Indija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Indijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 71.886 210.534 282.421 -138.648
2014 70.523 142.508 213.031 -71.985
2015 73.140 236.886 310.026 -163.747
2016 87.109 219.768 306.878 -132.659
2017 86.489 183.522 270.011 -97.033
2018 110.629 250.605 361.235 -139.976
2019* 79.063 193.191 272.254 -114.128

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Indijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 26.394 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
24 % 26.218 Organski kemijski proizvodi
19 % 20.873 Železo in jeklo
7 % 7.459 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 5.599 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 4.527 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
 

Slovenski uvoz iz Indije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 72.653 Farmacevtski proizvodi
26 % 64.511 Organski kemijski proizvodi
20 % 51.085 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
3 % 7.889 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 7.359 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
2 % 5.990 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, julij 2019. 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Indijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
  • Uredba o ratifikaciji dolgoročnega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Indije o gospodarskem, industrijskem, trgovinskem, znanstvenem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov diplomatskih predstavništev in konzulatov 


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk