Romunija

Gospodarske panoge Romunije

Priložnosti na trgu

Romunija je trg z velikim potencialom, strateško lego in zahtevno poslovno klimo.  Država je vodilna destinacija v srednji in vzhodni Evropi za neposredne tuje naložbe.

Perspektivni sektorji:

Kmetijstvo: Povpraševanje je po kmetijskih strojih in opremi, saj komercialne kmetije vlagajo v povečevanje produktivnosti. Romunski kmetijski sektor potrebuje silose, kmetijsko mehanizacijo, namakalno opremo, rastlinjake, gnojila in dodatke za krmo. EU romunskim kmetijskim podjetjem in kmetijam vsako leto dodeli več mio EUR nepovratnih sredstev za naložbe v kmetijske stroje in opremo, proizvodne zmogljivosti in za druge kmetijske namene.

Živilski izdelki in kmetijski proizvodi: Romunija je kljub svojemu velikemu kmetijskemu sektorju neto uvoznica hrane. Uvoz hrane se iz leta v leto povečuje, glavni uvozni izdelki pa se meso, mlečni izdelki, krmne sestavine in pijače. Priložnosti za izvoznike so predvsem v segmentih hrane za hišne ljubljenčke, govejega mesa, sadnih in zelenjavnih sokov, žganih pijač in vina.

IKT: Romunski IT trg je eden najhitreje rastočih trgov v Srednji in Vzhodni Evropi, najpomembnejši segment pa je segment programske opreme in IT storitev, ki bo srednjeročno do dolgoročno največ prispeval k romunskemu BDP.
Trg programske opreme in IT storitev je vreden približno 4,6 mlrd EUR, povprečna letna rast trga je bila v zadnjih 5 letih 15 %.  
Glavni kupci so podjetja v industriji (39 %) in finančnem sektorju (20 %).
Eno največjih priložnosti v romunskem IKT sektorju predstavlja romunski nacionalni načrt za oživitev in odpornost, ki temelji na zelenem in digitalnem prehodu. Načrt sestavlja 6 stebrov. 2. steber (Digitalna transformacija) temelji na 4 prednostnih nalogah:

  • Digitalizacija javnih storitev
  • Digitalne veščine
  • Varne in odporne digitalne infrastrukture
  • Digitalna transformacija MSP


Gospodarstvo

V zadnjih letih je bilo gospodarstvo v Romuniji najhitreje rastoče gospodarstvo v EU. Romunija se je razvila v velik center za mobilno tehnologijo, informacijsko varnost in s tem povezane raziskave strojne opreme. Država je vodilna v regiji na področjih, kot sta IT in proizvodnja motornih vozil. Bukarešta, glavno mesto, je eno vodilnih finančnih in industrijskih središč v vzhodni Evropi.

Struktura BDP

Kmetijstvo igra pomembno in edinstveno vlogo v romunskem gospodarstvu. V letu 2021 je kmetijski sektor ustvaril 5 % romunskega BDP. Skoraj petina (19 %) Romunov je zaposlenih v kmetijskih dejavnostih, v primerjavi s 4,1 % povprečjem članic EU.

Glavni kmetijski pridelki v Romuniji so žita, sladkorna pesa in krompir. Vendar pa kmetijska proizvodnja ostaja zelo nizka v primerjavi s potencialno zmogljivostjo države. Približno 25 % države je pokrito z gozdom, zato se gozdarska industrija zelo hitro razvija.

Romunija predstavlja 11 % površine EU, posejane z žiti in oljnicami. Romunija je največja evropska proizvajalka koruze in sončnic ter je med prvimi petimi proizvajalci pšenice in soje v EU.

Romunsko gospodarstvo se osredotoča predvsem na storitveni sektor, ki predstavlja 66 % BDP in zaposluje skoraj 1/2 delovne sile države. Zlasti je v razcvetu turizem.

Tudi segment IT storitev je v zadnjih letih doživel izjemno rast, saj ima Romunija visoko usposobljeno delovno silo in nižje stroške dela glede na evropsko povprečje. 

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 29 % BDP in zaposluje približno tretjini aktivnega prebivalstva. Zaradi poceni delovne sile je romunska industrija raznolika in konkurenčna. Tuji neposredni vlagatelji veliko vlagajo v težko industrijo (metalurgija, jeklo), proizvodnjo avtomobilskih delov, v gradbeništvo, rafiniranje nafte in v tekstilno industrijo.

Romunija je največji proizvajalec elektronike v srednji in vzhodni Evropi.

Industrijska proizvodnja v Romuniji je v letu 2021 zrasla za 9,2 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo 5,2 % rast industrijske proizvodnje, v letu 2023 4 % in v letu 2024 3,8 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na romunskem trgu:

 

Pohištvena industrija

 
Romunija je za Poljsko 2. največja proizvajalka pohištva v vzhodni Evropi. Proizvodnja pohištva se je v zadnjih letih povečevala, kar je predvsem posledica rasti izvoza. 
 

Statistika za leto 2021 

Po podatkih Centra za industrijske študije (CSIL), je Romunija leta 2021 skupno proizvedla za 2,97 mlrd USD (2,51 mlrd EUR) pohištva. V tem letu je izvoz pohištva dosegel 2,86 mlrd USD (2,41 mlrd EUR), uvoz pohištva 1,16 mlrd USD (980 mio EUR), prodaja na domačem trgu pa 1,27 mlrd USD (1,07 mlrd EUR).
 

Najpomembnejši izvozni trg je Nemčija

Nemčija je najpomembnejši izvozni trg za romunsko pohištveno industrijo. V letu 2021 je Romunija v Nemčijo izvozila za 20,6 % celotnega izvoza pohištva. Nemčiji sledi Francija z 12,4 %, Slovaška z 8,5 %, Italija z 8,1 %, Nizozemska s 7,2 % in Češka s 6 %. Drugi pomembnejši izvozni trgi za romunsko pohištveno industrijo so še Združeno kraljestvo, Španija Švedska in Belgija. 
 

Poljska je najpomembnejši uvozni trg 

Romunija je leta 2021 uvozila največ pohištva iz Poljske, in sicer 20,6 %. Sledijo Kitajska z 10,3 %, Nemčija z 8,8 %, Italija z 8,2 % in Turčija z 8,2 %. Drugi pomembnejši uvozni trgi so še Bolgarija, Madžarska, Srbija, Slovaška in Severna Makedonija.
 

Na trgu so prisotne globalne pohištvene verige 

Na romunskem pohištvenem trgu so prisotne tudi velike globalne trgovske verige, kot sta JYSK in IKEA. 
 
Ikea Romania S.A. je po prihodkih največja trgovina s pohištvom v Romuniji. Prvo romunsko trgovino IKEA so odprli marca 2007 kot franšizno trgovino, ki je postala del skupine IKEA marca 2010. Druga trgovina IKEA v Romuniji, katere investicija je znašala 90 mio EUR, je bila odprta konec junija 2019. Švedski pohištveni velikan IKEA je leta 2021 zabeležil porast prometa v Romuniji na 1 mlrd RON (203,19 mio EUR). Dobiček se je povečal na 39 mio RON ali 7,92 mio EUR. IKEA namerava v Temišvaru odpreti svojo tretjo romunsko trgovino.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje pohištva v Romuniji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Aramis Invest Srl 281,94
Aviva Srl 101,21
Ecolor Srl 72,94
Pgs Sofa & Co Srl 66,91
Taparo Sa 53,63
Ada Fabrica De Mobila Srl 43,69
Plimob Sa 42,18


Največja podjetja na področju maloprodaje pohištva v Romuniji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Ikea Romania S.A. 203,19
Poltergeist Srl 44,39
Mobexpert Baneasa Srl 33,23
Mobexpert Baneasa Srl 21,79
Xxxlutz Mobilier S.R.L. 20,37
Phylosophy Design Srl 17,77
Kitchen Shop Srl 17,12


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, september 2022.
 


IKT 

Romunija je postala pomembna evropska lokacija za IT storitve, predvsem zaradi nizkih stroškov dobro usposobljene delovne sile.
Kot članica EU predstavlja Romunija tudi varnejše okolje za vlagatelje, zagotavlja pa tudi dostop do trgov razvitih gospodarstev zahodne Evrope.
 

Vrednost trga v 2021

Trg IT v Romuniji je leta 2021 zrasel za 22,1 % in dosegel vrednost 40,73 mlrd RON ali približno 34,43 mlrd EUR. Visoka rast trga je bila v veliki meri posledica povečanega povpraševanja po osebnih računalnikih, po programski opremi in po IT storitvah, ki ga je sprožila pandemija in posledično nov trend dela na daljavo.

Napovedi trga

Gospodarske posledice ruske invazije na Ukrajino negativno vplivajo tudi na romunski IT trg. Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo rast trga nekoliko upočasnila. Po napovedih bo romunski IT trg v letu 2022 zrasel za 16,3 % na 47,4 mlrd RON ali približno 40,07 mlrd EUR.

Povečalo se bo povpraševanje po IT storitvah, vključno s širitvijo IT-intenzivnih vertikal, kot so zunanje izvajanje, razvojni skladi EU in sprejetje novih tehnologij (kot je računalništvo v oblaku) v zasebnem in javnem sektorju.

V prihodnjih 5 letih bo rast trga pospeševalo povpraševanje po naprednih rešitvah za avtomatizacijo procesov, kompleksnih IT rešitvah visoke vrednosti, računalništvu v oblaku, robnem računalništvu, strojnem učenju in umetni inteligenci. 


Največja podjetja na področju IT storitev v Romuniji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Ibm Romania Srl 226,84
Atos It Solutions And Services Srl 129,70
Microsoft Romania Srl 111,33
Db Global Technology Srl 69,17
Net Brinel Sa 54,77
Stefanini Romania Srl 54,14
Intrarom Sa 42,73

 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021

 
Vir: Factiva, september 2022.
 


 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje