Češka

Svetovalec na Češkem

Kontakt


mag. Jasmina Adem-Grujič, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Praga
Pristojnost: Češka, Slovaška


 

Predstavitev


V zadnjih letih beležimo povečan interes slovenskih podjetij za sodelovanje na češkem tržišču. Pretežno gre za mala in srednja podjetja, ki se na Češko ozirajo že v prvem ali drugem krogu internacionalizacije svojega poslovanja. Istočasno so že uveljavljena slovenska podjetja zadržala ali celo povečala svoje tržne deleže. Temu primerne so statistike o blagovni menjavi med državama, ki zadnja leta vsakokrat presegajo milijardo EUR, kar je glede na velikost obeh gospodarstev zavidljiv podatek. V letu 2017 se je Češka na lestvici najpomembnejših slovenskih zunanjetrgovinskih partneric povzpela z 10. na 9. mesto. Skupni obseg blagovne menjave je znašal 1,41 mlrd. EUR, v primerjavi z l. 2016 je zrasla za skoraj 17%.

Kljub odličnim rezultatom je gotovo še nekaj prostora  za nadaljnjo krepitev sodelovanja. Do sedaj je bilo identificiranih pet panog, kjer bi glede na značilnosti obeh gospodarstev in ob ustrezni spodbudi lahko prišlo do vzpostavljanja pomembnih povezav med podjetij: živilska ind., avtomobilska ind., informacijska in komunikacijska tehnologija, znanost in tehnologija ter turizem. Slovenska podjetja imajo v izpostavljenih panogah velike možnosti, da z ustreznimi aktivnostmi na Češkem poiščejo dobre partnerje za sodelovanje in si razširijo področje delovanja.

Češka podjetja imajo zaradi geopolitičnega položaja ČR veliko izkušenj na trgih Vzhodne Evrope kar je lahko koristno pri načrtovanju morebitnega poslovnega sodelovanja. Češka si v zadnjem obdobju posebej prizadeva okrepiti tudi gospodarsko sodelovanje s Kitajsko oz. zanjo postati neke vrste vstopna točka za celotno EU. Realizacija (tako obseg menjave kot vrednost investicij) sicer za enkrat še vedno precej zaostaja za začetnimi optimističnimi napovedmi, sodelovanje s Kitajsko pa v zadnjem času obremenjujejo tudi nekateri zapleti in afere. Uporaben podatek je lahko tudi to, da veliko mednarodnih podjetij Češko že dlje časa uporablja kot izhodišče za širitev poslovanja na Slovaško in druge države v srednjeevropski regiji.

Razveseljiva je bilateralna investicijska dinamika, kjer po nekaj uspešnih slovenskih naložbah na Češko izpred nekaj let v zadnjem času lahko spremljamo tudi intenziven povratni tok. Opaziti je, da so bile pretekle uspešne zgodbe dobra spodbuda za potencialne investitorje na obeh straneh in zanimanje za nove investicijske priložnosti narašča. Češki investitorji slovensko poslovno okolje in investicijske priložnosti danes že dobro poznajo in si o tem tudi delijo pridobljene izkušnje.

Češka republika je ena izmed največjih zagovornic prostega trga in odpravljanja trgovinskih ovir znotraj EU, njeno tržišče je zelo odprto in ponuja veliko možnosti za razvoj sodelovanja. Posledično je izredno konkurenčno, zaradi zgodovinskih okoliščin in tradicionalne navezave na nemško tržišče v marsičem dokaj podobno slovenskemu, kar je vsekakor potrebno upoštevati pri načrtovanju vključevanja na tržišče. Pri tem bomo v okviru pristojnosti veleposlaništva poizkušali podjetjem in institucijam nuditi kar najbolj učinkovito podporo.

Češko v zadnjem obdobju vedno bolj pesti pomanjkanje ustrezne delovne sile. Stopnja brezposelnosti je v začetku l. 2018 znašala manj kot 3%. Nekatera podjetja imajo zato že določene težave pri izpolnjevanju naročil. Pomanjkanje delovne sile (in visoko fluktuacijo zaposlenih) je potrebno upoštevati tudi pri morebitnem načrtovanju ustanovitve podružnice/proizvodnega obrata na Češkem.

Zaradi nadpovprečne rasti odobrenih hipotekarnih kreditov in visoke rasti cen nepremičnin je Češka narodna banka jeseni 2017 (kot prva centralna banka v EU) začela dvigovati temeljno obrestno mero, do sedaj je prišlo že do treh dvigov (op. dvotedenska repo stopnja trenutno znaša 0,75%).

Slovenski in češki gospodarski predstavniki praviloma dokaj enostavno najdejo skupne točke, na katerih gradijo dobro poslovno sodelovanje: skupno poslovno okolje oz, notranji trg, slovanski izvor, jezikovna bližina, skupne zgodovinske izkušnje in kulturna povezanost. Razlogov za vključitev Češke na poslovni zemljevid je torej še vedno več kot dovolj.

Miha Rössler

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Praga
 Ekonomska svetovalka: mag. Jasmina Adem-Grujič

Pod Hradbami 15, 160 41 Praga 6, Češka

T: 00 420 233 081 215
F: 00 420 224 314 106
E: jasmina.adem-grujic@gov.si






Posodobljeno: 26.9.2019