Izvozno okno - splet informacij in priložnosti za izvoznike

Vizija

Izvozno okno želi postati informacijski vir, na katerega podjetja najprej pomislijo, ko se soočajo z vprašanji, vezanimi na internacionalizacijo poslovanja.
 

Poslanstvo

Z zagotavljanjem uporabnih ažurnih informacij ter svetovanjem na področju internacionalizacije pomagamo slovenskim izvoznikom v vseh fazah izvoznega trženja.

Za informacije na Izvoznem oknu skrbimo:

 

  • ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija
  • svetovalci v državah ter
  • zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na Izvoznem oknu.
 

Svetovalci v državah:

Svetovalci v državah skrbijo za informacije, vezane na posamezno državo, ki vključujejo:

Sodelujemo tudi z:

 

       
  • SIST - Slovenskim inštitutom za standardizacijo, ki pripravlja podatke o standardih in tehničnih predpisih;
 
  • SID banko d.d. - Slovensko izvozno in razvojno banko, ki skrbi za podatke o financiranju in zavarovanju izvoza;
 
  • strokovnjaki za tuje trge, ki pripravljajo in urejajo ostale podatke o državah;
 

Najdete nas na naslovu:
 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija)

Sektor za spodbujanje internacionalizacije

Verovškova 60
1000 Ljubljana
tel: 01 5891 870
e-pošta: izvoznookno@spiritslovenia.si