Indija

Gospodarske panoge Indije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na indijski trg
Gospodarske panoge Indije – Kemična industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na indijski trg

Vpogled v trg

Indijsko gospodarstvo je 5. največje na svetu.

Storitve predstavljajo večji del BDP, pri čemer je država specializirana za storitve informacijske tehnologije. Hitro rastoči sektor programske opreme je povečal izvoz storitev in posodobil indijsko gospodarstvo.


Izvajanje reform dela in logistike postopno izboljšuje konkurenčnost proizvodnje.

Indija je 4. največja kmetijska sila na svetu. Kmetijstvo prispeva 15 % BDP in zaposluje okoli 40 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, proso, riž, koruza, sladkorni trs, čaj, krompir in bombaž. Indija je 2. največja proizvajalka goveda in 3. največja proizvajalka ovac na svetu, ter ima 4. največjo ribiško proizvodnjo na svetu.

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo je v letu 2022 dosegla 677 mio EUR, s čimer se je Indija lani uvrstila na 24. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Tako pri izvozu (35 % celotnega izvoza), kot pri uvozu (34 % celotnega uvoza), so v ospredju organski kemijski proizvodi.


Industrijski sektor 

Industrijski sektor zaposluje približno 1/5 delovne sile in predstavlja 30 % BDP. Premog je glavni vir energije v državi, saj je Indija 3.. največja proizvajalka premoga na svetu.

V predelovalni industriji imata prevladujočo vlogo tekstilna in kemična industrija.

Indija je v letu 2022 zabeležila 4,6 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2023 EIU napoveduje rast industrijske proizvodnje v višini 5,1 %, v letih 2024 in 2025 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 6,6 % in 5,2 %.

 

Tržni izzivi 

 • visoke carine in protekcionistične politike
 • cenovna občutljivost
 • nerazvita infrastruktura
 • močan vpliv države na gospodarstvo  


Priložnosti na trgu

 • Številčno prebivalstvo Indije postaja vse pomembnejši trg za potrošniško blago. Izdatki za potrošnjo gospodinjstev se povečujejo, vendar BDP na prebivalca ostaja nizek. To omejuje večino potrošniške porabe na hrano in osnovne stvari, zlasti na podeželju.
 • Zaradi vse večjega števila gospodinjstev srednjega sloja, se povečuje povpraševanje po nakupu izdelkov in storitev višje vrednosti, predvsem v urbanih območjih.
 • Zaradi hitre rasti osebnih dohodkov in bolj odprtega domačega trga, postaja Indija vse bolj privlačen trg za tuja podjetja.
 • Priložnosti za e-trgovino v mestnih območjih hitro rastejo, zaradi vse bolj izobraženega prebivalstva ter vse večjega prodora širokopasovnih povezav in pametnih telefonov. E-trgovina bo kmalu zavzela večji del potrošniškega trga v državi, kar bo ustvarilo priložnosti za domača in tuja podjetja.
 • Indija postaja vse bolj privlačen trg tudi za tuje proizvajalce. Več o tem je na voljo na tej povezavi.
 • Sektorji, ki ponujajo največ priložnosti na indijskem trgu, so kemijska industrija, IKT, Okoljske tehnologije, zdravstvo in e-trgovina.
  

Vstop na trg 

 • Indijski trg zahteva številna tržna prizadevanja, ki obravnavajo različne regionalne priložnosti, jezike, kulture, vedenje potrošnikov, standarde in stopnje gospodarskega razvoja.
 • Prodor na indijski trg zahteva natančno analizo preferenc potrošnikov, obstoječih prodajnih kanalov ter sprememb v distribucijskih in trženjskih praksah.
 • Izrednega pomena so osebni stiki, še posebej pred formalizacijo poslovnih partnerstev ali dogovorov.


Gospodarske panoge Indije – Kemična industrija

Indija je najhitreje rastoče svetovno središče povpraševanja po kemikalijah

Indijska kemična industrija, ki je trenutno ocenjena na približno 220 mlrd USD (209 mlrd EUR) naj bi do leta 2025 dosegla 300 mlrd USD (285 mlrd EUR), do leta 2040 pa dosegla mejo 1 trln USD (950 mlrd EUR).

Visoko rast spodbuja rast dohodka na prebivalca in rast ravni potrošnje.

Segment specialnih kemikalij bo v prihodnjih letih ključno gonilo te rasti. Segment ima velik potencial, da prispeva več kot 20 mlrd USD (19 mlrd EUR) k indijskemu neto izvozu do leta 2040, kar je 10-kratni skok od sedanje vrednosti izvoza v višini1,9 mlrd EUR).
 
Indijska kemična podjetja se pogosto srečujejo z izzivi razpoložljivosti surovin, pomanjkanja usposobljenih kadrov za raziskave in razvoj ter počasnimi postopki pridobivanja zemljišč.

Kljub temu je Indija stroškovno konkurenčna v več kemičnih segmentih, predvsem zaradi nizkih kapitalskih in operativnih stroškov, kot so stroški dela, komunalne storitve in režijski stroški.

Indijska kemična podjetja ustvarijo enega najvišjih EBITDA na enoto investicije v osnovna sredstva.


Priložnosti v indijskem kemičnem sektorju

Številni pod-segmenti indijske kemične industrije ponujajo priložnosti za tuja podjetja. Sem spadajo predvsem segment specialnih kemikalij (agro-kemikalije, arome in dišave, kozmetične kemikalije,itd.), segment anorganskih kemikalij (kavstik, fluor itd.) in segment petro-kemikalij (derivati ??C4, C6 in C8).

Indijska kemična industrija ima dobre obete in država bi lahko postala gonilna sila globalnega svetovnega kemičnega trga.


Največje indijske trgovinske partnerice v kemični industriji

Slovenija ima največ blagovne menjave z Indijo v kategoriji organskih kemičnih proizvodov. Teh je Slovenija v letu 2022 v Indijo izvozila za 46,5 mio EUR, kar predstavlja 35 % vsega izvoza Slovenije v Indijo. Uvoza v tej kategoriji je imela Slovenija v vrednosti 185,95 mio EUR ali 34 % celotnega uvoza Slovenije iz Indije.
 
Indija ima največ blagovne menjave v kategoriji organskih kemičnih proizvodov s Kitajsko, ZDA in Saudsko Arabijo. Slovenija je pri uvozu na 30., pri izvozu pa na 35. mestu.
 

Vrednost blagovne menjave organskih kemičnih proizvodov (Slovenija-Indija; v 1.000 EUR) 

(Kombinirana nomenklatura: 29 Organski kemijski proizvodi)

Konkurenti na trgu

Na indijskem trgu kemikalij delujejo veliki lokalni konklurenti, kot sta Tata Chemicals in Reliance Industries, ki jim je uspelo doseči mednarodni obseg in prevlado na indijskem trgu. 
 
Kot hitro razvijajoče se gospodarstvo, Indija privablja veliko število globalnih korporacij, ki si želijo svoje poslovanje preseliti na visoko dobičkonosen indijski trg.

Na indijski trg kemikalij vstopajo številni novi konkurenti, obstoječi pa povečujejo svoje dejavnosti v državi, da bi si pridobili večji tržni delež. Nemški proizvajalec kemikalij BASF že več let deluje v Indiji in je eden vodilnih tujih konkurentov v državi.
 
Tudi domači konkurenti povečujejo svoje proizvodne zmogljivosti, da bi ostali konkurenčni med vse večjim pritiskom novih udeležencev na trgu.  

Največji indijski proizvajalci v kemični industriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
UPL Ltd. 6.398,83
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited 5.293,13
Asian Paints Ltd. 4.119,13
Connex Pharma Private Limited 3.966,24
Coromandel International Ltd. 3.538,60
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 3.317,03
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. 2.562,06
Tata Chemicals Ltd. 2.005,19
BASF India Ltd. 1.629,66


Ostale perspektivne panoge na trgu 

IKT 

Sektor IKT in digitalno gospodarstvo, ki prispevata več kot 13 % k indijskemu BDP, sta glavni gospodarski gonili države. Indija namerava do leta 2025 povečati sektor IKT na 1 trln USD ali 20 % BDP.
 
Glavna središča IKT v Indiji so Bengaluru (znan tudi kot Silicijeva dolina v Indiji), Hyderabad, Chennai, New Delhi, Gurugram, Mumbai in Pune.
 
Indija ima dobro organiziran distribucijski sistem in več uveljavljenih globalnih IKT distributerjev. IKT podjetja lahko svoje izdelke prodajajo neposredno ali prek lokalnih partnerjev, vključno s sistemskimi integratorji in preprodajalci.
 
Glavna dejavnika rasti indijskega IKT trg sta digitalizacija in posodobitev storitev.
Indijska podjetja si prizadevajo za izboljšanje storitev in izkušenj za svoje stranke, zato sprejemajo nova orodja in tehnologije, kot so chatboti, robotska avtomatizacija procesov, kognitivna analitika, varnostni operacijski centri, internet stvari, 3D-tiskanje, podatkovna analitika, računalništvo v oblaku, umetna inteligenca, povezana vozila, blockchain tehnologija in razširjena/ virtualna resničnost.

 
E-trgovina 

Indijski trg e-trgovine je eden najhitreje rastočih na svetu, predvsem zaradi velike baze potrošnikov, raznolike demografije, poceni digitalne infrastrukture in storitev ter ekosistema dobavne verige.

 
FinTech 

Indija je eden najhitreje rastočih trgov finančnih tehnologij na svetu. Digitalna plačila so glavno gonilo rasti v tem sektorju, sledijo pa jim digitalna posojila in druge tehnološko podprte finančne storitve.
 

Po podatkih Invest India je indijski trg FinTech trenutno ocenjen na 31 mlrd USD (29,4 mlrd EUR) in naj bi do leta 2025 dosegel 150 mlrd USD (142,5 mlrd EUR).
 
FinTech transakcije naj bi leta 2023 dosegle 138 mlrd USD (131 mlrd EUR), v primerjavi s 66 mlrd USD (62,7 mlrd EUR) transakcij v letu 2019.
 
Indijska centralna banka je kot regulator plačilnih sistemov sprejela ukrepe, ki prispevajo k razvoju ekosistema FinTech v Indiji, saj ima ta velik pomen za rast indijskega gospodarstva. Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • McKinsey & Company
 • Statistični urad RS 
 • Trade map
 
 
Posodobljeno: junij 2023

 
Poglejte si tudi: