Kemija, farmacija in biotehnologija

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah 

Globalni trendi na področju kemikalij

Kemična industrija s pomočjo neposrednih, posrednih in povzročenih vplivov prispeva več kot 5 trln EUR k svetovnemu BDP in podpira 120 mio delovnih mest po vsem svetu.

Inovacije v kemični industriji so po vsem svetu spremenile človeško zgodovino. Sčasoma so proizvajalci kemikalij postali sestavni del svetovnega gospodarstva in ključni dejavnik tehnologij, ki izboljšujejo življenje ljudi po vsem svetu.

Neposredno je v letu 2018 globalna kemijska industrija k svetovnemu BDP prispevala skoraj 1 trln EUR in zaposlovala 15 mio ljudi. To jo uvršča na 5. mesto največjih svetovnih industrij.

Podjetja v kemični industriji so leta 2018 s svojimi dobavitelji porabila približno 2,5 trln EUR za nakup blaga in storitev, ki se uporabljajo pri izdelavi njihovih izdelkov. Ta poraba dobavne verige je prispevala k svetovnemu BDP 2,2 trln EUR in podprla 60 mio delovnih mest.

Globalna kemična industrija je v letu 2018 v raziskave in razvoj vložila približno 43,2 mlrd EUR, s čimer je podprla 1,7 mio delovnih mest.
Največ je k BDP in delovnim mestom v letu 2018 prispevala azijsko-pacifiška kemična industrija, ki ustvari približno 45 % celotne letne vrednosti industrije in zaposluje okoli 69 % delavcev v industriji. Na drugem mestu je evropska kemična industrija, ki v svetovni BDP prispeva približno 1,1 trln EUR in podpira 19 mio delovnih mest, sledi pa ji Severna Amerika s prispevkom 734 mlrd EUR k globalnemu BDP ter 6 mio delovnih mest.

Vstop na trg kemčne industrije zahteva veliko kapitala za vzpostavitev proizvodnih obratov. Kapitalska intenzivnost in pomen ekonomije obsega omejujeta vstop na trg srednje velikim in velikim podjetjem. Poleg tega prisotnost zelo močnih globalnih podjetij še dodatno ovira vstop na ta trg. Zlasti za obsežen vstop na trg je lahko problematičen tudi dostop do dobaviteljev. Zaradi količine uporabljenih surovin je priporočljivo, da se proizvodna nahaja blizu virov. V mnogih delih sveta vlade postavljajo precej stroge predpise o proizvodnji kemikalij. Vse države v EU morajo upoštevati uredbo o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Proizvajalci morajo po tej uredbi zbirati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registrirati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata podobne predpise in celo države kot sta Indija in Turčija, začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največja borzna podjetja na področju kemične industrije (2018)

Podjetje Prihodki EUR m Država
DuPont de Nemours, Inc. 77.289,64 ZDA
BASF SE 64.624,44 Nemčija
Dow, Inc. 54.187,34 ZDA
Saudi Basic Industries Corp. 40.526,48 Savdska Arabija
Hanwha Corp. 39.320,93 Republika Južna Koreja
LyondellBasell Industries NV 35.060,23 Združeno kraljestvo
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 31.818,42 Japonska

 

Panožna združenja/portali

 

 

Strokovne publikacije/portali

 
 • CHEManager
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   

Vir: Factiva, oktober 2019.

Globalni trendi na področju farmacije

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Globalni farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 944,2 mlrd EUR. Farmacevtski trg v Azijsko-pacifiški regiji je v zadnjih petih letih rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 273 mlrd EUR, medtem ko je farmacevtski trg v ZDA v tem obdobju rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 365,5 mlrd EUR.
 
Analitiki napovedujejo, da bo globalni farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 960,9 mlrd EUR. Trg v Azijsko-pacifiški regiji bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 5,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril 318,7 mlrd EUR, medtem ko bo farmacevtski trg v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 336,5 mlrd EUR. Težko je predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih zaradi pandemije COVID-19, a bo vpliv pandemije po napovedih analitikov gotovo vplival tudi na globalni farmacevtski trg. Splošna gospodarska stagnacija zaradi pandemije bo nekoliko upočasnila napovedano šibko rast trga.Johnson & Johnson je vodilni konkurent na globalnem farmacevtskem trgu s 7,4 % tržnim deležem. Sledi mu Bayer s 5,4 % tržnim deležem.

Tržni deleži na globalnem trgu za leto 2019 po vrednosti (v odstotkih)

Johnson & Johnson 7,4 %
Bayer 5,4 %
Novartis 5,2 %
Pfizer 5,2 %
Ostali 76,8 %


ZDA predstavljajo 38,7 % globalnega farmacevtskega trga glede na vrednost, Azijsko-pacifiška regija pa 28,9 %.

Tržna segmentacija po regijah za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 38,7 %
Azijsko-pacifiška regija 28,9 %
Evropa 23,1 %
Ostale regije 9,3 %
 

 Največja borzna podjetja na področju farmacevtske industrije (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
Johnson & Johnson 72.117,51 ZDA
Roche Holding AG 55.797,25 Švica
Sinopharm Group Co., Ltd. 54.359,20 Kitajska
Pfizer Inc. 45.450,55 ZDA
Bayer AG 42.887,20 Nemčija
Novartis AG 42.849,39 Švica
Merck & Co., Inc. 40.915,16 ZDA
  

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • AIDS Vaccine Week
  • Najnovejše novice o razvoju cepiv proti aidsu, vključno s predhodnimi raziskavami, financiranjem in vladnimi programi
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Biotech Week
  • Aktualne novice iz biotehnološke in farmacevtske industrije.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Drug Industry Daily
  • povzetki o dogajanju na Capitol Hillu, FDA, FTC, HHS, NIH ter drugih ključnih agencijah in organih odločanja, ki vplivajo na farmacevtsko industrijo.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • WRBM Global Pharma
  • Spletni portal s področja farmacevtske industrije (novice, stališča, R & R).
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Outsourcing-pharma
  • Novice in informacije, namenjene odločevalcem na področju svetovnega farmacevtskega pogodbenega sektorja.
  • Država porekla: Francija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
 • European Commission Enterprise and Industry
  • Elektronska publikacija Evropske komisije, kjer so na voljo informacije s področja zakonodaje zdravil.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, julij 2020.

Globalni trendi na področju biotehnologije

Globalni biotehnološki trg naj bi po napovedih analitikov v obdobju 2019-2025 rasel po 10,5 % povprečni letni stopnji in konec leta 2025 dosegel vrednost 380 mlrd EUR. V zadnjih letih se je v industriji močno povečala dejavnost razvoja in raziskav, zato je pričakovati, da bodo izdatki in zunanje izvajanje dejavnosti zasebnih in državnih organov spodbudili rast globalnega trga biotehnologije. Rast trga pa bodo v napovedanem obdobju ovirala povečana tveganja, povezana z genetskimi podatki.

Največjo rast naj bi v prihodnjih petih letih dosegal segment tkivnega inženiringa ter regenerativne medicine. Tkivni inženiring je veja, ki spada pod biomedicinski inženiring. Skupaj z regenerativno medicino skrbita za nadomestitev ali regeneracijo celic, tkiv ali organov za ponovno vzpostavitev naravnega biološkega delovanja.

Prav tako naj bi visoke rasti v prihodnjih letih dosegal segment bioinformatike. Ta segment vključuje preučevanje živih bitij na molekularni ravni. Bioinformatika obsega računalniški pristop za analizo, upravljanje in shranjevanje bioloških podatkov, ter omogoča hranjenje in sledenje podatkov za upravljanje podatkov, ki jih zahtevajo različna farmacevtska in biotehnološka podjetja, ter ponudniki zdravstvenih storitev.

Staranje prebivalstva ter visoka rast biotehnološkega trga spodbujajo nove konkurente za vstop na trg. Po drugi strani pa vstop omejujejo visoke ovire, kot so potrebna dolgoletna vlaganja v razvoj in raziskave, strogi zakonodajni predpisi, pravice intelektualne lastnine ter visoke finančne investicije. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot šibka.

Največja borzna podjetja na področju biotehnologije (2018)

Podjetje Prihodki EUR m Država
AbbVie, Inc. 29.443,55 ZDA
Amgen, Inc. 21.366,41 ZDA
Gilead Sciences, Inc. 19.969,44 ZDA
AstraZeneca Plc 19.001,57 Združeno kraljestvo
Celgene Corp. 13.745,95 ZDA
Biogen, Inc. 10.834,86 ZDA
CSL Ltd. 7.509,34 Avstralija
 

 

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • Stem Cell Week
  • Najnovejše novice s področja matičnih celic.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • BB Biotech Monthly News
  • Mesečni bilten z informacijami o biotehnoloških podjetjih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: 1 x mesečno
    
 • Biotech Business
  • Informacije o biotehnoloških izdelkih in podjetjih, poročila o tem, katere univerze ponujajo licenco za biotehnološke raziskave, sporazume o licenciranju podjetij itd.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Biotechnologie
  • Spletni portal s področja biotehnologije; v nemškem in angleškem jeziku.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
    
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • Odkritja v širokem raziskovalnem spektru  bioinženeringa in biotehnologije.
  • Država porekla: Švica
  • Pogostost Izhajanja: občasno


Vir: Factiva, oktober 2019.