Kemija, farmacija in biotehnologija

 

Oglejte si predstavitev globalnih trendov po področjih:
 

Področje
Globalni trendi na področju kemikalij
Globalni trendi na področju farmacije
Globalni trendi na področju biotehnologijeVeč o globalnih trendih na področju kemije, famacije in biotehnologije po državah je na voljo na tej povezavi.

 

Globalni trendi na področju kemikalij


Trg kemikalij v tej analizi zajema posebne kemikalije, surovine, kmetijske kemikalije in druge kemikalije.

Globalni trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 4.007,01 mlrd EUR, kar predstavlja 2,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.
 
Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež trga s skupnimi prihodki v višini 2.009 mlrd EUR ali 50,2 % skupne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2021 prispeval prihodke v višini 779,31 mlrd EUR ali 19,4 % skupne vrednosti trga.
 
Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 5,4 % povprečni letni stopnji in leta 2026 dosegel vrednost 5.207 mlrd EUR.
Rast trga bo v napovedanem obdobju spodbujalo povečano povpraševanje, zlasti po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, za katere se pričakuje, da bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. 
 
Azijsko-pacifiški trg predstavlja 59,2 % globalnega trga kemikalij glede na vrednost. Evropa pa predstavlja nadaljnjih 20,9 %.
 

Regijska segmentacija za leto 2021 (v %, glede na vrednost)

 


 

Največja borzna podjetja na področju kemične industrije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021) Država
BASF SE 87.739,99 Nemčija
Dow, Inc. 53.953,67 ZDA
Saudi Basic Industries Corp. 45.716,41 Savdska Arabija
Lyondell Basell Industries NV 45.301,33 Združeno kraljestvo
LG Chem Ltd. 35.216,01 Južna Koreja
Mitsubishi Chemical Group Corp. 32.076,07 Japonska
Linde Plc 30.224,77 Združeno kraljestvo

 

Panožna združenja/portali

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • CHEManager
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 
Vir: Factiva, oktober 2022.

 

Globalni trendi na področju farmacije

Farmacevtski trg je sestavljen iz prodaje zdravil in povezanih storitev s strani subjektov (organizacij, samostojnih podjetnikov in partnerstev), ki proizvajajo zdravila za zdravljenje bolezni.

 
Velikost trga in napovedi

Globalni farmacevtski je v letu 2021 po oceni ustvaril 1.454,66 mlrd USD prihodkov, kar je približno 1.229,94 mlrd EUR. V letu 2022 naj bi se trg po napovedih analitikov povečal za 9,1 % na 1.587,05 mlrd USD (1.341,88 mlrd EUR).

V obdobju 2022-2026 naj bi povprečna letna stopnja rasti znašala 7,6 %, trg pa naj bi v letu 2026 dosegel vrednost 2.135,18 mlrd USD (1.805,34) mlrd EUR.

ZDA so bile leta 2021 največja regija na globalnem farmacevtskem trgu, saj so predstavljale skoraj polovico svetovne prodaje farmacevtskih izdelkov. Analitiki ocenjujejo, da bo v obdobju 2022-2026 najhitreje rastoča regija Bližnji vzhod.
 

Trendi rasti

Farmacevtska industrija je ena najuspešnejših industrij na svetu. Farmacevtski proizvajalci nenehno razvijajo, odobravajo in tržijo nova zdravila, kar ima za posledico znatno rast trga. Rast trga pa spodbujajo tudi staranje prebivalstva ter razširjenost kroničnih bolezni.

Imunologija, onkologija in nevrologija so najhitreje rastoča področja zdravljenja in bodo glavni viri rasti do leta 2026. Hitro raste tudi trg bioloških zdravil. Tri največja področja biološke terapije vključujejo onkologijo, avtoimunost in diabetes.

Farmacevtska industrija je pod velikim pritiskom, da uvede stroškovno učinkovita in inovativna zdravila. Veliko globalnih farmacevtskih podjetij je prepoznalo veliko priložnosti na področju natančne medicine in genomske medicine, kamor usmerjajo svoje naložbe. Število personaliziranih zdravil naj bi se v prihodnjih letih podvojilo ali celo potrojilo.
 

Največja borzna podjetja na področju farmacevtske industrije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021) Država
Johnson & Johnson 92.027,88 ZDA
Pfizer Inc. 79.787,99 ZDA
Sinopharm Group Co., Ltd. 79.060,66 Kitajska
Roche Holding AG 67.567,83 Švica
AbbVie, Inc. 55.159,99 ZDA
Novartis AG 50.782,56 Švica
Bayer AG 49.208,21 Nemčija


Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • AIDS Vaccine Week
  • Najnovejše novice o razvoju cepiv proti aidsu, vključno s predhodnimi raziskavami, financiranjem in vladnimi programi
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Biotech Week
  • Aktualne novice iz biotehnološke in farmacevtske industrije.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Drug Industry Daily
  • povzetki o dogajanju na Capitol Hillu, FDA, FTC, HHS, NIH ter drugih ključnih agencijah in organih odločanja, ki vplivajo na farmacevtsko industrijo.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • WRBM Global Pharma
  • Spletni portal s področja farmacevtske industrije (novice, stališča, R & R).
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Outsourcing-pharma
  • Novice in informacije, namenjene odločevalcem na področju svetovnega farmacevtskega pogodbenega sektorja.
  • Država porekla: Francija
  • Pogostost Izhajanja: občasno


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, november 2022.
 

Globalni trendi na področju biotehnologije

Biotehnološki trg je sestavljen iz razvoja, proizvodnje in trženja izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah. Tržna vrednost odraža prihodke podjetij v tej industriji od prodaje izdelkov, licenčnin, licenčnin in financiranja raziskav.

Globalni biotehnološki trg je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 628,5 mlrd EUR, kar predstavlja 13,5 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2021.

Ameriški trg je daleč največji biotehnološki na svetu, saj je leta 2021 predstavljal 38,7 % njegove skupne vrednosti. Azijsko-pacifiška in evropska regija sta v tem letu predstavljali 33,6 % oziroma 21,3 % vrednosti globalnega trga. Rast trga v ZDA so spodbudili številni dejavniki, vključno z visoko pojavnostjo kroničnih bolezni med prebivalstvom in popolnoma privatiziranim sistemom povračila zdravstvenih stroškov. 

Italija je največji trg biotehnološki v Evropi, saj je leta 2021 predstavljala 17,8 % njegove skupne vrednosti. Sledita ji Nemčija in Združeno kraljestvo, ki sta predstavljala 17,2 % oziroma 13 % vrednosti evropskega trga. Posledično se uspešnost teh trgov odraža v regiji kot celoti. Te 3 države poganjajo evropski biotehnološki trg in vse imajo mednarodno priznane znanstvenoraziskovalne ustanove, vključno z Univerzo v Perugi in Inštitutom San Raffaele v Milanu v Italiji, univerzama v Oxfordu in Cambridgeu v Združenem kraljestvu ter Univerzo Ludwig-Maximilians v Nemčiji. To je prispevalo k ustvarjanju tržnih pogojev, v katerih se lahko biotehnološka podjetja pojavijo in uspevajo.

Indijski trg je največji v azijsko-pacifiški regiji in leta 2021 predstavlja 38 % njegove skupne vrednosti. Močno rast so spodbudili številni dejavniki, vključno z vladno podporo, povečanimi naložbami in velikim številom strokovno usposobljenih delavcev. Povpraševanje po biotehnoloških izdelkih med indijskimi potrošniki narašča. Naraščajoča populacija v državi in ??rastoči srednji razred sta ustvarila ogromno rast medicinske/zdravstvene industrije, ki spodbuja naložbe v ta segment.
Japonski trg je 2. največji biotehnološki trg v azijsko-pacifiški regiji, saj je leta 2021 predstavljal 26,1 % njegove skupne vrednosti, pred kitajskim (15,6 %). Japonski biotehnološki trg je že dozorel in ima počasnejšo rast kot nekateri drugi trgi. 


Regijska segmentacija globalnega biotehnološkega trga v letu 2021
(glede na vrednost, v %)

 
Analitiki MarketLine napovedujejo, da bo globalni biotehnološki trg v prihodnjih 5 letih rasel po 18,6 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 1.474,3 mlrd EUR.

Pandemija Covid-19 je poudarila pomen tehnološkega napredka in inovacij v globalizirani družbi, ki je občutljiva na hitro širjenje novih bolezni. Posledično so biotehnološka podjetja pridobila precejšnjo pozornost vlagateljev, kar bo verjetno podprlo srednje- do dolgoročno rast trga.
 

Največja borzna podjetja na področju biotehnologije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021) Država
AbbVie, Inc. 55.159,99 ZDA
AstraZeneca Plc 36.527,23 ZDA
Gilead Sciences, Inc. 26.866,90 ZDA
Amgen, Inc. 25.507,46 ZDA
BioNTech SE 22.016,19 Nemčija
Moderna, Inc. 18.073,22 ZDA
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15.775,13 ZDA
 

 

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • Stem Cell Week
  • Najnovejše novice s področja matičnih celic.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • BB Biotech Monthly News
  • Mesečni bilten z informacijami o biotehnoloških podjetjih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: 1 x mesečno
    
 • Biotechnologie
  • Spletni portal s področja biotehnologije; v nemškem in angleškem jeziku.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
    
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • Odkritja v širokem raziskovalnem spektru  bioinženeringa in biotehnologije.
  • Država porekla: Švica
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, oktober 2022.

 

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah