Romunija

Gospodarske panoge Romunije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na romunski trg
Gospodarske panoge Romunije – Pohištvena industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na romunski trg

Vpogled v trg

 • Romunija je trg z velikim potencialom in strateško lego, vendar z zahtevnim poslovnim okoljem.
 • Je vodilna destinacija v za neposredne tuje naložbe in največja proizvajalka elektronike srednji in vzhodni Evropi.
 • V zadnjih 20 letih se je Romunija razvila tudi v glavno središče za raziskave mobilne tehnologije, informacijske varnosti in s tem povezano strojno opremo.
 • Država je vodilna v regiji na področjih IT in proizvodnje motornih vozil.
 • Glavno mesto Bukarešta je eno vodilnih finančnih in industrijskih središč v vzhodni Evropi.
 • Romunija ima 2. najnižji BDP na prebivalca med vsemi državami članicami EU.
 • V izvozu prevladuje proizvodnja, ki je vse pomembnejša za zahodnoevropske dobavne verige.
Romunija se je v letu 2022 uvrstila na 19. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Industrijski sektor

Industrijski sektor je v letu 2022 ustvaril 29 % BDP.

Zaradi poceni delovne sile je romunska industrija raznolika in konkurenčna. Tuji neposredni vlagatelji veliko vlagajo v težko industrijo (metalurgija, jeklo), proizvodnjo avtomobilskih delov, v gradbeništvo, rafiniranje nafte in v tekstilno industrijo.

Romunija je največja proizvajalka elektronike v srednji in vzhodni Evropi.

Industrijska proizvodnja v Romuniji je v letu 2022 upadla za -1,8 %. Za leto 2023 EIU napoveduje -3 % upad industrijske proizvodnje, v letu 2024 in 2025 pa naj bi industrijska proizvodnja spet zrasla za 2,5 % in 3,1 %.
 

Tržni izzivi

 • Operativno tveganje v Romuniji je večje kot v drugih srednje-evropskih državah. Država zelo počasi izvaja gospodarske reforme, predvsem zaradi birokracije, vpliva lastnih interesov in korupcije.
 • Romunijo zaznamujejo ponavljajoča se makroekonomska nestabilnost in občutljivost na zunanje pretrese. Vojna v Ukrajini je še povečala tveganje poslovanja v državi. Sankcije proti Rusiji in naraščajoči stroški energije bodo zaostrili obstoječe izzive, povezane z visoko inflacijo in motnjami v dobavni verigi.
 • Transportni stroški tujih podjetij so visoki. Čeprav so projekti, ki jih financira EU, pomagali izboljšati prometni, okoljski in energetski sektor, bodo nadaljnje izboljšave omejene zaradi omejenih finančnih sredstev države.
 • Izziv za tuja podjetja predstavlja tudi počasnost postopka ustanovitve podjetja, ki je v povprečju 20 dni, v primerjavi z regionalnim povprečjem 9 dni.

 
Priložnosti na trgu

 • Romunija je 3. največji trg v vzhodni in srednji Evropi, za Poljsko in Češko, hkrati pa tudi eden najrevnejših. 
 • Romunija bo po napovedih EIU srednje- do dolgoročno ponujala precejšnje priložnosti za tuja podjetja potrošniškega blaga, saj nominalne stopnje rasti BDP presegajo stopnje rasti drugih regionalnih trgov. 
 • Struktura potrošniške porabe se bo v naslednjem desetletju verjetno močno spremenila, pri čemer se bo delež hrane in pijače v skupni porabi zmanjšal v skladu z nenehnim naraščanjem dohodkov srednjega razreda ter znatnim povečanjem prodaje potrošniške elektronike in IKT izdelkov. 
 • Struktura maloprodajnega sektorja se v večjih mestih razvijala po vzoru zahodnih držav. Sodobna maloprodaja zdaj predstavlja že več kot polovico prodaje, razmeroma hitro raste tudi spletna maloprodaja.
 Najboljše priložnosti za tuja podjetja v Romuniji ponujajo naslednji sektorji: 
 
 • energetika
 • IKT
 • Obramba
 • zdravstvo

 
Vstop na trg 

 • Prisotnost lokalnega podjetja je bistvena za uspeh na romunskem trgu, pa najsi bo to preko distributerskih pogodb, hčerinskih družb, skupnih vlaganj ali prevzemov. 
 • Ne glede na obliko naložbe ali vstopne strategije je pred vstopom na trg potrebna temeljita raziskava trga, in potencialnih tržnih priložnosti. 
 • Priporočljivo je vzpostaviti dobre osebne odnose z lokalnimi podjetji, združenji in svetovalci s področja zakonodaje, računovodstva, bank itd.

Gospodarske panoge Romunije – Pohištvena industrija

Vpogled v romunski pohištveni trg 

Po podatkih romunskega združenja pohištvenih proizvajalcev, predstavlja pohištvena industrija z okoli 2,5 mlrd EUR, več kot 3,6 % delež celotnega letnega izvoza.

Po izvozu je romunska industrija pohištva 11. v svetu in zaseda 5. mesto v Evropski uniji.

V povprečju industrija letno prispeva 1,5 mlrd EUR v državni BDP. 

Romunske proizvajalce pohištva je v zadnjem letu prizadela skokovita rast cen energije in lesa, ter vse manjše povpraševanje, predvsem iz tujine. Zaradi gospodarskih sankcij so se zaprli tudi trgi Ukrajine, Rusije in Belorusije.
 

Največji romunski pohištveni proizvajalci po prihodkih

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Aramis Invest Srl 365,24
Aviva Srl 121,59
Pgs Sofa & Co Srl 78,25
Ecolor Srl 72,94
Taparo Sa 64,55
Cotta International Srl 44,72
Ada Fabrica De Mobila Srl 43,69


Maloprodaja pohištva 

Na romunskem pohištvenem trgu so prisotne tudi velike globalne trgovske verige, kot sta JYSK in IKEA. 
 
Ikea Romania S.A. je po prihodkih največja trgovina s pohištvom v Romuniji. 
Poleti 2023 namerava družba odpreti novo trgovino v Temišvaru. Trgovina bo imela površino 26.000 m2 in naj bi skupaj stala 60 mio EUR. To bo poleg dveh trgovin IKEA v glavnem mestu Bukarešti, tretja trgovina te družbe v Romuniji.

 
Največje trgovine s pohištvom v Romuniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Ikea Romania S.A. 226,62
Poltergeist Srl 44,39
Mobexpert Baneasa Srl 33,23
Xxxlutz Mobilier S.R.L. 20,37
Casa Rusu Srl 17,97
Phylosophy Design Srl 17,77
Kitchen Shop Srl 17,12
Moemax.Ro. Srl 14,00


Največje romunske trgovinske partnerice v pohištveni industriji

Največ pohištva je Romunija v letu 2022 izvozila v Francijo, Združeno kraljestvo, Španijo, Nemčijo in Italijo. Slovenija v izvozu zaseda 19. mesto.
 
Največ pohištva je Romunija v letu 2022 uvozila iz Bolgarije, Poljske, Turčije, Pakistana in Kitajske. Pri uvozu je Slovenija na 24. mestu.
 

Slovenija je v letu 2022 v Romunijo izvozila za 5,95 mio EUR pohištva, uvozila pa ga je za 27,25 mio EUR. 
 

Vrednost blagovne menjave pohištva (Slovenija-Romunija; v 1.000 EUR)

(94 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe)


 

Ostale perspektivne panoge na trgu

 
Farmacevtska industrija

Romunija je eden največjih trgov za farmacevtske izdelke v srednji in vzhodni Evropi. Poraba za zdravila na prebivalca je nižja kot v nekaterih srednje-evropskih državah, kot so Poljska, Češka in Madžarska, a je kljub temu večja kot pri balkanskih sosedah ??in primerljiva z Bolgarijo.
Analitiki napovedujejo, da bo romunski farmacevtski trg v prihodnjih letih rasel in ponujal velike poslovne priložnosti.


Živilski izdelki in kmetijski proizvodi

Romunija je kljub svojemu velikemu kmetijskemu sektorju neto uvoznica hrane. Uvoz hrane se iz leta v leto povečuje, glavni uvozni izdelki pa se meso, mlečni izdelki, krmne sestavine in pijače.
Priložnosti za izvoznike so predvsem v segmentih hrane za hišne ljubljenčke, govejega mesa, sadnih in zelenjavnih sokov, žganih pijač in vina.


IKT

Romunski IT trg je eden najhitreje rastočih trgov v Srednji in Vzhodni Evropi, najpomembnejši segment pa je segment programske opreme in IT storitev, ki bo srednjeročno do dolgoročno največ prispeval k romunskemu BDP.

Digitalizacija javnega sektorja, z izvajanjem povezanih programov kibernetske varnosti, je ena glavnih prednostnih nalog romunske vlade je digitalizacija javnega sektorjaVrednosti RON in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Združenje romunskih pohištvenih proizvajalcev
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: maj 2023


Poglejte si tudi: