Indija

Gospodarske panoge Indije

Priložnosti na trgu

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na indijskem trgu so okoljske tehnologije, živilska industrija in kmetijstvo, kemična industrija, zdravstvo in IKT.

Kemična industrija: Indija letno uvozi za okoli 50 mlrd EUR kemikalij, uvoz pa se v zadnjih letih stalno povečuje.
V indijskem segmentu specialnih kemikalij se povečuje povpraševanje po aromah, kemikalijah za osebno nego, prehranskih sestavinah in površinsko aktivnih snoveh, saj se je povečala poraba higienskih izdelkov, pakirane hrane, energijskih pijač in prehranskih izdelkov. Povečano povpraševanje v gradbeništvu, avtomobilski industriji in aplikacijah za čiščenje vode bi lahko dodatno spodbudilo rast v tem segmentu.
Indija si prizadeva povečati uvoz tehnologij za pomoč lokalni kemični proizvodnji, vključno s kemikalijami, ki se uporabljajo pri proizvodnji litij-ionskih baterij.

IKT: IKT sektor ter digitalno gospodarstvo prispeva več kot 13 % k indijskemu BDP. Pandemija COVID-19 je vplivala na digitalno preobrazbo Indije, zato podjetja prilagajajo njihove IT strategije, upravljanje operativnih stroškov, avtomatizacijo procesov in uvedbo novih sistemov za boljšo učinkovitost. Ta prizadevanja se uresničujejo s pomočjo nastajajočih tehnologij, kot so robotska avtomatizacija procesov, veliki podatki, umetna inteligenca, strojno učenje, blockchain tehnologija, računalništvo v oblaku, internet stvari, kibernetska varnost in razširjena/virtualna resničnost. Najbolj perspektivni segmenti znotraj IKT sektorja so kibernetska varnost, rešitve za e-poslovanje in digitalna plačila, rešitve za ITES-BPO (zunanje izvajanje poslovnih procesov) in zdravstvene IT storitve, zlasti rešitve v oblaku ter oddaljena diagnostika in tele-medicinske rešitve.

Okoljske tehnologije: Nenehne težave z onesnaževanjem zraka in vode v Indiji bodo v prihodnjih letih ustvarile stalno povpraševanje po okoljskih tehnologijah in rešitvah. Potencialno zanimivi okoljski segmenti so upravljanje z vodo in odpadnimi vodami, monitoring kakovosti vode in zraka, ravnanje s trdnimi komunalnimi odpadki, okoljski inženiring.


Gospodarstvo 

Indijsko gospodarstvo je eno največjih na svetu. Obsega tradicionalno vaško kmetijstvo, sodobno kmetijstvo, obrt, široko paleto sodobnih industrij in številne storitve.
Storitve predstavljajo večino BDP, pri čemer je država specializirana za storitve IT.
Izvajanje reform dela bo sčasoma izboljšalo konkurenčnost proizvodnje.

 

Struktura BDP

Indija je 4. največja kmetijska sila na svetu. Kmetijstvo prispeva 21 % BDP in zaposluje okoli 40 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija je 2. največja proizvajalka goveda in 3. največja proizvajalka ovac na svetu, ter ima 4. največjo ribiško proizvodnjo na svetu.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj polovico BDP (49 %) in zaposluje približno 1/3 delovne sile. Hitro rastoči sektor programske opreme je povečal izvoz storitev in posodobil indijsko gospodarstvo.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje približno 1/5 delovne sile in predstavlja 30 % BDP. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija 3. največja proizvajalka premoga na svetu. V predelovalni industriji ima prevladujočo vlogo tekstilna industrija, medtem ko je drugi največji industrijski segment kemična industrija.

Indija je v letu 2021 zabeležila 12,7 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2022 in 2023 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 6,1 %, v letu 2024 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 5,4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu:
 

 

IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Indijski trg IT storitev je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 25,45 mlrd EUR, kar predstavlja 8,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021. Močno rast trga je spodbudilo povečano sprejemanje digitalnih IT storitev, povečana razširjenost IT infrastrukture v regiji ter porast spletne trgovine.

Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši na indijskem trgu IT storitev, s skupnimi prihodki v višini 14,96 mlrd EUR, kar predstavlja 58,8 % celotne vrednosti trga. Segment BPO storitev je leta 2021 prispeval prihodke v višini 6 mlrd EUR ali 23,7 % skupne vrednosti trga.
Povpraševanje po infrastrukturnih storitvah se je znatno povečalo predvsem zaradi povečane digitalizacije ter novega trenda dela na daljavo.

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg IT storitev v obdobju 2022-2026 rasel po 8,5 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 38,38 mlrd EUR.

Rast trga bo v prihodnjih letih poganjala večja digitalizacija, povečano povpraševanje potrošnikov po digitalnih storitvah in infrastrukturi, ter delo na daljavo. Upočasnitev trga bo posledica poslabšanih makroekonomskih obetov v predvidenem obdobju.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Tata Consultancy Services Limited
  • HCL Technologies Limited
  • Wipro Ltd
  • Infosys Limited
 
Indijski trg IT storitev se je v letu 2021 povečal za 9,5 % in dosegel vrednost 25,45 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2021 je znašala 8,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 18.178  
2018 19.954 9,4 %
2019 21.645 8,5 %
2020 23.251 7,8 %
2021 25.450 9,5 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo trg IT storitev v Indiji v letu 2026 dosegel vrednost 38,38 mlrd EUR, kar je 39,4 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 6,9 %. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 27.648 8,6 %
2023 30.016 8,4 %
2024 32.468 8,3 %
2025 35.342 8,7 %
2026 38.386 8,6 %

 
Indija predstavlja 8,9 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga IT storitev. 

 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih) 

 

 

 

Največja podjetja na področju IT storitev v Indiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Larsen & Toubro Infotech Ltd. (India) 2.025,73
Scope International Private Limited 1.736,10
Intel Technology India Private Limited 1.169,13
Teleperformance India Private Limited 1.158,71
Microsoft India (R&D) Private Limited 963,89
Infosys Bpm Limited 738,44
Amazon Internet Services Private Limited 732,39Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, oktober 2022.


Trg kemikalij

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.
 
Indijski trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 96,47 mlrd EUR, kar predstavlja 4,4 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
Povečano uporabo kemikalij podpirajo tudi demografski trendi. Indijsko prebivalstvo postaja vse mlajše, večje in ima vse več srednjega razreda, ki hitro povečuje porabo potrošnih dobrin. Trg kemikalij velja za hrbtenico rasti industrije in kmetijstva. Potrošništvo je ustvarilo rast v teh panogah, kar je znatno povečalo tudi potrebo po kemikalijah za zadovoljitev povpraševanja.
 
Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež trga s skupnimi prihodki v višini 50,39 mlrd EUR, kar predstavlja 52,2 % skupne vrednosti trga
 
Segment specialnih kemikalij je leta 2021 prispeval prihodke v višini 18,17 mlrd EUR ali 18,8 % skupne vrednosti trga.
 
Segment osnovnih kemikalij je v Indiji zelo uspešen zaradi bližine naftnih zalog na Bližnjem vzhodu. Nizkocenovna in razmeroma nizko kvalificirana narava njegove proizvodnje je zelo primerna za hitro spreminjajoče se in rastoče indijsko gospodarstvo. Povečane naložbe v specialne in druge kemikalije bi lahko v prihodnosti spremenile sestavo trga.
 
Indija je ena največjih svetovnih izvoznic kmetijskih proizvodov. Indijska vlada je sprejela strateške pobude za pospešitev rasti in preobrazbe kmetijskega sektorja, da bi izboljšala proizvodnjo in opolnomočila kmete. Velik poudarek je bil na razvoju novih sort in hibridov, ki so sposobni proizvesti večji kmetijski pridelek in so odporni tako na abiotski kot biotski stres. To je tudi ključno gonilo rasti v segmentu kmetijskih kemikalij.
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 6,9 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 134,52 mlrd EUR.

Povečano povpraševanje bo predvsem po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Ključni trendi, za katere se pričakuje, da bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. 
 
Največji konkurenti na trgu:

  • BASF SE
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Reliance Industrie
 
Indijski trg kemikalij je v letu 2021 zrasel za 8,8 % in dosegel vrednost 96,47 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 4,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 82.692 6,2 %
2018 90.470 9,5 %
2019 100.870 11,5 %
2020 88.610 -12,2 %
2021 96.474 8,8 %Analitiki napovedujejo, da bo v letu 2026 indijski trg kemikalij dosegel vrednost 134,52 mlrd EUR, kar je 39,4 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 6,9 %. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 102.815 6,6 %
2023 110.002 7,0 %
2024 117.358 6,7 %
2025 125.137 6,7 %
2026 134.522 7,5 %

 
 
Osnovne kemikalije so največji segment indijskega trga kemikalij. Segment predstavlja 52,2 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)

 

Indija predstavlja 4,1 % trga kemikalij v azijsko-pacifiški regiji glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih)


 
 

Največja podjetja na področju kemične industrije v Indiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
UPL Ltd. 5.966,11
Connex Pharma Private Limited 3.966,24
Indian Farmers Fertiliser Cooperative  3.771,69
Asian Paints Ltd. 3.746,92
National Fertilizers Ltd. 2.050,08
BASF India Ltd. 1.693,60
Tata Chemicals Ltd. 1.631,85

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021

 

Vir: Factiva, oktober 2022.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje