Indija

Gospodarske panoge Indije

Priložnosti na trgu

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na indijskem trgu so okoljske tehnologije, živilska industrija in kmetijstvo, kemična industrija, zdravstvo in IKT.

Kemična industrija: Indija letno uvozi za okoli 50 mlrd EUR kemikalij, uvoz pa se v zadnjih letih stalno povečuje.
V indijskem segmentu specialnih kemikalij se povečuje povpraševanje po aromah, kemikalijah za osebno nego, prehranskih sestavinah in površinsko aktivnih snoveh, saj se je povečala poraba higienskih izdelkov, pakirane hrane, energijskih pijač in prehranskih izdelkov. Povečano povpraševanje v gradbeništvu, avtomobilski industriji in aplikacijah za čiščenje vode bi lahko dodatno spodbudilo rast v tem segmentu.
Indija si prizadeva povečati uvoz tehnologij za pomoč lokalni kemični proizvodnji, vključno s kemikalijami, ki se uporabljajo pri proizvodnji litij-ionskih baterij.

IKT: IKT sektor ter digitalno gospodarstvo prispeva več kot 13 % k indijskemu BDP. Pandemija COVID-19 je vplivala na digitalno preobrazbo Indije, zato podjetja prilagajajo njihove IT strategije, upravljanje operativnih stroškov, avtomatizacijo procesov in uvedbo novih sistemov za boljšo učinkovitost. Ta prizadevanja se uresničujejo s pomočjo nastajajočih tehnologij, kot so robotska avtomatizacija procesov, veliki podatki, umetna inteligenca, strojno učenje, blockchain tehnologija, računalništvo v oblaku, internet stvari, kibernetska varnost in razširjena/virtualna resničnost. Najbolj perspektivni segmenti znotraj IKT sektorja so kibernetska varnost, rešitve za e-poslovanje in digitalna plačila, rešitve za ITES-BPO (zunanje izvajanje poslovnih procesov) in zdravstvene IT storitve, zlasti rešitve v oblaku ter oddaljena diagnostika in tele-medicinske rešitve.

Okoljske tehnologije: Nenehne težave z onesnaževanjem zraka in vode v Indiji bodo v prihodnjih letih ustvarile stalno povpraševanje po okoljskih tehnologijah in rešitvah. Potencialno zanimivi okoljski segmenti so upravljanje z vodo in odpadnimi vodami, monitoring kakovosti vode in zraka, ravnanje s trdnimi komunalnimi odpadki, okoljski inženiring.


Gospodarstvo 

Indijsko gospodarstvo je eno največjih na svetu. Obsega tradicionalno vaško kmetijstvo, sodobno kmetijstvo, obrt, široko paleto sodobnih industrij in številne storitve.
Storitve predstavljajo večino BDP, pri čemer je država specializirana za storitve IT.
Izvajanje reform dela bo sčasoma izboljšalo konkurenčnost proizvodnje.

 

Struktura BDP

Indija je 4. največja kmetijska sila na svetu. Kmetijstvo prispeva 21 % BDP in zaposluje okoli 40 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija je 2. največja proizvajalka goveda in 3. največja proizvajalka ovac na svetu, ter ima 4. največjo ribiško proizvodnjo na svetu.

Storitveni sektor je najbolj dinamičen del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj polovico BDP (49 %) in zaposluje približno 1/3 delovne sile. Hitro rastoči sektor programske opreme je povečal izvoz storitev in posodobil indijsko gospodarstvo.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje približno 1/5 delovne sile in predstavlja 30 % BDP. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija 3. največja proizvajalka premoga na svetu. V predelovalni industriji ima prevladujočo vlogo tekstilna industrija, medtem ko je drugi največji industrijski segment kemična industrija.

Indija je v letu 2021 zabeležila 12,7 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2022 in 2023 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 6,1 %, v letu 2024 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 5,4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu:
 

 

IKT - programska oprema

V analizi je trg programske opreme opredeljen kot prihodek, ustvarjen s prodajo ter naročninami na različne programske pakete in ponudbe.

Indijski trg programske opreme je v obdobju 2016-2020 rasel po 0,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 16,5 mlrd EUR. Za primerjavo, južnokorejski trg programske opreme je v zadnjih 5 letih rasel po 2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 9,3 mlrd EUR, medtem ko je kitajski trg v tem obdobju rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 58,6 mlrd EUR.

Večina programske opreme, ki se uporablja v državi, je nezakonita, kar predstavlja resno grožnjo rasti trga. Komercialna vrednost programske opreme brez licence je v Indiji ocenjena na približno 2 mlrd EUR, kar kaže, da ima trg še vedno velik potencial v smislu rasti.

Segment aplikacij za poslovne procese (BPO) je največji segment na trgu. V letu 2020 je ustvaril skupne prihodke v višini 5,7 mlrd EUR, kar predstavlja 34,8 % celotne vrednosti trga.
Segment IT managementa je leta 2020 prispeval 4,8 mlrd EUR prihodkov ali 29,7 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v obdobju 2021-2025 rasel po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 20,2 mlrd EUR. Južnokorejski trg naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 7,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 12,7 mlrd EUR, kitajski trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 77,4 mlrd EUR.

Trg naj bi v letu 2021 okreval in dosegel zmerno rast, bolj pozitivne pa so tudi napovedi za prihodnja leta. Ker postajata delo in učenje na daljavo zaradi stalne pandemije vse bolj pogosta, bo to pospešilo povpraševanje po programski opremi, zlasti po programski opremi za produktivnost, kot je Microsoft Teams. Trend dela od doma se bo nadaljeval tudi po pandemiji. Družba Tata Consultancy Services je napovedala, da bo do leta 2025 le četrtina njihovih zaposlenih delala naenkrat, medtem ko Infosys načrtuje, da bo 50 % zaposlenih delalo od doma. Ta trend naj bi spodbudil rast trga tudi po letu 2021. Postopno okrevanje gospodarstva bo podjetja spodbudilo tudi k povečanju proračuna za IKT in vlaganju v programske rešitve.

Leta 2019 je indijska vlada uvedla nacionalno politiko o programski opremi (NPSP). Politika si prizadeva, da bi Indija postala svetovno središče za programsko opremo, zato je razvila posebne centre, kot so Start-up India, Make in India, Digital India in Skill India, da bi zagotovili boljši doseg in izvajanje programov. Takšna politika bo spodbudila rast trga in do leta 2025 ustvarila približno 14 mio zaposlitvenih možnosti.

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Infosys Limited
  • Microsoft Corporation
  • Tata Consultancy Services Limited
 
Indijski trg programske opreme se je v letu 2020 zmanjšal za -5,7 % in dosegel vrednost 16,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 0,7 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 16.126  
2017 16.194 2,2 %
2018 16.016 2,9 %
2019 17.500 3,6 %
2020 16.228 -5,7 %
  
 
Analitiki napovedujejo, da bo trg programske opreme v Indiji v letu 2025 dosegel vrednost 20,2 mlrd EUR, kar je 33,5 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 6 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 15.950 4,6 %
2022 17.142 5,7 %
2023 18.869 6,4 %
2024 19.745 7,1 %
2025 20.245 6,1 %
  

Največji segment na indijskem trgu programske opreme je segment BPO, ki je imel v letu 2020 34,8 % tržni delež glede na vrednost

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost v letu 2020 (v odstotkih) 

BPO 34,8 %
IT management 29,7 %
Podatki in analize 16,4 %
Varnost 7,1 %
Ostalo 12,0 %
 


Indija predstavlja 10,2 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga programske opreme. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Kitajska 36,8 %
Japonska 23,1 %
Indija 10,2 %
Republika Južna Koreja 5,8 %
Tajvan 2,2 %
Ostala pacifiška Azija 21,9 %
 

Največja podjetja na področju programske opreme v Indiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Dell International Services India Private Limited 1.913,25
Oracle India Private Limited 1.275,53
Mphasis Ltd. 1.118,53
Microsoft Corporation (India) Private Limited 1.013,14
Hsbc Software Development (India) Private Limited 742,67
Eit Services India Private Limited 616,76
Ericsson India Global Services Private Limited 578,63

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, september 2021.


Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Indijska kemična industrija je v obdobju 2016-2020 rasla po 4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 95,5 mlrd EUR. Za primerjavo, južnokorejska kemična industrija je v zadnjih 5 letih upadala po -2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 62,8 mlrd EUR, medtem ko je kemična industrija na Kitajskem v tem obdobju rasla po 4,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 1,5 trln EUR.

Demografski trendi podpirajo tudi povečano uporabo kemikalij. Indijsko prebivalstvo postaja vse mlajše in večje, krepi pa se tudi srednji razred, ki hitro povečuje porabo potrošniškega blaga. Indijski trg kemikalij je leta 2020 dosegel šibko rast, ki je znašala le 1,7%. To je deloma posledica pandemije COVID-19, zaradi katere se je ustavila globalna gospodarska aktivnost. Povpraševanje po kemikalijah je močno nihalo, prizadete so bile dobavne verige, zaloge kemičnih podjetij pa so dosegle rekordne vrednosti. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na trg kemikalij leta 2020. Pojavilo se je opazno zmanjšanje povpraševanja po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je vseeno ustvarila nove priložnosti, predvsem na področju biocidnih barv in premazov, kar je nekoliko izravnalo upad.

Osnovne kemikalije so največji segment v indijski kemični industriji. Ta segment je v letu 2020 ustvaril skupne prihodke v višini 48,5 mlrd EUR, kar predstavlja 50,8 % celotne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2020 prispeval 18,1 mlrd EUR ali 18,9 % skupne vrednosti trga.

Indija je eden največjih svetovnih izvoznikov kmetijskih proizvodov. Indijska vlada je sprejela strateške pobude za pospešitev rasti in preoblikovanja kmetijskega sektorja za izboljšanje proizvodnje. Velik poudarek je namenjen razvoju novih sort in hibridov, ki lahko prispevajo k večji kmetijski pridelavi in odpornosti na abiotski in biotski stres. To je bil ključni faktor rasti v segmentu kmetijskih kemikalij.

Analitiki napovedujejo, da bo indijska kemična industrija v obdobju 2021-2025 rasla po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 126,6 mlrd EUR. Južnokorejska kemična industrija naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 70,5 mlrd EUR, kitajska kemična industrija pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 7,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 2 trln EUR.

Po letu 2021 naj bi rast industrije spodbudila ponovna rast povpraševanja, zlasti po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na trg, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti na trgu, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo v napovedanem obdobju beležili večje povpraševanje in posledično večje prihodke. Konkurenca tujih multinacionalk, ki lahko močno pritisnejo na cene na lokalnih trgih, bo spodbudila tudi domače naložbe v kemični industriji, kar bo prav tako pospešilo rast.
 

Največji konkurenti na trgu:

  • BASF SE
  • Reliance Industrie
  • Tata Chemicals Ltd.
 
Indijska kemična industrija je v letu 2020 zrasla za 1,7 % in dosegla vrednost 95,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 4,4 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 82.792  
2017 86.371 6,2 %
2018 90.508 9,5 %
2019 95.714 0,3 %
2020 95.526 1,7 %Analitiki napovedujejo, da bo v letu 2025 indijska kemična industrija dosegla vrednost 126,6 mlrd EUR, kar je 41,9 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 7,2 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 98.925 9,9 %
2022 107.226 6,6 %
2023 118.086 6,4 %
2024 122.627 6,6 %
2025 126.639 6,8 %
 

Osnovne kemikalije so največji segment indijske kemične industrije. Segment predstavlja 50,8 % celotne vrednosti industrije.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih)

Osnovne kemikalije 50,8 %
Specialne kemikalije 18,9 %
Kemikalije za kmetijstvo 7,9 %
Ostale kemikalije 22,4 %


Indija predstavlja 4 % kemične industrije v azijsko-pacifiški regiji glede na vrednost .

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 glede na vrednost (v odstotkih)

Kitajska 63,9 %
Japonska 10,4 %
Indija 4,0 %
Tajvan 3,7 %
Južna Koreja 2,7 %
Ostale države v regiji 15,3 %

 

Največja podjetja na področju kemične industrije v Indiji 

 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
UPL Ltd. 4.438,79
Asian Paints Ltd. 2.477,03
Aditya Birla Nuvo Limited 1.441,80
National Fertilizers Ltd. 1.369,73
Coromandel International Ltd. 1.246,84
Tata Chemicals Ltd. 1.173,47
Krishak Bharati Co-Operative Limited 1.165,71
BASF India Ltd. 1.099,67Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, september 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje