Kemija, farmacija in biotehnologija

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah 

Globalni trendi na področju kemikalij

Trg kemikalij v tej analizi zajema posebne kemikalije, surovine, kmetijske kemikalije in druge kemikalije.

Trg kemikalij prispeva skoraj 4 trln EUR k svetovnemu BDP in podpira 120 mio delovnih mest po vsem svetu.

Globalni trg kemikalij je v obdobju 2015-2019 rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel skupni prihodek v višini 3.518,5 mlrd EUR. Po ocenah analitikov naj bi se vrednost trga v letu 2020 zmanjšala za -3,7 % in dosegla 3.388,1 mlrd EUR. Znižanje vrednosti trga je posledica motenj v oskrbovalnih verigah in omejitve trgovine s kemikalijami in sorodnimi proizvodi po državah zaradi izbruha pandemije COVID- 19.

Globalni trg kemikalij naj bi se v obdobju 2021-2023 rahlo zmanjševal po -0,3 % povprečni letni stopnji in leta 2023 dosegel vrednost 3.353,9 mlrd EUR. Rahlo upadanje v napovedanem obdobju lahko pripišemo pričakovanemu upadu povpraševanja po kemikalijah in sorodnih izdelkih zaradi pandemije COVID- 19.

Vstop na trg kemične industrije zahteva veliko kapitala za vzpostavitev proizvodnih obratov. Kapitalska intenzivnost in pomen ekonomije obsega omejujeta vstop na trg srednje velikim in velikim podjetjem. Poleg tega prisotnost zelo močnih globalnih podjetij še dodatno ovira vstop na ta trg. Zlasti za obsežen vstop na trg je lahko problematičen tudi dostop do dobaviteljev. Zaradi količine uporabljenih surovin je priporočljivo, da se proizvodna nahaja blizu virov. V mnogih delih sveta vlade postavljajo precej stroge predpise o proizvodnji kemikalij. Vse države v EU morajo upoštevati uredbo o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Proizvajalci morajo po tej uredbi zbirati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registrirati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata podobne predpise in celo države kot sta Indija in Turčija, začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.

Največja borzna podjetja na področju kemične industrije (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
BASF SE 55.830,92 Nemčija
Dow, Inc. 36.050,86 ZDA
Saudi Basic Industries Corp. 31.266,90 Savdska Arabija
LyondellBasell Industries NV 29.167,37 Združeno kraljestvo
Mitsubishi Chemical Holding Corp. 27.947,67 Japonska
Linde Plc 23.693,13 Združeno kraljestvo
LG Chem Ltd. 20.800,81 Južna Koreja

 

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali

 
 • CHEManager
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   

Vir: Factiva, december 2020.

Globalni trendi na področju farmacije

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Globalni farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 944,2 mlrd EUR. Farmacevtski trg v Azijsko-pacifiški regiji je v zadnjih petih letih rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 273 mlrd EUR, medtem ko je farmacevtski trg v ZDA v tem obdobju rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 365,5 mlrd EUR.
 
Analitiki napovedujejo, da bo globalni farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 960,9 mlrd EUR. Trg v Azijsko-pacifiški regiji bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 5,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril 318,7 mlrd EUR, medtem ko bo farmacevtski trg v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 336,5 mlrd EUR. Težko je predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih zaradi pandemije COVID-19, a bo vpliv pandemije po napovedih analitikov gotovo vplival tudi na globalni farmacevtski trg. Splošna gospodarska stagnacija zaradi pandemije bo nekoliko upočasnila napovedano šibko rast trga.Johnson & Johnson je vodilni konkurent na globalnem farmacevtskem trgu s 7,4 % tržnim deležem. Sledi mu Bayer s 5,4 % tržnim deležem.

Tržni deleži na globalnem trgu za leto 2019 po vrednosti (v odstotkih)

Johnson & Johnson 7,4 %
Bayer 5,4 %
Novartis 5,2 %
Pfizer 5,2 %
Ostali 76,8 %


ZDA predstavljajo 38,7 % globalnega farmacevtskega trga glede na vrednost, Azijsko-pacifiška regija pa 28,9 %.

Tržna segmentacija po regijah za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 38,7 %
Azijsko-pacifiška regija 28,9 %
Evropa 23,1 %
Ostale regije 9,3 %
 

 Največja borzna podjetja na področju farmacevtske industrije (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
Johnson & Johnson 72.117,51 ZDA
Roche Holding AG 55.797,25 Švica
Sinopharm Group Co., Ltd. 54.359,20 Kitajska
Pfizer Inc. 45.450,55 ZDA
Bayer AG 42.887,20 Nemčija
Novartis AG 42.849,39 Švica
Merck & Co., Inc. 40.915,16 ZDA
  

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • AIDS Vaccine Week
  • Najnovejše novice o razvoju cepiv proti aidsu, vključno s predhodnimi raziskavami, financiranjem in vladnimi programi
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Biotech Week
  • Aktualne novice iz biotehnološke in farmacevtske industrije.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Drug Industry Daily
  • povzetki o dogajanju na Capitol Hillu, FDA, FTC, HHS, NIH ter drugih ključnih agencijah in organih odločanja, ki vplivajo na farmacevtsko industrijo.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • WRBM Global Pharma
  • Spletni portal s področja farmacevtske industrije (novice, stališča, R & R).
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Outsourcing-pharma
  • Novice in informacije, namenjene odločevalcem na področju svetovnega farmacevtskega pogodbenega sektorja.
  • Država porekla: Francija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
 • European Commission Enterprise and Industry
  • Elektronska publikacija Evropske komisije, kjer so na voljo informacije s področja zakonodaje zdravil.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, julij 2020.

Globalni trendi na področju biotehnologije

Globalni trg biotehnologije naj bi po ocenah v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 426,9 mlrd EUR. Po napovedih analitikov naj bi v obdobju 2021-2027 rasel po 8,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2027 dosegel vrednost 756,4 mlrd EUR.

Sekvenciranje DNA je eden najhitreje rastočih segmentov globalnega biotehnološkega trga. Po ocenah analitikov bo ta segment v prihodnjih 7 letih rasel po najvišji, 8,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2027 dosegel vrednost 23 mlrd EUR.

Trg biotehnologije v ZDA bo leta 2020 po ocenah dosegel vrednost 115,4 mlrd EUR. Kitajska, ki je drugo največje svetovno gospodarstvo, naj bi na biotehnološkem trgu do leta 2027 dosegla vrednost 160,4 mlrd EUR, kar za obdobje 2021-2027 predstavlja 11,7 % povprečno letno rast trga. Med druge pomembne biotehnološke trge sodijo še Japonska, Kanada in Nemčija. Japonski biotehnološki trg naj bi po napovedih v obdobju 2021-2027 rasel po 5,6 %, kanadski po 7,3 % in nemški po 6,6 % povprečni letni stopnji.

Globalni segment celičnega testiranja bo v prihodnjih 7 letih beležil 7,3 % letno stopno rasti. ZDA, Kanada, Japonska, Kitajska in Evropa bodo v tem segmentu predvidoma rasle po 6,8 % povprečni letni stopnji. Ti regionalni trgi, katerih skupna vrednost segmenta v letu 2020 znaša 22,3 mlrd EUR, bodo do konca leta 2027 predvidoma dosegli skupno vrednost 35,2 mlrd EUR. Kitajska bo ostala med najhitreje rastočimi v tej skupini regionalnih trgov. Trg v azijsko-pacifiškem območju, kjer so najpomembnejše države Avstralija, Indija in Južna Koreja, naj bi do leta 2027 dosegel vrednost 106,2 mlrd EUR, trg Latinske Amerike pa se bo v napovedanem obdobju povečeval po 8,6 % povprečni letni stopnji.
 

Največja borzna podjetja na področju biotehnologije (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
Biogen, Inc. 10.671,48 ZDA
Grifols SA 4.799,12 Španija
Syneos Health, Inc. 3.924,64 ZDA
Charles River Laboratories International, Inc. 2.200,12 ZDA
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.415,46 ZDA
QIAGEN NV 1.281,20 Nizozemska
Swedish Orphan Biovitrum AB 1.276,75 Švedska
 

 

Panožna združenja/portali
 

 

Strokovne publikacije/portali
 
 • Stem Cell Week
  • Najnovejše novice s področja matičnih celic.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • BB Biotech Monthly News
  • Mesečni bilten z informacijami o biotehnoloških podjetjih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: 1 x mesečno
    
 • Biotech Business
  • Informacije o biotehnoloških izdelkih in podjetjih, poročila o tem, katere univerze ponujajo licenco za biotehnološke raziskave, sporazume o licenciranju podjetij itd.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Biotechnologie
  • Spletni portal s področja biotehnologije; v nemškem in angleškem jeziku.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
    
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • Odkritja v širokem raziskovalnem spektru  bioinženeringa in biotehnologije.
  • Država porekla: Švica
  • Pogostost Izhajanja: občasno


Vir: Factiva, december 2020.