Lesna industrija

Lesna industrija po državah

Globalni trendi na področju lesne industrije

Analiza zajema industrijski okrogel les, žagan les, lesne plošče in panele ter lesno gorivo. Analiza izključuje neobdelano hlodovino, celulozo, karton in papir. Obseg trga predstavlja porabo in je prikazan v m3.

Industrijska vrednost globalne lesne industrije je bila v zadnjih petih letih precej nestabilna. Po 4,5 % zmanjšanju v letu 2014 je sledila 9,4 % rast v letu 2015. V letu 2016 ni bilo rasti v industriji, nato pa je leta 2017 rast dosegla 8,8 %. Analitiki za prihodnjih pet let pričakujejo bolj stabilno rast industrije. Globalna lesna industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 3,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila vrednost 1.125,2 mlrd EUR.

Azijsko-pacifiška lesna industrija je v zadnjih petih letih rasla po 5,6 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 792,3 mlrd EUR, medtem ko je lesna industrija v ZDA v tem obdobju rasla po 1,1 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 90.3 mlrd EUR. Obseg proizvodnje globalne lesne industrije je v obdobju 2013-2017 rasel po 1,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel skupno 3.668,5 mio m3. Analitiki napovedujejo, da se bo obseg industrije do konca leta 2022 povečal na 3.935,2 mio m3, kar predstavlja 1,4 % CAGR v obdobju 2018-2022.

Po napovedih analitikov bo globalna lesna industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 4,1 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 1.256,5 mlrd EUR. Lesna industrija v azijsko-pacifiški regiji bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 5,2 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 929,2 mlrd EUR, medtem ko bo lesna industrija v ZDA v napovedanem obdobju rasla po 2,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 94,5 mlrd EUR.

Tudi lesna industrija se približuje globalizaciji in države intenzivno zasajajo gozdove, ki tako nadomestijo naravne gozdove. V napovedanem obdobju bo še vedno veliko povpraševanje po lesnem gorivu, zlasti v azijsko-pacifiški regiji. Tudi gradbena podjetja bodo povpraševala po lesu za potrebe gradnje stanovanj in infrastrukture po vsem svetu. Industrija bo v napovedanem obdobju manj nestanovitna, saj bodo cene surovin stabilnejše, zlasti v azijsko-pacifiški regiji.

Najbolj donosen segment globalne lesne industrije je segment lesnega goriva, ki je v letu 2017 ustvaril skupne prihodke v višini 508,5 mlrd EUR ali 45,2 % celotne vrednosti industrije. Segment industrijskega okroglega lesa je leta 2017 prispeval 288,1 mlrd EUR ali 25,6 % skupne vrednosti industrije. Segment lesnega goriva je zelo pomemben segment in gonilo industrije predvsem v azijsko-pacifiški regiji, medtem ko je v ZDA in Evropi manj pomemben. V Indiji predstavlja segment lesnega goriva kar 87,4 % vseh prihodkov lesne industrije.
 

Tržna segmentacija po sektorjih za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih) 

Lesno gorivo 45,2 %
Industrijski okrogel les 25,6 %
Žagan les 15,6 %
Lesne plošče in paneli 13,6 %
 

Azijsko-pacifiška regija je v letu 2017 ustvarila 70,4 % vrednosti celotne globalne lesne industrije, saj je v regiji veliko število gozdov, cene lesa pa so nižje kot v Evropi in ZDA. Evropa predstavlja 9,1 % globalne lesne industrije.

Tržna segmentacija v svetu za leto 2017 (v odstotkih)

 
Azijsko-pacifiško področje 70,4 %
Evropa 9,1 %
ZDA 8,1 %
Bližnji vzhod  0,8 %
Ostali svet 11,6 %

  
Za vstop novih konkurentov na globalni trg lesne industrije so potrebni znatni zagonski stroški, predvsem zaradi nakupa ustrezne opreme. Velik pomen v industriji ima tudi ekonomija obsega. Dostop do dobaviteljev je relativno enostaven, pa tudi pomanjkanje intelektualne lastnine in odsotnost prevladujočih blagovnih znamk v industriji so lahko odlično izhodišče za vstop novih konkurentov na trg. Mnoge države so podvržene številnim predpisom na področju te industrije, velik poudarek je na zelenem certificiranju in trajnosti. Rast industrije je v zadnjih letih nihala, zato morajo bili novi konkurenti na trgu kljub dobrim napovedim za prihodnje obdobje previdni, saj se lahko prihodki v industriji tudi strmo zmanjšajo. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.
 

Največja borzna podjetja na področju lesne industrije (2017) 

Podjetje Prihodki EUR m Država
Stora Enso Oyj 8.923,51 Finska
UPM-Kymmene Oyj 8.849,06 Finska
Sumitomo Forestry Co., Ltd. 7.451,00 Japonska
Svenska Cellulosa AB 1.581,80 Švedska
Masisa SA 805,51 Čile
 Conifex Timber, Inc, 291,40 Kanada
Jaya Tiasa Holdings Bhd, 184,28 MalezijaPanožna združenja / portali

 Strokovne publikacije / portali

 
 •  Timber Processing
 • Portal pokriva globalne novice na trgu mehkega in trdega gradbenega lesa.
 • Država porekla: ZDA
 • American Forests
 • Revijo izdaja Ameriška gozdarska zbornica; namenjena je gozdarjem, lastnikom gozdov, pridelovalcem lesa in ljubiteljem narave.
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
 • Furniture World Magazine
 • Spletna publikacija z novicami o pohištvu.
 • Država porekla: ZDA
   
 • Floor Covering News
 • Mesečni časopis, ki pokriva za globalni trg industrije preprog in trdih talnih oblog.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
 • M+T möbel
 • Spletna različica revije, ki zajema vse vidike proizvodnega procesa pohištva.
 •  Država porekla: Nemčija 
 • Furniture News
 • Revija ponuja članke o pohištvu, oblazinjenem pohištvu in dekorativnih dodatkih.
 • Država porekla: Velika Britanija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, maj 2018.