Kemija, farmacija in biotehnologija

 

Globalni trendi na področju kemikalij

Trg kemikalij v tej analizi zajema posebne kemikalije, surovine, kmetijske kemikalije in druge kemikalije.

Globalni trg kemikalij je v obdobju 2016-2020 dosegal zmerno rast, stopnje rasti pa so se v celotnem obdobju upočasnile. Trg naj bi se okreval in v letu 2021 dosegel močno rast, prav tako naj bi zmerno rasel vse do leta 2025.

Svetovni trg kemikalij je v obdobju 2016-2020 rasel po 2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 3.858,7 mlrd EUR. Azijsko-pacifiška regija je največji trg kemikalij na svetu. Leta 2020 je imela 61,5 % delež v skupni vrednosti globalnega trga, od tega je večino (63,8 %) predstavlja Kitajska. Leta 2020 je evropski trg predstavljal 18,2 % celotne vrednosti globalnega trga kemikalij, zaradi česar je Evropa 2. največji regijski trg kemikalij na svetu. ZDA so še en pomemben svetovni trg, ki leta 2020 predstavljal 13,9 % skupne vrednosti trga.

Globalni trg kemikalij je leta 2020 dosegel le minimalno rast v višini 0,2 %, kar je deloma posledica pandemije COVID-19, ki je zaustavila veliko gospodarskih aktivnosti. Povpraševanje po kemikalijah se je zmanjšalo, prišlo je do motenj v dobavnih verigah, podjetja pa so kopičila zaloge. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na kemično industrijo v letu 2020. Močno je upadlo tudi povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je hkrati ustvarila nove priložnosti za biocidne barve in premaze, kar je nekoliko izravnalo upad. Na Kitajskem je trg tudi v letu 2020 ohranil zdravo rast, saj se je močno povečalo svetovno povpraševanje po osebni zaščitni opremi. V Združenem kraljestvu je močna prisotnost v farmacevtskem segmentu tisto leto spodbudila rast, saj je v segmentu prišlo do povečanja povpraševanja po reagentih, ki so bistvenega pomena pri proizvodnji COVID- 19 testnih kompletov.

Največji segment globalnega trga kemikalij je segment osnovnih kemikalij. Ta segment je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 1.935,9 mlrd EUR, kar predstavlja 50,2 % celotne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je v tem letu ustvaril prihodke v višini 730,9 mlrd EUR ali 18,9 % celotne vrednosti trga. Nova tehnologija in kemijsko strokovno znanje, ki ga spodbujajo vse večje naložbe, pospešujeta rast segmenta specialnih kemikalij, ki bo v prihodnjih letih lahko prevzel vodilni tržni delež v industriji.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg kemikalij v obdobju 2021-2025 rasel po 4,8 % povprečni letni stopnji in v let 2025 dosegel vrednost 4.565,6 mlrd EUR
. Po letu 2021 se bo industrija po napovedih ponovno okrepila zaradi povečanega povpraševanja, še zlasti po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužila. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na kemično industrijo, so trajnost, digitalizacija in osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti na trgu, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo lahko v napovedanem obdobju beležili večje povpraševanje in rast prihodkov.

Politika kitajske vlade »Made in China 2025« daje prednost razvoju tehnologije in inovacij, ki bodo povečale povpraševanje po novih kemičnih izdelkih, ki se uporabljajo za raziskave in proizvodnjo. Gospodarska upočasnitev Kitajske in poslabšanje trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko pa bi lahko kratkoročni rasti dodali nove negotovosti.

Za Evropo so napovedi rasti trga kemikalij po letu 2021 skromne, predvsem zaradi počasnejše gospodarske rasti, oslabljene industrijske dejavnosti in negotovosti na trgu zaradi trgovinskih konfliktov. Združeno kraljestvo je pomemben trgovinski partner in eden največjih trgov v EU. Odhod Združenega kraljestva iz EU bi lahko povzročil, da bo medsebojna trgovina v naslednjih letih vse dražja.

Največja borzna podjetja na področju kemične industrije 

Podjetje Prodaja v mio EUR (2020) Država
BASF SE 62.290,02 Nemčija
Dow, Inc. 33.225,86 ZDA
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 25.364,17 Japonska
Johnson Matthey Plc 18.622,50 Združeno kraljestvo
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 17.807,12 Japonska
DuPont de Nemours, Inc. 17.583,62 ZDA
Asahi Kasei Corp. 16.398,36 Japonska

 

Panožna združenja/portali

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • CHEManager
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2021.

Globalni trendi na področju farmacije

Farmacevtski trg v analizi predstavlja prodajo farmacevtskih izdelkov in povezanih storitev s strani subjektov, ki proizvajajo zdravila za zdravljenje.

Globalni farmacevtski trg je leta 2020 dosegel vrednost 1.092,49 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo, da bo v letu 2021 zrasel za 1,8 % in dosegel vrednost 1.111,86 mlrd EUR. V obdobju 2021-2025 naj bi trg rasel po 8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1.512,71 mlrd EUR.

Največji farmacevtski trg na svetu je Severna Amerika, ki je v letu 2020 ustvarila 46 % celotne vrednosti trga. Druga največja regija je Azijsko-pacifiška regija, ki je v letu 2020 ustvarila 26 % globalne vrednosti trga.

Farmacevtska podjetja vse več ponujajo zdravila za individualno zdravljenje različnih bolezni. Personalizirana medicina, imenovana tudi precizna medicina, je namenjena zagotavljanju zdravstvene oskrbe glede na individualne značilnosti pacienta in genetsko sestavo. Večja podjetja, kot so GSK, Teva Pharmaceuticals in AstraZeneca, veliko vlagajo v razvoj personaliziranih zdravil.

Rast trga bioloških zdravil je še vedno omejena zaradi pomanjkanja usposobljene delovne sile za razvoj bioloških zdravil, ki zahtevajo specializirana znanja, ki jih imajo le nekatere raziskovalne organizacije in podjetja za medicinsko opremo v ZDA in Evropi. Po letu 2018 se je 40 % podjetij, ki proizvajajo biološka zdravila, soočalo s težavami pri zaposlovanju osebja. To pomanjkanje je privedlo do povečanja konkurence in plač za omejen nabor kadrov, ki je na voljo za proizvodnjo bioloških zdravil, to pa je omejilo rast trga.

Prebivalstvo večine držav se stara. Delež prebivalstva, starejšega od 65 let, se je v svetovnem prebivalstvu povečal z 8 % v letu 2015, na 9 % v letu 2019. Na svetu je bilo leta 2019 703 mio ljudi, starih 65 let ali več. Staranje prebivalstva je povečalo skupino bolnikov za številne kronične bolezni, kot so revmatoidni artritis, hipertenzija, sladkorna bolezen in rak. Posledično je to spodbudilo povpraševanje po zdravilih, ki se uporabljajo pri zdravljenju teh bolezni, kar je pomembno vplivalo na rast farmacevtskega trga. 

 Največja borzna podjetja na področju farmacevtske industrije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020) Država
Johnson & Johnson 72.127,88 ZDA
Sinopharm Group Co., Ltd. 57.785,54 Kitajska
Roche Holding AG 57.572,63 Švica
Novartis AG 45.084,41 Švica
Bayer AG 44.177,36 Nemčija
Merck & Co., Inc. 41.940,08 ZDA
GlaxoSmithKline Plc 40.702,55 Združeno kraljestvo
  

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • AIDS Vaccine Week
  • Najnovejše novice o razvoju cepiv proti aidsu, vključno s predhodnimi raziskavami, financiranjem in vladnimi programi
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Biotech Week
  • Aktualne novice iz biotehnološke in farmacevtske industrije.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Drug Industry Daily
  • povzetki o dogajanju na Capitol Hillu, FDA, FTC, HHS, NIH ter drugih ključnih agencijah in organih odločanja, ki vplivajo na farmacevtsko industrijo.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • WRBM Global Pharma
  • Spletni portal s področja farmacevtske industrije (novice, stališča, R & R).
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Outsourcing-pharma
  • Novice in informacije, namenjene odločevalcem na področju svetovnega farmacevtskega pogodbenega sektorja.
  • Država porekla: Francija
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, november 2021.

Globalni trendi na področju biotehnologije

Biotehnološki trg v tej analizi zajema razvoj, proizvodnjo in trženja izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah.

Globalni biotehnološki trg je v obdobju 2016-2020 rasel po 7,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 464,1 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg je v zadnjih 5 letih rasel po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril 150,8 mlrd EUR, biotehnološki trg v ZDA pa je v tem obdobju rasel po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril 182,6 mlrd EUR.

ZDA so največji biotehnološki trg na svetu, ki je v letu 2020 ustvaril 39,4 % prihodkov na globalni ravni. Azijsko-pacifiški trg je v letu 2020 predstavljal 32,5 %, Evropa pa 20 % celotne vrednosti trga.

Nemčija je največji biotehnološki trg v Evropi, ki v letu 2020 predstavljal 15,7 % skupne vrednosti regije. Uspešno delovanje tega trga je spodbujala močna zasebna in javna finančna podpora, saj je pandemija COVID-1. pritegnila znatne naložbe v razvoj učinkovitih rešitev za zajezitev okužb. Po podatkih BIO Deutschland so skupne naložbe v biotehnološka podjetja leta 2020 presegle 3 mlrd EUR, kar je trikrat več kot v prejšnjem letu. To je bilo predvsem posledica povečanja začetnih javnih ponudb po tem, ko sta lani BioNTech in CureVac razvila mRNA cepivi. Poleg tega se je financiranje tveganega kapitala povečalo za 79 % in doseglo rekordnih 942 mio EUR. To je biotehnološkim podjetjem omogočilo, da povečajo porabo za raziskave in razvoj, kar spodbuja razvoj novih izdelkov.

Močnega financiranja pa so bila leta 2020 deležna tudi biotehnološka podjetja v Združenem kraljestvu, saj so zbrala skupno rekordnih 2,8 mlrd GBP (3,3 mlrd EUR). Povečanje financiranja ne odraža le naraščajočega pomena tega področja, temveč postavlja biotehnološka podjetja tudi v močan položaj, da pospešijo svoja prizadevanja za raziskave in razvoj izdelkov.

Številna multinacionalna biotehnološka podjetja so podpisala pogodbe za razvoj novih zdravil na Kitajskem, kar spodbuja rast trga. To je privedlo do naraščajočega števila novih zagonskih podjetij, ki lahko konkurirajo večjim podjetjem, saj ima Kitajska poceni delovno silo. K temu so pripomogli tudi ukrepi vlade. Kitajska je zgradila več kot 100 parkov znanosti o življenju, ki zaposlujejo približno 55,8 mio znanstvenega in tehnološkega osebja. Skoraj vsa multinacionalna farmacevtska podjetja imajo zdaj na Kitajskem svoje raziskovalne in razvojne centre, proizvodne zmogljivosti in pisarne za razvoj poslovanja. Število patentov, podeljenih kitajskim prijaviteljem, se je v zadnjih letih znatno povečalo. Od 25 najboljših institucij na svetu, ki objavljajo biotehnološke raziskave, se 4 nahajajo na Kitajskem in te skupaj objavijo več dokumentov, kot vse institucije v ZDA.

Segment medicine/zdravstva je največji segment na globalnem biotehnološkem trgu, saj je v letu 2020 ustvaril 265,4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 57,2 % celotne vrednosti trga. Segment hrane in kmetijstva je leta 2020 prispeval prihodke v višini 59,2 mlrd EUR ali 12,8 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni biotehnološki trg v obdobju 2021-2025 rasel po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril prihodke v višini 633,4 mlrd EUR.
 

Največja borzna podjetja na področju biotehnologije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020) Država
AbbVie, Inc. 40.010,48 ZDA
AstraZeneca Plc 25.685,41 Združeno kraljestvo
Amgen, Inc. 22.052,76 ZDA
Gilead Sciences, Inc. 21.525,16 ZDA
Biogen, Inc. 10.793,15 ZDA
CSL Ltd. 9.015,64 Avstralija
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 7.422,34 ZDA
 

 

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • Stem Cell Week
  • Najnovejše novice s področja matičnih celic.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • BB Biotech Monthly News
  • Mesečni bilten z informacijami o biotehnoloških podjetjih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: 1 x mesečno
    
 • Biotech Business
  • Informacije o biotehnoloških izdelkih in podjetjih, poročila o tem, katere univerze ponujajo licenco za biotehnološke raziskave, sporazume o licenciranju podjetij itd.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Biotechnologie
  • Spletni portal s področja biotehnologije; v nemškem in angleškem jeziku.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
    
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • Odkritja v širokem raziskovalnem spektru  bioinženeringa in biotehnologije.
  • Država porekla: Švica
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, november 2021.
 

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah