Indija

Predstavitev gospodarstva Indije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Bharat / Republika Indija
Mednarodna oznaka IN/IND
Glavno mesto New Delhi
Velikost (km2) 3.287.263
Prebivalci (mio) 1.417
Uradni jezik Hindujski, bengalski, angleški – 15 uradnih jezikov.
Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Hindujci (79,8 %), muslimani (14,2 %)
Denarna enota Indijska rupija (INR)
Čas Slovenija + 4,5 (zimski čas), +3,5 (poletni čas). Poslovni čas 
Klicna številka +91
  

Prebivalstvo Indije


Indija ima 1.417 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Št. prebivalcev 
New Delhi 21.800.000
Mumbai 20.800.000
Kolkata 14.600.000
Chennai 8.900.000
Bangalore 8.700.000
Hyderabad 7.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika z 29 državami in sedmimi zveznimi teritoriji

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Lok Sabha (spodnji dom) ima 545 članov. 543 članov je izvoljenih iz posameznih volilnih enot (79 sedežev je rezerviranih za "kaste" in 40 za "plemena"), ter dva predstavnika Anglo-Indijcev, ki jih imenuje predsednik. Rajya Sabha (zgornji dom) ima 245 članov. 233 jih je izvoljenih s ponderiranimi glasovi izvoljenih članov parlamenta in zakonodajnih skupščin držav in zveznih ozemelj, 12 pa jih imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve za Lok Sabho so potekale aprila in maja 2019, naslednje bodo predvidoma maja 2024. Zadnje predsedniške volitve so potekale julija 2022, naslednje so predvidene za julij 2027.

Vodstvo države:

Predsednik Droupadi Murmu je bil izvoljen julija 2022 za petletni mandat s strani članov centralnega in državnih parlamentov.

Izvršilna oblast:

Premier Narendra Modi  (od 26. maja 2014).

 
 

Indija je članica WTO (World Trade Organization) ter IMF (International Monetary Fund). Je tudi podpisnica SAFTA sporazuma (Agreement on South Asia Free Trade Area), Mercosur-PTA (India-Mercosur Preferential Trade Agreement), APTA (Asia Pacific Trade Agreement) in BIMSTEC (Bay of Bengal Inititative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 1.442,0 1.429,0 1.417,0 1.408,0 1.396,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 457 464 460
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.637,2 3.378,9 3.132,0 2.681,2 2.335,1
 BDP per capita (v EUR): 2.526 2.365 2.213 1.902 1.675
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 13.120,6 12.132,0 11.082,6 8.644,6 7.886,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 9.098 8.490 7.816 6.138 5.649
 Rast BDP (v %): 6,2 5,4 6,9 8,8 -6,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,9 6,7 7,0 8,9 11,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,9 5,3 6,7 5,1 6,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -778,1 -730,6 -693,1 -489,6 -330,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 511,2 457,6 431,6 340,2 246,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,4 6,6 9,3 24,4 -9,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,5 9,7 22,3 35,5 -13,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 63,6 57,0 49,4 37,8 56,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 134,3+ 112,2 118,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 542,6+ 248,8 221,4
Stopnja tveganja države (op): / 42 44 45 45
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 63Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2022 (posodobljeno mar 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.


Delo v Indiji

 

Tujci za delo v Indiji najprej potrebujejo podpisano pogodbo o zaposlitvi, nato pa morajo zaprositi še za delovni vizum.
Postopek pridobivanja delovnega vizuma je lahko dolgotrajen, dokument pa se običajno izda za obdobje od 6 mesecev do 1 leta, s pravico do podaljšanja do 5 let.

Največ možnosti zaposlitve za tujce imajo kvalificirani strokovnjaki s področja IKT, zdravstva, farmacije, turizma, gradbeništva, biotehnologije, avtomobilske industrije ter bančnega in finančnega sektorja.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Po podatkih indijskega Ministrstva za delo in zaposlovanje, je minimalna plača v Indiji decembra 2022 ostala na enaki ravni kot decembra 2021 in je znašala 178 INR ali približno 2,15 EUR.
 
Povprečna plača v Indiji se razlikuje po posameznih regijah in področja delovanja.
Večina nekvalificiranih delavcev ima plačo med 95 EUR do 115 EUR na mesec.
Tuji strokovnjaki, ki delajo v predstavništvih tujih podjetij in velikih korporacijah, pa lahko zaslužijo 2.000 EUR in več.


Vrednosti INR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 12,5 7,5 6,4 7,0
Rast javne potrošnje 3,0 5,8 3,5 3,2
Rast investicij 9,0 6,5 7,0 5,8


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Indija je v letu 2021 izvozila za 325,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 477,6 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -152,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Indija največ izvažala nafto in plin, bisere, drage kamne, plemenite kovine, strojno opremo, kemijske proizvode ter železo in jeklo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (18,1 % od celotnega izvoza), sledijo ZAE, Kitajska, Bangladeš in Hong Kong, Kitajska.
  • Indija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, bisere, drage kamne, plemenite kovine, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter kemijske proizvode.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (15,3 % od celotnega uvoza), sledijo ZAE, ZDA, Švica in Savdska Arabija.
 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 29,9 Mineralna goriva, olja 14,3
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 15,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 9,7
Električna in elektronska oprema 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 6,1
Stroji, jedrski reaktorji 8,5 Organski kemijski proizvodi 5,4
Organski kemijski proizvodi 4,8 Železo in jeklo 5,4
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 15,3 ZDA 18,1
ZAE 7,6 ZAE 6,4
ZDA 7,3 Kitajska 5,8
Švica 5,2 Bangladeš 3,6
Savdska Arabija 4,9 Hong Kong, Kitajska 2,9
Slovenija (85. mesto) 0,1 Slovenija (85. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2019 znašale 425,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 16,0 %.
  • Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2019 znašale 76,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala -1,7 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.


 

Poglejte si tudi: