Češka

Gospodarske panoge Češke

Gospodarstvo

Češka ima eno najbolj perspektivnih gospodarstev v Vzhodni Evropi, z visoko stopnjo rasti BDP in nizko stopnjo nezaposlenosti. Češki izvoz predstavlja približno 80 % BDP in temelji na izvozu avtomobilov, saj je proizvodnja avtomobilov največja industrija v državi. Češka je vstopila v EU leta 2004, vendar se še ni pridružila evro-območju.

 

Struktura BDP

 
Kmetijski sektor se je v 90-ih znašel v hudi krizi in je še danes močno subvencioniran. V letu 2018 je predstavljal 3 % BDP države in zaposloval okoli 3 % delovne sile. Glavni kmetijski proizvodi so sladkorna pesa, krompir, pšenica, ječmen in hmelj. Pomemben del češkega kmetijskega sektorja je tudi perutninarstvo.
 
Storitveni sektor prispeva 59 % BDP in zaposluje skoraj 60 % aktivnega prebivalstva. Turistični sektor ohranja svoj trend trajnostne rasti. Število tujih turistov se je v letu 2018 povečalo na rekordnih 10,6 mio, od tega je kar 6,7 mio turistov obiskalo Prago.Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor na Češkem predstavlja 38 % BDP in zaposluje okoli 37 % delovne sile. Avtomobilska industrija je daleč največja v češkem industrijskem sektorju. V njej delujejo velika mednarodna podjetja, kot so Škoda (ki je v lasti družbe Volkswagen), Toyota in PSA. Avtomobili so tudi hrbtenica češkega izvoza.
Druge pomembnejše industrijske panoge so še metalurgija, strojna, vojaška in steklarska industrija.

V letu 2018 je Češka dosegla 3,2 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 2,9 % rast, v letih 2020 in 2021 pa 2,1 % in 2,8 % rast industrijske proizvodnje.
 Predstavljamo dve gospodarski panogi na češkem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Češka proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasla po 8,4 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 13,7 mlrd EUR. Za primerjavo, poljska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 3,7 % CAGR in v letu 2017 dosegla 5,6 mlrd EUR, medtem ko je ruska proizvodnja avtomobilov v tem obdobju upadala po -15,3 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 8,9 mlrd EUR. Rast industrije je spodbujalo naraščajoče domače povpraševanje, ki je bilo posledica izboljšanja makroekonomskih razmer v državi, pa tudi močno povpraševanje iz tujine, predvsem iz Španije in Italije.

Obseg češke proizvodnje avtomobilov je v obdobju 2013-2018 rasel po 5,6 % CAGR in v letu 2017 dosegel 1,4 mio enot. Obseg proizvodnje se bo po napovedih v obdobju 2018-2022 povečeval po 3,4 % CAGR in v letu 2022 dosegel 1,7 enot.

Tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo v prihodnjih letih povpraševanje po teh vozilih nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so že napovedali prehod na proizvodnjo električnih ali hibridnih avtomobilov v naslednjem desetletju. Za nove konkurente, ki želijo vstopiti v to industrijo, bo segment električnih avtomobilov še posebej zanimiv.

Po napovedih analitikov bo češka proizvodnja avtomobilov v obdobju 2018-2022 rasla po 3,6 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 15 mlrd EUR. Poljska avtomobilska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 3,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 6 mlrd EUR, medtem ko naj bi ruska proizvodnja avtomobilov v napovedanem obdobju rasla po 8,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 6,7 mlrd EUR. Povpraševanje po novih avtomobilih se bo v napovedanem obdobju upočasnilo, saj naj bi se povečala priljubljenost nadomestnih načinov prevoza, kot je skupna raba avtomobilov (car shering). Ponudnik tovrstnih storitev, Car4way, je na Češkem v zadnjih letih zabeležil močno rast. Poleg tega bo vrednost češke industrije prizadeta tudi zaradi zmanjšanja povpraševanja iz tujine, zlasti iz glavnih izvoznih držav, kot so Italija, Združeno kraljestvo in Španija, ki skupaj predstavljajo več kot 20 % celotnega češkega izvoza avtomobilov. Zmanjšan izvoz bo znižal ceno čeških avtomobilov, da bi spodbudili domačo prodajo v industriji.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Hyundai Motor Company 
  • PSA Peugeot Citroen SA
  • Toyota Motor Corporation
  • Volkswagen AG


Obseg češke proizvodnje avtomobilov je v letu 2017 zrasel za 4,5 % in dosegel 1,4 mio enot. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 5,6 %.
 
Češka proizvodnja avtomobilov se je v letu 2017 vrednostno povečala za 1,6 % in dosegla 13,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 8,4 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 8.421  
2014 9.473 11,6 %
2015 11.981 6,3 %
2016 13.783 14,7 %
2017 13.716 1,6 %


Analitiki napovedujejo, da bo obseg češke avtomobilske industrije v letu 2022 dosegel 1,6 mio enot, kar je 18,3 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 3,4 %.
 
Češka avtomobilska industrija naj bi po napovedih v letu 2022 ustvarila vrednost 15 mlrd EUR, kar je 20 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 3,6 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 13.445 3,1 %
2019 14.067 3,5 %
2020 14.214 3,6 %
2021 14.710 3,9 %
2022 15.000 4,2 %

 
Volkswagen je največji konkurent v češki proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2017 56,6 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Volkswagen 56,6 %
Hyundai 27,0 %
PSA 9,8 %
Toyota 6,6 %


Češka predstavlja 5,9 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 glede na vrednost (v odstotkih)

Češka 5,6 %
Rusija 3,8 %
Poljska 2,4 %
Ostala Evropa 88,2%Največji proizvajalci avtomobilov na Češkem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Škoda Auto a.s. 10.908,16
Iveco Czech Republic A. S. 590,59
Faurecia Automotive Czech Republic SRO 521,79
Benteler Cr S.R.O. 351,42
ŠkoFIN SRO 263,88
Tatra Trucks A.S. 181,29
Faurecia Exhaust Systems SRO 156,33

 

Največji proizvajalci delov za avtomobile na Češkem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Continental Automotive Czech Republic S.R.O. 1.989,69
Mobis Automotive Czech S.R.O. 1.217,22
Bosch Diesel S.R.O. 780,21
Robert Bosch Spol. S R.O. 703,54
Eberspächer Spol. S R.O. 689,38
Brose Cz Spol. S R.O. 663,29
SAS Autosystemtechnik SRO 512,04Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.


Energetika - proizvodnja električne energije

V analizo je zajeta proizvodnja električne energije, proizvedene iz jedrskih elektrarn, konvencionalnih elektrarn in elektrarn iz obnovljivih virov energije. Obseg proizvodnje je opredeljen kot skupna električna energija (TWh), ustvarjena v državi v teku vsakega koledarskega leta. Vrednost industrije je podana kot zmnožek obsega in letne povprečne cene ne-gospodinjske električne energije, oziroma cene brez davkov in dajatev.
 
Za razliko od drugih evropskih držav je Češka v veliki meri ohranila konvencionalne elektrarne za pridobivanje električne energije. Medtem ko je več evropskih držav napovedalo postopno ukinitev svojih jedrskih elektrarn, si češka vlada pod vodstvom predsednika Miloša Zemana želi nadaljevati in celo povečati vlogo proizvodnje jedrske energije v državi.

Češka proizvodnja električne energije je v obdobju 2013-2017 upadala po -6,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila vrednost 6,2 mlrd EUR. Za primerjavo, poljska proizvodnja električne energije je v zadnjih petih letih rasla po 0,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 13,2 mlrd EUR, medtem ko je ruska proizvodnja električne energije v tem obdobju upadala po -0,4 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 15,9 mlrd EUR. Češka proizvodnja električne energije glede na obseg v obdobju 2013-2017 ni rasla in je v letu 2017 dosegla 83,5 TWh. Obseg proizvodnje naj bi se v obdobju 2018-2022 povečeval po 0,2 % CAGR in v letu 2022 dosegel 84,4 TWh.
 
Konvencionalni segment je najbolj donosen segment v češki proizvodnji električne energije, saj je v letu 2017 ustvaril 48,1 TWh ali 57,6 % celotne električne energije. Nuklearni sektor je v letu 2017 ustvaril 25,4 TWh, kar predstavlja 30,5 % celotne proizvedene električne energije. Čeprav si Češka želi povečati delež obnovljivih virov energije v celotni proizvodnji električne energije, je vlada do leta 2030 določila ciljno raven 16 %, kar je nekoliko manj od ciljev drugih evropskih držav. Češki lobiji v nuklearnem in konvencionalnem sektorju so zelo močni in so bili doslej uspešni pri prepričevanju vlade o zaščiti njihovih interesov. Glede na relativno šibko okoljsko gibanje, v bližnji prihodnosti ni možnosti za večje spremembe.
 
Analitiki napovedujejo, da bo češka proizvodnja električne energije v obdobju 2018-2022 upadala po -0,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 5,6 mlrd EUR. Poljska proizvodnja električne energije naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 2,4 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 13,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi ruska proizvodnja v napovedanem obdobju rasla po 1,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 15,5 mlrd EUR.Glavni konkurenti na trgu so:

  • Alpiq Holding AG
  • CEZ, a. s.
  • E.ON SE
  • RWE AGČeška proizvodnja električne energije se je v letu 2017 povečala za 4,1 % in dosegla obseg 83,5 TWh. Obseg proizvodnje v obdobju 2013–2017 ni rasel.
 
Vrednostno se je proizvodnja v letu 2017 povečala za 3,7 % in dosegla 6,2 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala -6,9 %.
 

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 6.992  
2014 6.240 -10,4 %
2015 6.756 -9,5 %
2016 6.036 -10,7 %
2017 6.194 3,7 %

 
Analitiki napovedujejo, da bo obseg češke proizvodnje električne energije v letu 2022 dosegel 84,4 TWh, kar je 1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša 0,2 %.

Vrednostno naj bi industrija v letu 2022 dosegla 5,6 mlrd EUR, kar je 1,4 % manj kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018–2022 znaša -0,2 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 5.798 -0,5 %
2019 5.847 -0,4 %
2020 5.702 -0,2 %
2021 5.702 0,6 %
2022 5.564 -0,4 %


Konvencionalni segment je največji segment v češki proizvodnji električne energije in predstavlja 57,6 % celotne vrednosti industrije. Nuklearni segment predstavlja nadaljnjih 30,5 % industrije.

Tržna segmentacija po segmentih glede na obseg proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Konvencionalna, fosilna goriva  57,6 %
Nuklearni sektor 30,5 %
Obnovljivi viri energije 11,9 %


Češka predstavlja 2 % evropske proizvodnje električne energije glede na vrednost proizvodnje.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost proizvodnje za leto 2017 (v odstotkih)

Rusija 5,5 %
Poljska 4,5 %
Češka 2,0 %
Ostala Evropa 88,0 %Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Češkem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Energeticky a Prumyslovy Holding AS 4.114,78
Alpiq Energy SE 3.646,79
Cez Distribuce A. S. 1.851,02
ČEPS a.s. 711,81
E.On Distribuce A.S. 630,25
Elektrárna Počerady a.s. 551,67
PREdistribuce a.s. 438,13

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Češkem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
BGS Energy Plus a.s. 7,18
E4U a.s. 2,57
Elektra Žabčice A.s. N/A
HYDROLABE s.r.o. N/A
Š-BET S.r.o. N/ALetne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje