Indija

Poslovno sodelovanje Slovenije z IndijoPredstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Indije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
26 27 29 24 14

Slovenija je v letu 2023 v Indijo izvozila za 111 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.613 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1.723 mio EUR.
S tem se je Indija lani uvrstila na 14. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slvoenijo in Indijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 110.629 250.605 361.235 -139.976
2019 114.826 246.583 361.409 -131.757
2020 118.212 221.407 339.619 -103.195
2021 112.210 248.753 360.963 -136.543
2022 134.224 542.594 676.818 -408.370
2023 110.501 1.612.948 1.723.449 -1.502.448
2024* 33.334 1.155.738 1.189.072 -1.122.44


Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024). 
 

Slovenski izvoz v Indijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 35.506 Organski kemijski proizvodi
16 % 17.462 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 9.758 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 8.731 Železo in jeklo
8 % 8.250 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 6.667 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Indije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
76 % 1.233.315 Organski kemijski proizvodi
12 % 186.380 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 91.638 Farmacevtski proizvodi
1 % 16.192 Železo in jeklo
1 % 10.219 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 10.175 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gumeVir: Statistični urad RS, marec 2024. 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Indijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
  • Uredba o ratifikaciji dolgoročnega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Indije o gospodarskem, industrijskem, trgovinskem, znanstvenem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov diplomatskih predstavništev in konzulatov 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: