Romunija

Predstavitev gospodarstva Romunije


Predstavitev gospodarstva Romunije

Predstavitev države

Uradni naziv România / Romunija
Mednarodna oznaka RO/ROU 
Glavno mesto Bukarešta
Velikost (km2) 238.391
Prebivalci (mio) 19,9
Uradni jezik Romunščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Pravoslavci (81,9 %), protestanti (6,4 %), rimo-katoliki (4,3 %)
Denarna enota Novi romunski lev (RON)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka + 40 

Prebivalstvo Romunije


Romunija ima 19,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Bukarešta 1.883.000
Cluj-Napoca 325.000
Timişoara 319.000
Iasi 290.000
Constanţa 284.000
Craiova 270.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi iz l. 1991 in spremenjeni l. 2003

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; sestavljen iz Senata (zgornji dom, 176 sedežev) in Poslanske zbornice (spodnji dom, 412 sedežev). Oba domova neposredno voli 41 volilnih enot, ki zajemajo 40 okrožij in mestno občino glavnega mesta Bukarešte.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 6. decembra 2020, predsedniške pa 10. in 24. novembra 2019. Naslednje parlamentarne in predsedniške volitve so načrtovane v letu 2024.

Vodstvo države:

Na zadnjih predsedniških volitvah, ki so potekale novembra 2019, je v drugem krogu ponovno zmagal dosedanji predsednik Klaus Iohanuis, ki je na tem položaju že od decembra 2014.

Predsednik Klaus Iohannis (od 21.12.2014)

Izvršilna oblast:

26 članski kabinet imenuje in vodi predsednik vlade, njega pa imenuje predsednik države. 

Predsednik vlade: Marcel Ciolacu (od 15. 6. 2023).

 

Romunija je polnopravna članica Evropske unije od leta 2007 dalje. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Je članica WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found) in IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 19,4 19,6 19,9 19,7 19,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 84 84
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 405,3 369,2 333,2 284,5 240,9
 BDP per capita (v EUR): 20.873 18.820 16.748 14.473 12.463
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 860,1 813,8 767,6 740,7 583,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 44.234 41.543 38.777 37.825 30.118
 Rast BDP (v %): 3,4 3,3 2,1 4,6 5,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,1 5,4 5,5 5,6 5,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,2 5,1 9,7 12,0 4,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -134,5 -121,8 -116,2 -117,9 -93,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 102,8 92,8 87,7 85,9 70,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,6 2,2 0,5 9,6 12,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,0 4,1 -3,5 9,9 14,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 11,1 9,7 8,7 10,9 9,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 197,1+ 691,5 645,4 574,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 139,0+ 464,3 650,8 529,1
Stopnja tveganja države (op): / 39 39 38 36
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 55


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2024 (posodobljeno maj 2024).                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Delo v Romuniji

 

Romunski organi pri zaposlovanju tujcev iz tretjih držav sledijo podobnim načelom kot večina držav EU.
Državljani tretjih držav, ki se želijo preseliti v Romunijo zaradi zaposlitve, morajo vnaprej poiskati delodajalca, nato pa pridobiti delovno dovoljenje pri lokalnem inšpektoratu za priseljevanje.

Največ prostih delovnih mest v Romuniji je za tujce na voljo na naslednjih področjih: industrija, turizem, gradbeništvo, IT sektor, energetika in avtomobilska industrija.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača v Romuniji od 1. januarja 2024 znaša 3.280,84 RON ali 663,24 EUR.
 
Po podatkih romunskega statističnega urada je povprečna bruto mesečna plača v Romuniji v novembru 2023 znašala 8.301 RON ali približno 1.678,09 EUR.


Vrednosti RON so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 3,2 4,3 2,4 2,8
Rast javne potrošnje 5,5 3,0 2,4 2,2
Rast investicij 12,1 7,8 6,0 6,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Romunija je v letu 2022 izvozila za 100,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 127,1 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -26,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Romunija največ izvažala električno in elektronsko opremo, vozila, strojno opremo, nafto in plin ter žita.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (19,8 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, Madžarska, Francija in Bolgarija.
  • Romunija je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, nafto in plin, strojno opremo, vozila ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (17,8 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Bolgarija, Madžarska in Poljska.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 14,3 Električna in elektronska oprema 16,4
Mineralna goriva, olja 12,2 Vozila 14,2
Stroji, jedrski reaktorji 10,1 Stroji, jedrski reaktorji 9,8
Vozila 8,3 Mineralna goriva, olja 7,6
Plastika in plastični izdelki 5,0 Žita 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 17,8 Nemčija 19,8
Italija 8,2 Italija 10,1
Bolgarija 7,1 Madžarska 7,3
Madžarska 6,5 Francija 6,0
Poljska 5,9 Bolgarija 3,9
Slovenija (24. mesto) 0,8 Slovenija (29. mesto) 0,5
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2021 znašale 92,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 4,9 %.
  • Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2021 znašale 2,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 62,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Romunijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Nizozemska 21.526
Nemčija 11.918
Avstrija 11.690
Italija 8.238
Francija 6.074
Ciper 5.862
Švica 5.013
Luksemburg 4.205
Združeno kraljestvo 2.966
Madžarska 2.391
 

Podjetje
Država
Renault Francija
Sb Kaufland Kg Nemčija
Cable Communications Systems N.V. Nizozemska
Suraumarche Francija
Erste Group Bank Ag Avstrija
Autoliv, Inc. ZDA
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Japonska
Polish Enterprise Investors Ltd. Kajmanski otoki


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.Poglejte si tudi: