Indija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Indijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Indije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
27 26 26 27 29 24


Slovenija je v letu 2022 v Indijo izvozila za 134 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 543 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 677 mio EUR.
S tem se je Indija lani uvrstila na 24. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 86.489 183.522 270.011 -97.033
2018 110.629 250.605 361.235 -139.976
2019 114.826 246.583 361.409 -131.757
2020 118.212 221.407 339.619 -103.195
2021 112.210 248.753 360.963 -136.543
2022 134.224 542.594 676.818 -408.370
2023* 66.670 207.576 274.246 -140.906

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).
 

Slovenski izvoz v Indijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
35 % 46.527 Organski kemijski proizvodi
18 % 24.430 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 15.579 Železo in jeklo
9 % 11.372 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 6.772 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 5.265 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Slovenski uvoz iz Indije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 185.954 Organski kemijski proizvodi
25 % 137.808 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
16 % 88.787 Farmacevtski proizvodi
5 % 26.543 Aluminij in aluminijasti izdelki
3 % 13.683 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 12.476 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, marec 2023. 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Indijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
  • Uredba o ratifikaciji dolgoročnega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Indije o gospodarskem, industrijskem, trgovinskem, znanstvenem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov diplomatskih predstavništev in konzulatov 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi: