TED - javna naročila EU


TED (Tenders Electronic Daily) (dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Uradnemu listu EU, v katerem so objavljena evropska javna naročila.
Na portalu objavijo 460 tisoč obvestil o javnih naročilih na leto (med njimi je 175 tisoč javnih razpisov) v vrednosti približno 420 milijard evrov.
 

Kaj omogoča portal TED

Portal TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priložnosti v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in drugod.

Vsak dan od torka do sobote na portalu objavijo 1 700 novih obvestil o javnih naročilih.

Uporabniki jih lahko poiščejo in razvrstijo po državah, regijah, gospodarskih panogah itd.

Najpomembnejši podatki o javnem naročilu so objavljeni v vseh 24 uradnih jezikih EU. Obvestila o javnih naročilih institucij EU so v celoti objavljena v vseh uradnih jezikih EU.
 

Kaj omogoča registracija na portalu TED

  • Osebno nastavitev iskalnih profilov.
  • Prejemanje e-obvestil na podlagi iskalnih profilov.
  • Osebno nastavitev virov RSS za spletišča in bralnike RSS.
  • Možnost strojnega prevajanja za vsa obvestila.


Dostop in registracija