Izjava o dostopnosti


Uvodno o dostopnosti

SPIRIT Slovenija, javna agencija se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta https://www.izvoznookno.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.izvoznookno.si/.
 

Stopnja skladnosti

Spletno mesto https://www.izvoznookno.si/ je v celoti v skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
 

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:
  • izbiro barvnega kontrasta,
  • izbiro velikosti pisave.
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • navigacija po spletnem mestu s tipkovnico.
 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča https://www.izvoznookno.si/ nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
  • skrenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • prijavnice na dogodke. 
 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 9. 2020.
Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.
Izjava je bila nazadnje pregledana 21. 9. 2020.
 

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na izvoznookno@spiritslovenia.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.
 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si