Romunija

Gospodarske panoge Romunije

Priložnosti na trgu

Romunija je trg z ogromnim potencialom in strateško lokacijo. Romunsko gospodarstvo je med najhitreje rastočimi v EU. Rast gospodarstva usmerja predvsem potrošnja, čeprav rast beležijo skoraj vse panoge.

Perspektivni sektorji:

Kmetijstvo: Povpraševanje je po kmetijskih strojih in opremi, saj komercialne kmetije vlagajo v povečevanje produktivnosti. Romunski kmetijski sektor potrebuje silose, kmetijsko mehanizacijo, namakalno opremo, rastlinjake, gnojila in dodatke za krmo. EU romunskim kmetijskim podjetjem in kmetijam vsako leto dodeli več mio EUR nepovratnih sredstev za naložbe v kmetijske stroje in opremo, proizvodne zmogljivosti in za druge kmetijske namene.

IKT: Romunski IKT trg je eden najhitreje rastočih trgov v Srednji in Vzhodni Evropi. Kibernetska varnost je ključni sestavni del sektorja IKT v Romuniji. Za izvajanje Nacionalne strategije o digitalni agendi za Romunijo 2020 bo potrebna skupna naložba v višini približno 2,4 mlrd EUR. Glavna področja strategije so e-uprava, interoperabilnost, kibernetska varnost, računalništvo v oblaku in socialni mediji.

Živilski izdelki in kmetijski proizvodi: V Romuniji raste povpraševanje po živilskih izdelkih. Ker domača industrija ne zadosti večjemu povpraševanju, tuji dobavitelji zapolnjujejo vrzel med povpraševanjem in ponudbo. Meso, sadje, vina, žgane pijače in mlečni izdelki so glavne kategorije romunskega uvoza živil, pri kmetijskih proizvodih pa prevladuje uvoz žit, olj, živih živali in maščob. Na trgu je tudi vse večje povpraševanje po prehrani za domače ljubljenčke.

Prometna infrastruktura: Romunska prometna infrastruktura je nerazvita in potrebuje naložbe in posodobitev. EU je v okviru infrastrukturnega programa v obdobju 2014-2020 Romuniji namenila 10,8 mlrd EUR, za posodobitev cestne, železniške in pristaniške infrastrukturo.


Gospodarstvo

Zaradi finančne krize je Romunija doživela gospodarsko upočasnitev, zlasti v avtomobilski industriji, ki je odvisna od tujega povpraševanja. Finančne težave so Romunijo prisilile, da je zaprosila za finančno pomoč Mednarodni denarni sklad, Evropsko komisijo in Svetovno banko. V zadnjih letih je bilo gospodarstvo v Romuniji najhitreje rastoče gospodarstvo v EU.
Staranje prebivalstva, izseljevanje kvalificirane delovne sile, davčne utaje in nezadostna zdravstvena oskrba ogrožajo dolgoročno rast in gospodarsko stabilnost Romunije. 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 5 % romunskega BDP in zaposluje 22,4 % aktivnega prebivalstva države. Glavni kmetijski pridelki v Romuniji so žita, sladkorna pesa in krompir. Vendar pa kmetijska proizvodnja ostaja zelo nizka v primerjavi s potencialno zmogljivostjo države, saj je več kot 58 % vseh zemljišč kmetijskih. Približno 25 % države je pokrito z gozdom, zato se gozdarska industrija zelo hitro razvija.

Romunsko gospodarstvo se osredotoča predvsem na storitveni sektor, ki predstavlja 64 % BDP in zaposluje 47,5 % delovne sile države. Zlasti je v razcvetu turizem. Tudi segment IT storitev je v zadnjih letih doživel izjemno rast, saj ima Romunija visoko usposobljeno delovno silo in nižje stroške dela glede na evropsko povprečje. 


Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 31 % BDP in zaposluje 30 % aktivnega prebivalstva. Zaradi poceni delovne sile je romunska industrija raznolika in konkurenčna. Tuji neposredni vlagatelji veliko vlagajo v težko industrijo (metalurgija, jeklo), proizvodnjo avtomobilskih delov, v gradbeništvo, rafiniranje nafte in v tekstilno industrijo.

Industrijska proizvodnja v Romuniji je v letu 2019 upadla za -2,3 %. Za leto 2020 analitiki napovedujejo -16 % upad industrijske proizvodnje, nato pa ponovno rast v letih 2021 in 2022 in sicer v višini 7 % in 3,8 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na romunskem trgu:

 

Pohištvena industrija

V romunski pohištveni industriji deluje več kot 4.000 podjetij. Vrednost prodaje celotne pohištvene industrije v Romuniji je za leto 2019 ocenjena na 2,7 mlrd EUR. Po napovedih analitikov bo pohištvena industrija v Romuniji do leta 2023 rasla po 2,3 % povprečni letni stopnji.
 
Romunija letno izvozi za približno 2,3 mlrd EUR pohištva. V prvih petih mesecih 2019 ga je izvozila za 1,1 mlrd EUR, po porastu za 6,9 % v enakem obdobju lani. Glavni izvozni trgi države so Francija, Slovaška, Nemčija, Češka in Italija.
 
Kljub povečevanju izvoza, še posebej na Slovaško, Poljsko, v Rusijo in v Mehiko, pa razvoj pohištvene industrije močno ovira primanjkljaj delovne sile. Ta trend je v Romuniji prisoten že nekaj let. Po podatkih romunskega Združenja proizvajalcev pohištva (APMR) je pohištvena industrija v Romuniji v prvih petih mesecih leta 2019 izgubila okoli 57.000 zaposlenih, kar je za 4.000 manj v primerjavi z istim obdobjem lani.
 
Romunija je v letu 2018 proizvedla za več kot 2,5 mlrd EUR pohištva, 85 % celotne proizvodnje pa so izvozili na tuje trge. Proizvodnja pohištva se je v prvih štirih mesecih 2019 zmanjšala in dosegla 818 mio EUR, kar je 11 % manj kot v enakem obdobju 2018. Tudi prodaja pohištva se je v tem obdobju zmanjšala za 30 %. Negativne rezultate na trgu so povzročili predvsem zvišanje cen lesa in energije, ter primanjkljaj delovne sile.
 
Na romunskem pohištvenem trgu so prisotne tudi velike globalne trgovske verige, kot sta JYSK in IKEA.

Danska trgovska veriga pohištva JYSK ima v Romuniji 78 prodajnih mest, od tega 9 v glavnem mestu Bukarešta. Prihodki JYSK v Romuniji znašajo več kot 100 mio EUR letno.
 
Romunska podružnica švedske IKEA, je v poslovnem letu, ki se je končalo 31. avgusta 2019, povečala prihodke za 15,2 % na dobrih 160 mio EUR. 25 % celotne prodaje je ustvarila spletna prodaja, s čimer se je Romunija uvrstila na prvo mesto med drugimi trgi, kjer je prisotna IKEA. Za primerjavo, % spletne prodaje je v Združenem kraljestvu znašal 18,2 % in na Hrvaškem 20,1 %. Povečanje prodaje v Romuniji je posledica odprtja drugega prodajnega mesta Pallady na območju Bukarešte, poleti 2019.

 

Največja podjetja na področju proizvodnje pohištva v Romuniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aramis Invest Srl 238,77
Aviva Srl 81,57
Pgs Sofa & Co Srl 74,32
Ecolor Srl 71,42
Taparo Sa 70,76
Signify Romania S.R.L. 69,08
Dcn Eu Retail Srl 60,11

 

Največja podjetja na področju maloprodaje pohištva v Romuniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Romania S.A. 146,56
Praktiker Romania S.A. 107,93
Poltergeist Srl 31,52
Linea Mex Srl 29,34
Mobexpert Baneasa Srl 26,72
Kika Mobilier Srl 23,56
Casa Rusu Srl 20,97


Vir: Factiva, oktober 2019.


IKT – programska oprema in IT storitve

Trg programske opreme in IT storitev v Romuniji je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 4,5 mlrd EUR, kar je 11 % več kot v letu 2017, ko je ustvaril približno 4 mlrd EUR.

Izvoz programske opreme in IT storitev je v letu 2018 predstavljal 75,6 % celotnega prometa. Največ, približno 75 % so izvozili na evropske trge, 22 % na ameriški trg, preostanek pa na druge tuje trge.

10 največjih podjetij na trgu ustvari približno četrtino celotne vrednosti trga. Od 300 najboljših podjetij na trgu programske opreme in IT storitev jih je kar 40 % romunskih podjetij.

Rast trga programske opreme je za romunski trg napovedana tudi v prihodnjih petih letih, a vendar napovedi kažejo, da bo pod podobnimi pogoji trg kmalu dosegel stopnjo zrelosti. Za ohranitev in pospeševanje rasti podjetja potrebujejo predvidljivo in zdravo okolje, ki spodbuja pomembne tehnološke naložbe v gospodarstvu in javnem sektorju.

V letu 2018 je bilo v romunskem sektorju programske opreme in IT storitev zaposlenih 89.850 delavcev za nedoločen čas, kar je 7,5 % več kot v letu 2017. Od tega jih 88,6 % zaseda tehnična delovna mesta, preostali pa so na pozicijah v ne-tehničnih oddelkih. Tri četrtine podjetij z največjim številom zaposlenih ima v lastništvu tuji kapital.
 


Največja podjetja na področju programske opreme v Romuniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Oracle Romania Srl 214,89
Ericsson Telecommunications Romania Srl 177,75
Endava Romania Srl 112,20
Bitdefender Srl 96,82
Luxoft Professional Romania Srl 70,66
Ntt Data Romania S.A. 66,61
Siveco Romania SA 66,11
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Romuniji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ibm Romania Srl 208,58
Microsoft Romania Srl 80,17
Atos It Solutions And Services Srl 79,10
Accenture Services Srl 73,42
Db Global Technology Srl 58,32
Stefanini Romania Srl 48,87
Net Brinel Sa 36,92


Vir: Factiva, oktober 2019.


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje