Indija

Gospodarske panoge Indije

Priložnosti na trgu

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na indijskem trgu so:

Kemična industrija: Indija ima raznoliko kemijsko industrijo in je 14. največja izvoznica ter 8. največja uvoznica kemikalij na svetu. Indija je močna svetovna dobaviteljica barvil, saj proizvede približno 16 % svetovne proizvodnje barvil. Indijska kemična industrija, ki jo vodi Indijski kemijski svet (ICC), si je zastavila cilj, da do leta 2025 podvoji promet s sedanjih 150 mlrd USD na 300 mlrd USD.

IKT: Indijski IKT sektor ustvari več kot 13 % BDP države, indijska digitalna ekonomija pa letno ustvari približno 200 mlrd EUR iz upravljanja poslovnih procesov (IT-BPM), e-trgovine, digitalnih plačil in digitalnih komunikacijskih storitev. Do leta 2025 naj bi indijsko digitalno gospodarstvo ustvarilo približno 700 mlrd EUR. Najbolj perspektivni segmenti znotraj IKT sektorja so kibernetska varnost, rešitve za e-poslovanje in digitalna plačila, rešitve za ITES-BPO  (zunanje izvajanje poslovnih procesov) in zdravstvene IT storitve, zlasti rešitve v oblaku ter oddaljena diagnostika in tele-medicinske rešitve.

Okoljske tehnologije: Potencialno zanimivi okoljski podsektorji so oskrba s pitno vodo, čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki, ravnanje z nevarnimi industrijskimi odpadki, industrijsko onesnaževanje zraka, oprema in storitve za spremljanje onesnaževanja in tehnologije za zmanjševanje ogljika.


Gospodarstvo 

Raznoliko gospodarstvo Indije zajema tradicionalno in sodobno kmetijstvo, rokodelstvo, široko paleto sodobnih industrij ter številne storitvene dejavnosti.
Storitvene dejavnosti so glavni vir gospodarske rasti v Indiji. Indija ima visoko izobraženo, angleško govoreče prebivalstvo, zato je postala glavni izvoznik IKT storitev. Kljub temu ostaja dohodek na prebivalca pod svetovnim povprečjem.
Indija se počasi razvija v odprto tržno gospodarstvo, vendar še vedno ostajajo sledi njenih preteklih politik. Ukrepi gospodarske liberalizacije, vključno z deregulacijo industrije, privatizacijo podjetij v državni lasti ter zmanjšanjem nadzora nad zunanjo trgovino in naložbami, so se začeli v začetku devetdesetih let in so pospešili rast države, ki je v zadnjem desetletju v povprečju znašala skoraj 7 % letno.

 

Struktura BDP

Indija je 4. največja kmetijska sila na svetu. Kmetijstvo prispeva 21 % BDP in zaposluje 41,5 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija je 2. največja proizvajalka goveda in 3. največja proizvajalka ovac na svetu, ter ima 4. največjo ribiško proizvodnjo na svetu.


Storitveni sektor je najbolj dinamičen del indijskega gospodarstva. Prispeva skoraj polovico BDP (49 %) in zaposluje 32,3 % svoje delovne sile. Hitro rastoči sektor programske opreme je povečal izvoz storitev in posodobil indijsko gospodarstvo.


 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 26,1 % delovne sile in predstavlja 30 % BDP. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija 3. največja proizvajalka premoga na svetu. V predelovalni industriji ima prevladujočo vlogo tekstilna industrija, medtem ko je drugi največji industrijski segment kemična industrija.


Indija je v letu 2020 zabeležila -11,1 % upad industrijske proizvodnje. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 13,4 %, v letih 2022 in 2023 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4,5 % in 6 %.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na indijskem trgu:
 

 

IKT - programska oprema

V analizi je trg programske opreme opredeljen kot prihodek, ustvarjen s prodajo ter naročninami na različne programske pakete in ponudbe.

Indijski trg programske opreme je v obdobju 2015-2019 rasel po 7,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 17,5 mlrd EUR. Za primerjavo, trg programske opreme v Južni Koreji je v zadnjih petih letih rasel po 10,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 9,8 mlrd EUR, medtem ko je kitajski trg v tem obdobju rasel po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 63,2 mlrd EUR.

Indija je v zadnjih letih dosegala visoke stopnje rasti na trgu programske opreme, predvsem zaradi večje uporabe mobilnih naprav in računalništva v oblaku med podjetji. Pojavil se je tudi trend najema pisarniškega dela v Indiji, kar je spodbudilo močno rast na indijskem trgu programske opreme, saj je za izvajanje zunanjih del potrebna programska oprema, razpršene pisarne pa potrebujejo učinkovit komunikacijski sistem. Stopnja piratstva programske opreme v Indiji znaša okoli 54 %, kar resno ogroža rast trga. V Indiji je komercialna vrednost ne-licencirane programske opreme ocenjena na več kot 2 mlrd EUR, kar kaže na to, da ima trg še vedno velik potencial rasti.
 
Segment aplikacij poslovnih procesov (BPO) je največji segment na indijskem trgu programske opreme. Segment je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 6,3 mlrd EUR, kar predstavlja 36,2 % celotne vrednosti trga. BPA je orodje, ki organizacijam omogoča upravljanje, avtomatizacijo in optimizacijo ponavljajočih se poslovnih procesov. Naraščajoča potreba po avtomatizaciji procesov, skrajšanje časa do prodaje, zmanjšanje stroškov, upoštevanje vladnih politik in predpisov, povečanje učinkovitosti in izboljšanje donosnosti naložb, so le nekateri glavni dejavniki, ki spodbujajo rast tega segmenta.
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski trg programske opreme v obdobju 2020-2024 rasel po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 22,9 mlrd EUR. Trg programske opreme v Južni Koreji naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 10,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 14,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi kitajski trg v napovedanem obdobju rasel po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 90,5 mlrd EUR.

Zaradi hitro spreminjajočih se razmer glede pandemije COVID-19 je težko oceniti, kako bo pandemija vplivala na trg, a bo nedvomno imela nanj negativen vpliv. Kljub temu bodo nekateri trendi dolgoročno še naprej spodbujali rast. Indijski trg programske opreme je po vrednosti dvakrat večji od južnokorejskega. Vendar ima Indija vsaj 26-krat več prebivalcev kot Južna Koreja, zato je potencial za rast zelo velik. Naraščajoče prebivalstvo srednjega razreda in vse več urbanizacije pomeni, da se pisarniško delo povečuje in da je na voljo več razpoložljivega dohodka za osebno uporabo tehnologije. Oba dejavnika naj bi v napovedanem obdobju pospeševala rast trga programske opreme.

 
Največji konkurenti na trgu so:

  • International Business Machines Corporation
  • Infosys Limited
  • Microsoft Corporation
  • Tata Consultancy Services Limited
 

Indijski trg programske opreme se je v letu 2019 povečal za 6,6 % in dosegel vrednost 17,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 7,4 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 13.243  
2016 14.234 7,4 %
2017 15.044 7,7 %
2018 15.593 8,0 %
2019 17.500 6,6 %
  

Analitiki napovedujejo, da bo trg programske opreme v Indiji v letu 2024 dosegel vrednost 22,9 mlrd EUR, kar je 41,3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je 7,2 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 18.198 3,5 %
2021 19.369 6,1 %
2022 20.438 8,5 %
2023 21.428 9,4 %
2024 22.892 8,6 %
  


Aplikacije poslovnih procesov (BPO segment) predstavljajo največji segment indijskega trga programske opreme, saj je imel segment v letu 2019 36,2 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost v letu 2019 (v odstotkih) 

BPO 36,2 %
IT management 29,0 %
Podatki in analize 15,4 %
Varnost 6,9 %
Ostalo 12,5 %
 

Indija predstavlja 10,3 % vrednosti azijsko-pacifiškega trga programske opreme.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Kitajska 37,3 %
Japonska 22,7 %
Indija 10,3 %
Republika Južna Koreja 5,8 %
Tajvan 2,0 %
Ostala pacifiška Azija 21,9 %

 

Največja podjetja na področju programske opreme v Indiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Diaspark Infotech Private Limited 3.276,92
Dell International Services India Private Limited 1.858,45
Oracle India Private Limited 1.318,74
Mphasis Ltd. 1.002,64
Amazon Development Centre (India) Private Limited 975,37
Microsoft Corporation (India) Private Limited 856,96
Eit Services India Private Limited 662,17

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2020.


Kemična industrija

Indijska kemična industrija predstavlja približno 3 % globalnega trga glede na vrednost. Približno 14 % proizvodnje predstavljajo osnovne kemikalije in kemični izdelki, ki skupaj ustvarijo približno 3 % BDP. Kemikalije predstavljajo okoli 14 % indijskega izvoza in 9 % uvoza. Približno polovico vseh kemikalij proizvedejo v indijski državi Gujarat.

Indija je trenutno tretji največji trg polimerov na svetu, za Kitajsko in ZDA. Glavno področje rasti pa predstavlja embalaža, saj maloprodajni sektor hitro narašča. Tudi rast kmetijskega sektorja spodbuja uporabo polimerov.

Dolgoročno bodo demografske spremembe povzročile rast potrošnje kemikalij. Po napovedih bo mestno prebivalstvo kmalu predstavljalo tretjino celotnega prebivalstva, več kot 100 mio ljudi pa se bo pridružilo delovni sili. To bo ustvarilo visoko raven povpraševanja po kemikalijah v številnih sektorjih, vključno z embalažo, potrošniškim blagom, vozili in gradbeništvom. A zaradi počasnega razvoja zmogljivosti bo Indija postala vse bolj odvisna od uvoza osnovnih kemikalij in plastike.

Indijska kemična industrija, ki jo vodi Indijski svet za kemikalije, si je zastavila cilj, da do leta 2025 podvoji prihodke s 150 mlrd na 300 mlrd USD. Vendar bo stopnja rasti odvisna od vladne podpore predlaganim spremembam infrastrukture in politike ter okrevanja od pandemije Covid-19, ki je močno prizadela Indijo in njeno gospodarstvo.

Napetosti s Kitajsko povzročajo motnje tudi pri dobavi surovin in polproizvodov s Kitajske, od katerih je indijska kemična industrija precej odvisna. Vlada si zato prizadeva povečati nacionalne zmogljivosti za doseganje samozadostnosti.

Čeprav znaša poraba kemičnih izdelkov na prebivalca v Indiji le desetino svetovnega povprečja, se je trg kemikalij v Indiji v zadnjem desetletju povečeval po 3 % povprečni letni stopnji. 

Indijska vlada načrtuje, da se bo kemična industrija v Indiji v prihodnjih petih letih povečevala po 9,3 % povprečni letni stopnji, s čimer se bo povečala vrednost industrije s 163 mlrd USD iz leta 2019 na 304 mlrd USD do leta 2025.

Indija ima velik potencial rasti trga, predvsem zaradi industrializacije, naraščajočega srednjega razreda, večjega razpoložljivega dohodka in urbanizacije. Toda še pred pandemijo je proizvodnja v letu 2019 zabeležila počasnejšo, 0,7 % rast. Proizvodnja kemikalij se je v letu 2019 zaradi rasti zmogljivosti povečala za 4,9 %, proizvodnja gume in plastike pa za 6,5 %. Te stopnje rasti so skromne v primerjavi s hitrostjo rasti na Kitajskem.

 

Največja podjetja na področju kemične industrije v Indiji (2019)

 
Podjetje Prihodki v mio EUR 
UPL Ltd. 4.036,29
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited 3.357,29
Lupin Labs Limited 2.722,80
Indian Potash Limited 2.720,15
Asian Paints Ltd. 2.278,24
National Fertilizers Ltd. 1.489,23
Aditya Birla Nuvo Limited 1.462,24Vir: Factiva, oktober 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje