Indija

Gospodarske panoge Indije

Priložnosti na trgu

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na indijskem trgu so:

Zdravstvo in medicinska oprema: Naraščajoče povpraševanje po kakovostnem zdravstvenem varstvu predstavlja priložnost za tuje konkurente. Indija je postala ena vodilnih destinacij za vrhunske diagnostične storitve z ogromnimi kapitalnimi naložbami za napredne diagnostične pripomočke. Povpraševanje na trgu zajema predvsem diagnostične komplete, reagente, ročno diagnostično opremo (npr. za krvni sladkor, testiranje krvnega tlaka itd.). Uvoz medicinske opreme predstavlja 50 % tega trga.

IKT: Indijski IKT sektor ustvari več kot 13 % BDP države, indijska digitalna ekonomija pa letno ustvari približno 200 mlrd EUR iz upravljanja poslovnih procesov (IT-BPM), e-trgovine, digitalnih plačil in digitalnih komunikacijskih storitev. Do leta 2025 naj bi indijsko digitalno gospodarstvo ustvarilo približno 700 mlrd EUR. Najbolj perspektivni segmenti znotraj IKT sektorja so kibernetska varnost (indijski trg kibernetske varnosti je ocenjen na 2 mlrd EUR in narašča za 10 % letno), rešitve za e-poslovanje in digitalna plačila, rešitve za ITES-BPO  (zunanje izvajanje poslovnih procesov) in zdravstvene IT storitve, zlasti rešitve v oblaku ter oddaljena diagnostika in tele-medicinske rešitve.

Okoljske tehnologije: Potencialno zanimivi okoljski podsektorji so oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki, ravnanje z nevarnimi industrijskimi odpadki, industrijsko onesnaževanje zraka, oprema in storitve za spremljanje onesnaževanja in tehnologije za zmanjševanje ogljika.


Gospodarstvo

 

Raznoliko gospodarstvo Indije zajema tradicionalno in sodobno kmetijstvo, rokodelstvo, široko paleto sodobnih industrij ter številne storitvene dejavnosti.
Storitvene dejavnosti so glavni vir gospodarske rasti v Indiji. Indija ima visoko izobraženo, angleško govoreče prebivalstvo, zato je postala glavni izvoznik IKT storitev. Kljub temu ostaja dohodek na prebivalca pod svetovnim povprečjem.
Indija se počasi razvija v odprto tržno gospodarstvo, vendar še vedno ostajajo sledi njenih preteklih politik. Ukrepi gospodarske liberalizacije, vključno z deregulacijo industrije, privatizacijo podjetij v državni lasti ter zmanjšanjem nadzora nad zunanjo trgovino in naložbami, so se začeli v začetku devetdesetih let in so pospešili rast države, ki je v zadnjem desetletju v povprečju znašala skoraj 7 % letno.

 

Struktura BDP

Indija je četrta največja kmetijska sila na svetu. Kmetijstvo prispeva 17 % BDP in zaposluje 43,2 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija je druga največja proizvajalka goveda in tretja največja proizvajalka ovac na svetu, ter ima četrto največjo ribiško proizvodnjo na svetu.
 
Storitveni sektor je najbolj dinamičen del indijskega gospodarstva. Prispeva polovico BDP (50 %) in zaposluje 31,9 % svoje delovne sile. Hitro rastoči sektor programske opreme je povečal izvoz storitev in posodobil indijsko gospodarstvo.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 24,7 % delovne sile in predstavlja 33 % BDP. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija tretji največji proizvajalec premoga na svetu. V predelovalni industriji ima prevladujočo vlogo tekstilna industrija, medtem ko je drugi največji industrijski segment kemična industrija.

Indija je v letu 2019 zabeležila 0,8 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2020 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,7 %, za leto 2021 4,2 % rast ter za leto 2022 4,8 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu:
 

 

IKT - programska oprema

V analizi je trg programske opreme opredeljen kot prihodek, ustvarjen s prodajo ter naročninami na različne programske pakete in ponudbe.

Indijski trg programske opreme je v obdobju 2014-2018 rasel po 15,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 8,8 mlrd EUR. Za primerjavo, trg programske opreme v Republiki Južni Koreji je v zadnjih petih letih rasel po 9,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 6,4 mlrd EUR, medtem ko je kitajski trg programske opreme v tem obdobju rasel po 15,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 27,5 mlrd EUR. Rast trga v zadnjih petih letih je bila posledica povečane uporabe mobilnih naprav in uporabe računalništva v oblaku med podjetji. Računalništvo v oblaku je ponudnikom na trgu omogočilo prehod z dobave programskih izdelkov na vpogled, v dobavo programske opreme kot storitve (Software as a Service - SaaS), kjer stranke plačujejo letno ali mesečno naročnino za programsko opremo. Indijski trg je v tem segmentu pokazal eno najhitrejših stopenj rasti po vsem svetu. V Indiji imajo tudi zelo visoko stopnjo piratstva, ki je v letu 2018 znašala 54 %. Večina programske opreme, ki se uporablja v državi, je nezakonita, kar resno ogroža rast trga. Komercialna vrednost ne-licencirane programske opreme se v Indiji ocenjuje na več kot 2 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment indijskega trga programske opreme je segment IT managementa, saj je segment v letu 2018 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov ali 29,8 % celotne vrednosti trga. Podatkovni in analitični segment je v letu 2018 ustvaril 2,2 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 25,2 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v obdobju 2019-2023 rasel po 20,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 21,1 mlrd EUR. Trg programske opreme v Republiki Južni Koreji naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 13,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 11,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi kitajski trg programske opreme v napovedanem obdobju rasel po 19,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 63,6 mlrd EUR. Indijski trg programske opreme je le nekoliko večji od južnokorejskega. Indija pa ima vsaj 26-krat več prebivalcev kot Južna Koreja, zato je potencial za rast zelo velik.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Infosys Limited
  • Microsoft Corporation
  • Tata Consultancy Services Limited
  •  

Indijski trg programske opreme se je v letu 2018 povečal za 11,5 % in dosegel vrednost 8,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014–2018 je znašala 15,4 %.
   

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 4.396  
2015 6.097 15,8 %
2016 7.170 17,6 %
2017 8.244 17,1 %
2018 8.799 11,5 %
  

Analitiki napovedujejo, da bo trg programske opreme v Indiji v letu 2023 dosegel vrednost 21,2 mlrd EUR, kar je 152,8 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 20,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 10.500 14,3 %
2020 11.824 17,6 %
2021 13.963 21,1 %
2022 17.061 25,2 %
2023 21.167 24,1 %
  

IT management je največji segment indijskega trga programske opreme, saj je imel v letu 2018 29,8 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost v letu 2018 (v odstotkih) 

IT management 29,8 %
Podatki in analize 25,2 %
Aplikacije poslovnih procesov 24,5 %
Varnost 8,0 %
Ostalo 12,5 %
 

Indija predstavlja 8,2 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga programske opreme.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Japonska 36,1 %
Kitajska 25,7 %
Indija 8,2 %
Republika Južna Koreja 6,1 %
Tajvan 1,1 %
Ostala pacifiška Azija 22,8 %
 

Največja podjetja na področju programske opreme v Indiji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Diaspark Infotech Private Limited 3.448,96
Dell International Services India Private Limited 1.794,99
Oracle India Private Limited 1.381,55
Mphasis Ltd. 1.002,50
Amazon Development Centre (India) Private Limited 900,58
Microsoft Corporation (India) Private Limited 880,30
Eit Services India Private Limited 817,45

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.


Kemična industrija

Največji industrijski segment v Indiji je kemična industrija. Indija je na šestem mestu na seznamu največjih proizvajalcev kemikalij na svetu in na tretjem mestu v Aziji. Indijska kemična industrija je v svetovnem izvozu na 14. mestu, zaposluje pa več kot 2 mio ljudi.

V letu 2018 je vrednost indijske kemične industrije dosegla 138,1 mlrd EUR, analitiki pa napovedujejo, da bo v prihodnjih petih letih rasla po 9 % povprečni letni stopnji in do leta 2025 dosegla vrednost 241,9 mlrd EUR. Indijski trg kemikalij predstavlja le manjši % globalnega trga kemikalij, katerega vrednost je ocenjena na 5 trln EUR.

Indijska kemična industrija letno proizvede več kot 80.000 komercialnih kemičnih izdelkov. Ti izdelki so uvrščeni med osnovne kemikalije, specialne kemikalije in kemikalije za kmetijstvo. Bližina Indije do Bližnjega vzhoda, ki je svetovni vir surovin za petrokemične snovi, omogoča ekonomijo obsega.

Indija je močan svetovni dobavitelj barvil, saj proizvede približno 16 % svetovne proizvodnje barvil in polizdelkov za barvanje.

Alkalijske kemikalije so imele v letu 2018 največji delež v kemični industriji v Indiji s približno 69 % v celotni proizvodnji. Proizvodnja polimerov je predstavljala približno 59 % celotne proizvodnje osnovnih glavnih naftnih kemikalij.
 
Petrokemični trg v Indiji naj bi v naslednjih petih letih rasel po 10 % povprečni letni stopnji do leta 2022 dosegel 80,6 mlrd EUR.

Indijski trg kemikalij za zaščito pridelka naj bi do leta 2022 dosegel 6 mlrd EUR. Napoved rasti temelji na hitro naraščajočem prebivalstvu in zmanjšanju razpoložljivosti njivskih površin na prebivalca, kar ima za posledico večjo potrebo po povečanju kmetijskega pridelka.

Trg specialnih kemikalij se je v zadnjih petih letih povečal za 14 % in analitiki napovedujejo, da bo velikost trga do leta 2020 dosegla 56,5 mlrd EUR. 
 

Največja podjetja na področju kemične industrije v Indiji (2018)

 
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited 2.899,12
Lupin Labs Limited 2.865,74
Indian Potash Limited 2.862,96
UPL Ltd. 2.812,35
Asian Paints Ltd. 2.508,07
Coromandel International Ltd. 1.710,00
Tata Chemicals Ltd. 1.464,83
 

 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje