129,58


Največja podjetja na področju farmacevtske industrije na Irskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Allergan Plc 14.192,20
Swords Laboratories 6.608,08
Perrigo Co. Plc 4.253,15
Allergan Pharmaceuticals Ireland 2.785,13
Endo International Plc 2.649,30
Jazz Pharmaceuticals Plc 1.699,86
Dcc Healthcare Limited 1.601,68Vir: Factiva, oktober 2019.


Turizem - hotelirski sektor

Vrednost hotelirskega sektorja predstavlja vse prihodke, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev, obseg trga pa je opredeljen kot število hotelov v državi.

Irski hotelirski sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 3,6 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški hotelirski sektor je v zadnjih petih letih upadal po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 11,8 mlrd EUR, medtem ko je hotelirski sektor Združenega kraljestva v tem obdobju upadal po -2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 46 mlrd EUR.

Število mednarodnih turistov na Irskem se vsako leto povečuje. V letu 2018 je Irsko obiskalo rekordnih 11,2 mio turistov. Največ turistov obišče Irsko iz Združenega kraljestva in ZDA, velik del pa prihaja tudi iz Nemčije, Francije in Španije. Število nastanitvenih kapacitet je na Irskem v obdobju 2014-2018 raslo po 0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 doseglo 837 enot. Število nastanitvenih enot naj bi se po napovedih do konca leta 2023 povečalo na 862, kar predstavlja 0,6 % povprečno stopnjo rasti v obdobju 2019-2023.

Najbolj donosen segment irskega hotelirskega sektorja je segment nastanitev za prosti čas, saj je v letu 2018 ustvaril 3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 83,3 % celotne vrednosti sektorja. Poslovni segment je v letu 2018 ustvaril 593,2 mio EUR prihodkov ali 16,7 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo irski hotelirski sektor v obdobju 2019-2023 rasel po 4,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 4,4 mlrd EUR. Nemški hotelirski sektor naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 5,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 14,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi hotelirski sektor Združenega kraljestva v napovedanem obdobju rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 52,7 mlrd EUR.

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Carlson Inc
  • Dalata Hotel Group
  • Great National Hotels & Resorts
  • InterContinental Hotels Group Plc


Vrednost irskega hotelirskega sektorja je v letu 2018 zrasla za 12,3 % in dosegla 3,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014–2018 je znašala 5,7 %.
 

 Vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 2.631  
2015 2.792 -10,8 %
2016 3.063 11,1 %
2017 3.451 12,3 %
2018 3.644 12,3 %


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost irskega hotelirskega sektorja v letu 2023 dosegla 4,4 mlrd EUR, kar je 27,9 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 4,8 %.
 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 4.070 5,5 %
2020 3.983 3,5 %
2021 4.132 5,1 %
2022 4.193 3,7 %
2023 4.435 6,0 %


Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Irskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Urite Limited 197,94
Doyle Hotel Group Unlimited Company 168,72
Gresham Hotel Group Limited 71,49
Quinn Group Hotels Limited 52,37
Pandox Group Designated Activity Company 50,19
P. V. Doyle Hotels Limited 42,99
Lan Sideriver Investment Holdings Limited 40,58
 

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje