Kemija, farmacija in biotehnologija

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah 

Globalni trendi na področju kemikalij

V analizo so zajete posebne kemikalije, kemikalije za množično uporabo, kemikalije za kmetijstvo in druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije.

V zadnjih petih letih je bila rast kemične industrije na globalnem trgu pozitivna, z izemo leta 2015, ko je vrednost trga padla za 0,6 %. Trg se je hitro okrepil in že v letu 2017 dosegel rast v višini 4,6 %, napovedana rast do konca leta 2022 pa je še višja. Globalni trg kemične industrije je v letu 2017 ustvaril skupne prihodke v višini 3.828,1 mlrd EUR, kar predstavlja 3,4 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) med letoma 2013 in 2017. Azijsko-pacifiški trg je v obdobju 2013-2017 rasel po 5,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 2.297,7 mlrd EUR, ameriški trg pa je v tem obdobju rasel po 0,8 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 556,5 mlrd EUR.
 
Po napovedih analitikov bo globalni trg kemične industrije v obdobju 2018-2022 rasel po 4,7 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 4.396,6 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v obdobju 2018-2022 rasel po 5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 2.666,5 mlrd EUR, ameriški trg pa naj bi v tem obdobju rasel po 6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 677 mlrd EUR.
 
Globalni trg kemične industrije naj bi po napovedih analitikov še naprej rasel zaradi povečane urbanizacije in rastočih trgov v državah v razvoju, kot so Indija, Turčija in Kitajska. Azija ima velik in hitro rastoči srednji razred, ki povprašuje po boljših kmetijskih proizvodih, po novih izdelkih široke potrošnje in elektronike ter naprednejšim ravnanjem z vodo. Vse to pa zahteva oblikovanje naprednejših in stroškovno učinkovitejših kemičnih sistemov. Za države z zrelim trgom, kot so Kitajska, Avstralija in Nemčija, je napovedana pospešena rast trga, ko bodo prešle na posebne in farmacevtske kemikalije z višjo vrednostjo.
 
Segment kemikalij za množično uporabo je bil v letu 2017 najbolj donosen na globalnem trgu, in je ustvaril skupne prihodke v 1.964,4 mlrd EUR ali 51,3 % skupne vrednosti trga. Segment posebnih kemikalij je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 771,5 mlrd EUR, kar predstavlja 20,2 % skupne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih)

Kemikalije za množično uporabo 51,3 %
Posebne kemikalije 20,2 %
Kemikalije za kmetijstvo 7,9 %
Ostalo 20,6 %
 
Kitajska je največji trg kemične industrije na svetu, z več kot 37 % tržnim deležem. Tak položaj je posledica velikih naložb v to industrijo, dobro razvitih trgovskih poti in povečevanja domačega povpraševanja zaradi povečane urbanizacije in industrializacije. Evropa predstavlja 18,5 % svetovnega trga, vendar se ji je v zadnjih letih tržni delež nekoliko znižal zaradi močne konkurence iz Azije. Ameriški trg predstavlja 14,5 % svetovnega trga.

Tržna segmentacija v svetu za leto 2017 (v odstotkih)

 
Azijsko-pacifiško področje 60,0 %
Evropa 18,5 %
ZDA 14,5 %
Bližnji vzhod  2,1 %
Ostali svet  4,9 %


Vstop na trg kemčne industrije zahteva veliko kapitala za vzpostavitev proizvodnih obratov. Kapitalska intenzivnost in pomen ekonomije obsega omejujeta vstop na trg srednje velikim in velikim podjetjem. Poleg tega prisotnost zelo močnih globalnih podjetij še dodatno ovira vstop na ta trg. Septembra 2017 sta se združila dva največja konkurenta v panogi; Dow Chemical Company in DuPont. Gre za eno največjih združitev v zgodovini, ki je bila vredna 115 mlrd EUR. Podjetje sedaj deluje pod imenom DowDuPont. Nova podjetja bodo težko konkurirala tako velikom konkurentom.

Zlasti za obsežen vstop na trg je lahko problematičen tudi dostop do dobaviteljev. Zaradi količine uporabljenih surovin je priporočljivo, da se proizvodna nahaja blizu virov. V mnogih delih sveta vlade postavljajo precej stroge predpise o proizvodnji kemikalij. Vse države v EU morajo upoštevati uredbo o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Proizvajalci morajo po tej uredbi zbirati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registrirati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata podobne predpise in celo države kot sta Indija in Turčija, začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.
 

 Največja borzna podjetja na področju kemične industrije (2017) 
 
Podjetje Prihodki EUR m Država
BASF SE 53.045,66 Nemčija
DowDuPont, Inc. 41.255,04 ZDA
Johnson Matthey Plc 15.577,33 Združeno kraljestvo
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 13.601,18 Japonska
Asahi Kasei Corp. 13.105,01 Japonska
Akzo Nobel NV 13.085,82 Nizozemska
Evonik Industries AG 11.735,49 Nemčija


Panožna združenja / portali
 
 Strokovne publikacije / portali
 
 • CHEManager 
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, februar 2018.

Globalni trendi na področju farmacije

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Največji globalni farmacevtski trgi so ZDA, Kitajska in Japonska, sledijo pa jim štirje največji evropski trgi; Nemčija, Francija, Španija in Italija. Od vseh teh držav je Kitajska v zadnjih letih beležila največjo rast. Japonski trg je precej nepredvidljiv, a staranje prebivalstva lahko v prihodnosti poveča rast trga. ZDA so največji farmacevtski trg na svetu, ki v zadnjih letih kaže konstantno rast. V ZDA proizvajajo veliko novih zdravil in trg privlači številne nove konkurente. 

Globalni farmacevtski trg je v letu 2017 ustvaril 943,8 mlrd EUR prihodkov in je v obdobju 2013-2017 rasel po 5,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR). Azijsko-pacifiški trg je v zadnjih petih letih rasel po 6,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 257,5 mlrd EUR, medtem ko je farmacevtski trg v ZDA v tem obdobju rasel po 8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 354,9 mlrd EUR. Rast trga v ZDA je visoka tudi zaradi bolj sproščene zakonodaje na področju določanja cen zdravil. Francoski trg pa v nasprotju trenutno ne raste in tudi za v prihodnje je napovedana zgolj zanemarljiva rast trga. Delni vzrok je osredotočenje na generična zdravila - strategija, ki se uporablja po vsem svetu za zniževanje stroškov, kar pa zmanjšuje možnosti za ustvarjanje dobička. Trg Združenega kraljestva dokazuje, da je rast še vedno mogoča tudi v zakonodajno močnem okolju. NICE (Nacionalni inštitut za klinično odličnost) je večkrat zavrnil zdravila glede na stroškovno učinkovitost, a trg kljub temu še naprej raste. Na splošno tako zdravniki kot javnost veliko bolj sprejemajo generike kot v prejšnjih letih. Družbe s patentiranimi zdravili so si prizadevale ohraniti čim večji del njihovega tržnega deleža, vendar se zaradi velikih razlik v ceni mnoge vlade po vsem svetu osredotočajo na generike, da zagotovijo čim nižje cene zdravstvenega varstva.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni farmacevtski trg v obdobju 2018-2022 rasel po 5,9 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 1.150,5 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 7,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 335,4 mlrd EUR, medtem ko naj bi farmacevtski trg v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 6,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 445,2 mlrd EUR.


Johnson & Johnson je vodilni konkurent na globalnem farmacevtskem trgu s 7,4 % tržnim deležem. Sledi mu Bayer s 5,4 % tržnim deležem.

Tržni deleži na globalnem trgu za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih)  

Johnson & Johnson 7,4 %
Bayer 5,4 %
Novartis 5,2 %
Pfizer 5,2 %
Ostali 76,8 %


Zaradi številnih ovir, kot so strogi zakonodajni predpisi, zaščita intelektualne lastnine in potrebne visoke finančne investicije, je možnost vstopa novih konkurentov na trg ocenjena kot zmerna.

 Največja borzna podjetja na področju farmacevtske industrije (2017) 

Podjetje
Prihodki
EUR m
Država
Johnson & Johnson 65.880,78 ZDA
Roche Holding AG 45.756,22 Švica
Pfizer Inc. 45.263,16 ZDA
Novartis AG 41.495.68 Švica
GlaxoSmithKline Plc 39.302,39 Združeno kraljestvo
Sinopharm Group Co., Ltd. 35.584,10 Kitajska
Merck & Co., Inc. 34.439,66 ZDA
 

Panožna združenja / portali

 Strokovne publikacije / portali

 • AIDS Vaccine Week  
  • Najnovejše novice o razvoju cepiv proti aidsu, vključno s predhodnimi raziskavami, financiranjem in vladnimi programi
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Biotech Week
  • Aktualne novice iz biotehnološke in farmacevtske industrije.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Drug Industry Daily
  • povzetki o dogajanju na Capitol Hillu, FDA, FTC, HHS, NIH ter drugih ključnih agencijah in organih odločanja, ki vplivajo na farmacevtsko industrijo.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • R & D Focus Drug News
  • Informacije za proizvajalce in distributerje zdravil ter drugih farmacevtskih izdelkov. Poudarek je na raziskavah in razvoju novih zdravil.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • WRBM Global Pharma
  • Spletni portal s področja farmacevtske industrije (novice, stališča, R & R).
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Outsourcing-pharma
  • Novice in informacije, namenjene odločevalcem na področju svetovnega farmacevtskega pogodbenega sektorja.
  • Država porekla: Francija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
 • European Commission Enterprise and Industry
  • Elektronska publikacija Evropske komisije, kjer so na voljo informacije s področja zakonodaje zdravil.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, junij 2018.

Globalni trendi na področju biotehnologije

Trg biotehnologije sestavljajo razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah. Globalni trg biotehnologije je v obdobju 2013-2017 rasel po 9,6 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 336,5 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg biotehnologije je v zadnjih petih letih rasel po 6 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 82,1 mlrd EUR, medtem ko je biotehnološki trg v ZDA v tem obdobju rasel po 14,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 158,4 mlrd EUR.

ZDA so daleč največji biotehnološki trg na globalni ravni, ki je v letu 2017 ustvaril več kot 47 % vseh prihodkov v tej industriji. Drugi pomembni trgi so še Kitajska, Japonska in Brazilija. Najbolj donosen segment na globalnem trgu biotehnologije je segment  medicina & zdravstvo, ki je v letu 2017 ustvaril 192,9 mlrd EUR prihodkov ali 57,3 % celotne vrednosti industrije. To je posledica staranja prebivalstva, ki zahteva razvoj novih zdravil. Segment hrana & kmetijstvo je v letu 2017 na globalni ravni ustvaril 43,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 12,9 % celotne vrednosti industrije.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni biotehnološki trg v obdobju 2018-2022 rasel po 7,8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 446,5 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 6,5 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 102,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi biotehnološki trg v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 9,4 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 226,4 mlrd EUR. V napovedanem obdobju se bo močna rast trga še nadaljevala, vendar z upočasnjeno stopnjo, saj so razviti trgi že dosegli zrelost. Programi, kot sta "Personalized Medicine 2020 in Beyond", ki želijo spodbuditi bolj individualno usmerjeno zdravljenje, bodo pripomogli k rasti trga tudi v napovedanem obdobju.

Medicina & zdravstvo je največji segment na globalnem biotehnološkem trgu, ki predstavlja 57,3 % celotne vrednosti industrije. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih)

Medicina & zdravstvo 57,3 %
Hrana & kmetijstvo 12,9 %
Okolje & industrija 11,2 %
Storitve 9,9 %
Tehnologija 8,7 %ZDA predstavljajo 47,1 % globalnega biotehnološkega trga.  

Tržna segmentacija na globalnem trgu za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih)

ZDA 47,1 %
Azijsko-pacifiška regija 24,4 %
Evropa 17,9 %
Bližnji vzhod 1,8 %
Ostale regije 8,8 %Staranje prebivalstva ter visoka rast biotehnološkega trga spodbujajo nove konkurente za vstop na trg. Po drugi strani pa vstop omejujejo visoke ovire, kot so potrebna dolgoletna vlaganja v razvoj in raziskave, strogi zakonodajni predpisi, pravice intelektualne lastnine ter visoke finančne investicije. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot šibka.

Največja borzna podjetja na področju biotehnologije (2017) 

Podjetje
Prihodki
EUR m
Država
AbbVie, Inc. 24.305,28 ZDA
AstraZeneca Plc 22.712,44 Združeno kraljestvo
Gilead Sciences, Inc. 22.512,71 ZDA
Amgen, Inc. 19.626,15 ZDA
Celgene Corp. 11.044,88 ZDA
Biogen, Inc. 9.466,79 ZDA
CSL Ltd. 5.571,48 Avstralija
 

Panožna združenja / portali

Strokovne publikacije / portali

 • Stem Cell Week
  • Najnovejše novice s področja matičnih celic.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • BB Biotech Monthly News
  • Mesečni bilten z informacijami o biotehnoloških podjetjih.
  • Država porekla: Združeno kraljestvo
  • Pogostost Izhajanja: 1 x mesečno
    
 • Biotech Business
  • Informacije o biotehnoloških izdelkih in podjetjih, poročila o tem, katere univerze ponujajo licenco za biotehnološke raziskave, sporazume o licenciranju podjetij itd.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: dnevno
    
 • Biotechnologie
  • Spletni portal s področja biotehnologije; v nemškem in angleškem jeziku.
  • Država porekla: Nemčija
  • Pogostost Izhajanja: občasno
    
 • Cancer Gene Therapy Week
  • Članki o najnovejših raziskavah genskega zdravljenja raka.
  • Država porekla: ZDA
  • Pogostost Izhajanja: 1 x tedensko
    
 • Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
  • Odkritja v širokem raziskovalnem spektru  bioinženeringa in biotehnologije.
  • Država porekla: Švica
  • Pogostost Izhajanja: občasno

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2018.