Romunija

Gospodarske panoge Romunije

Priložnosti na trgu

Romunija je trg z ogromnim potencialom in strateško lokacijo. Romunsko gospodarstvo je med najhitreje rastočimi v EU. Rast gospodarstva usmerja predvsem potrošnja, čeprav rast beležijo skoraj vse panoge.

Perspektivni sektorji:

Kmetijstvo: Povpraševanje je po kmetijskih strojih in opremi, saj komercialne kmetije vlagajo v povečevanje produktivnosti. Romunski kmetijski sektor potrebuje silose, kmetijsko mehanizacijo, namakalno opremo, rastlinjake, gnojila in dodatke za krmo. EU romunskim kmetijskim podjetjem in kmetijam vsako leto dodeli več mio EUR nepovratnih sredstev za naložbe v kmetijske stroje in opremo, proizvodne zmogljivosti in za druge kmetijske namene.

Živilski izdelki in kmetijski proizvodi: V Romuniji raste povpraševanje po živilskih izdelkih. Ker domača industrija ne zadosti večjemu povpraševanju, tuji dobavitelji zapolnjujejo vrzel med povpraševanjem in ponudbo. Meso, sadje, vina, žgane pijače in mlečni izdelki so glavne kategorije romunskega uvoza živil, pri kmetijskih proizvodih pa prevladuje uvoz žit, olj, živih živali in maščob. Na trgu je tudi vse večje povpraševanje po prehrani za domače ljubljenčke.

Energetika in obnovljivi viri energije: Energetski sektor je prednostna naloga romunskega gospodarstva in varnostne politike. Država počasi prehaja s premoga na plin, jedrsko in hidro energijo ter druge obnovljive vire energije. Romunija je v regiji jugovzhodne Evrope eden najhitreje rastočih trgov za vetrno energijo. Priložnosti predstavljajo predvsem oprema, znanje, tehnologije, gradnja, namestitev, vzdrževanje in popravila v elektroenergetskih sistemih, izdelki in storitve, povezane z energetsko učinkovitostjo, pametna omrežja, skladiščenje električne energije in plina ter obnova in izgradnja proizvodnih zmogljivosti.


Gospodarstvo

Zaradi finančne krize je Romunija doživela gospodarsko upočasnitev, zlasti v avtomobilski industriji, ki je odvisna od tujega povpraševanja. Finančne težave so Romunijo prisilile, da je zaprosila za finančno pomoč Mednarodni denarni sklad, Evropsko komisijo in Svetovno banko. V zadnjih letih je bilo gospodarstvo v Romuniji najhitreje rastoče gospodarstvo v EU.
Staranje prebivalstva, izseljevanje kvalificirane delovne sile, davčne utaje in nezadostna zdravstvena oskrba ogrožajo dolgoročno rast in gospodarsko stabilnost Romunije. 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 4 % romunskega BDP in zaposluje 21 % aktivnega prebivalstva države. Glavni kmetijski pridelki v Romuniji so žita, sladkorna pesa in krompir. Vendar pa kmetijska proizvodnja ostaja zelo nizka v primerjavi s potencialno zmogljivostjo države. Približno 25 % države je pokrito z gozdom, zato se gozdarska industrija zelo hitro razvija.
Romunija je 7. največja kmetijska proizvajalka v EU. Vpliv pandemije COVID-19 na romunski kmetijski sektor je bil močan, saj je sektor leta 2020 upadel za 13,9 %.


Romunsko gospodarstvo se osredotoča predvsem na storitveni sektor, ki predstavlja 67 % BDP in zaposluje skoraj 1/2 delovne sile države. Zlasti je v razcvetu turizem. Romunijo je leta 2019 obiskalo rekordnih 13,26 mio turistov. Leta 2020 pa se je število turistov zmanjšalo za 52,3 % zaradi globalnih omejitev v času pandemije COVID-19.
Tudi segment IT storitev je v zadnjih letih doživel izjemno rast, saj ima Romunija visoko usposobljeno delovno silo in nižje stroške dela glede na evropsko povprečje. Romunski IKT sektor predstavlja približno 6 % BDP.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 29 % BDP in zaposluje 30 % aktivnega prebivalstva. Zaradi poceni delovne sile je romunska industrija raznolika in konkurenčna. Tuji neposredni vlagatelji veliko vlagajo v težko industrijo (metalurgija, jeklo), proizvodnjo avtomobilskih delov, v gradbeništvo, rafiniranje nafte in v tekstilno industrijo.

Industrijska proizvodnja v Romuniji je v letu 2020 upadla za -9,2 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo 6 % rast industrijske proizvodnje, v letu 2022 4,8 % in v letu 2023 3,8 % rast.Predstavljamo dve gospodarski panogi na romunskem trgu:

 

Pohištvena industrija

Romunija je za Poljsko druga največja proizvajalka pohištva v vzhodni Evropi. Proizvodnja pohištva se je v zadnjih letih povečevala, kar je predvsem posledica rasti izvoza. Največ pohištva Romunija izvozi v evropske države, zlasti v Nemčijo, Francijo, Italijo in na Slovaško.
 
Proizvodnja pohištva v Romuniji se je leta 2019 znižala za -7 % na 2,32 mlrd EUR. Konec leta 2019 je v romunski pohištveni industriji delovalo okoli 4.000 podjetij, zaposlenih pa je bilo približno 56.700 delavcev.
 
Po ocenah analitikov naj bi se proizvodnja pohištva v Romuniji, zaradi posledic pandemije korona virusa, v letu 2020 zmanjšala med -25  % do -30 %. Zaradi omejevalnih ukrepov med pandemijo so številne trgovine s pohištvom letos morale zapreti svoja vrata, odpovedani pa so bili tudi nacionalni in mednarodni pohištveni sejmi. Prodaja pohištva v Romuniji naj bi v letu 2020 po napovedih znašala 1,7 mlrd EUR.
 
Romunska proizvodnja pohištva je v prvih 8 mesecih leta 2020 predstavljala le 78 % proizvodnje istega obdobja leta 2019. Izvoz pohištva se je v tem obdobju zmanjšal za -25 %, za 3.300 pa se zmanjšalo tudi število zaposlenih v industriji.
 
Na romunskem pohištvenem trgu so prisotne tudi velike globalne trgovske verige, kot sta JYSK in IKEA.
 
Prodaja romunskih pohištvenih trgovcev se je v letu 2019 povečala za 10 %. Leta 2018 je bila stopnja rasti še bistveno višja in je znašala 27 %.
 
Med največje trgovce s pohištvom v Romuniji spadajo Ikea (2 prodajni mesti), Jysk (85 prodajnih mest), Kika (2 prodajni mesti), Moemax (2 prodajni mesti), Diego (35 prodajnih mest) in Romstal (12 prodajnih mest).
 
Ikea Romania S.A. je po prihodkih največja trgovina s pohištvom v Romuniji. Prvo romunsko trgovino IKEA so odprli marca 2007 kot franšizno trgovino, ki je postala del skupine IKEA marca 2010. Druga trgovina IKEA v Romuniji, katere investicija je znašala 90 mio EUR, je bila odprta konec junija 2019. Prodaja trgovin IKEA v Romuniji se je v poslovnem letu, ki se je končalo 31. avgusta 2019, medletno povečala za 15 % na 160 mio EUR. V IKEA Romania je zaposlenih 1.158 delavcev.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje pohištva v Romuniji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aramis Invest Srl 222,91
Aviva Srl 88,68
Pgs Sofa & Co Srl 67,02
Ecolor Srl 62,43
Taparo Sa 53,74
Plimob Sa 38,31
Ada Fabrica De Mobila Srl 35,50


Največja podjetja na področju maloprodaje pohištva v Romuniji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Romania S.A. 160,35
Poltergeist Srl 30,94
Mobexpert Baneasa Srl 26,21
Xxxlutz Mobilier S.R.L. 20,69
Casa Rusu Srl 19,51
Mobexpert Baneasa Srl 18,70
M & D Retail Pipera Srl 18,37


Vir: Factiva, november 2020.


IKT – BPO (zunanje izvajanje poslovnih procesov)


Romunski IT sektor je v zadnjih nekaj letih beležil visoko rast in danes predstavlja približno 6 % celotnega romunskega BDP. Po ocenah analitikov bo romunski IT sektor v letu 2020 ustvaril 5,9 mlrd EUR prihodkov, od tega 4,9 mlrd EUR v segmentih programske opreme in IT storitev.

Eden od hitro rastočih segmentov romunskega IT sektorja je trg zunanjega izvajanja poslovnih procesov -BPO. Po ocenah se bo ta segment v letu 2020 v Romuniji povečal za 10 % na 880 mio EUR, predvsem na račun večjega povpraševanja med  srednje velikimi podjetji. V letu 2018 je trg BPO v Romuniji medletno zrasel za 8 %.

Največ projektov na romunskem trgu BPO trenutno prihaja iz ameriških podjetij, ki delujejo v telekomunikacijski in IT industriji. Med največje ponudnike na romunskem trgu BPO spadata ameriški CGS, ki je na romunskem trgu prisoten že od leta 2006 in trenutno zaposluje več kot 4.000 delavcev, ter prav tako ameriški BPO Sykes.

Najbolj je trg BPO razvit v glavnem mestu Bukarešta, sledijo pa mesta Brasov, Cluj Napoca, Iasi in Sibiu.

V romunskem segmentu BPO je trenutno zaposlenih 25.000 delavcev, njihovo število pa nenehno narašča.

V času pandemije korona virusa je več romunskih BPO podjetij poročalo o širitvi poslovanja in ustvarjanju novih delovnih mest. To je posledica vse pogostejšega dela od doma in povečanega povpraševanje po digitalnih izdelkih. Samo v podjetju CGS Romania so dodatno zaposlili 450 novih delavcev.


Največja podjetja na področju IT storitev v Romuniji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ibm Romania Srl 183,47
Atos It Solutions And Services Srl 91,18
Accenture Services Srl 83,94
Microsoft Romania Srl 83,77
Db Global Technology Srl 53,00
Stefanini Romania Srl 45,44
S & T Romania Srl 41,52


Vir: Factiva, november 2020.


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje