Indija

Predstavitev gospodarstva Indije


Predstavitev države

 

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Bharat / Republika Indija

IN / IND

New Delhi

3.287.263

1.296,8 (ocena 2018)

Hindujski, bengalski, tamilski itd. (15 uradnih jezikov) in angleščina

Hindujska 80,5%, muslimanska 13,4%, krščanska 2,3%, sikhi 1,9%,

ostali 1,9%

1.636 (2018)

Indijska rupija (INR)

Slovenija +4,5 (zimski čas), +3,5 (poletni čas)

+ 91 

Večja mesta

 
Večja mesta Št. prebivalcev 
New Delhi 21.800.000
Mumbai 20.800.000
Kolkata 14.600.000
Chennai 8.900.000
Bangalore 8.700.000
Hyderabad 7.700.000
 

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika z 29 državami in sedmimi zveznimi teritoriji

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Lok Sabha (spodnji dom) ima 545 članov. 543 članov je izvoljenih iz posameznih volilnih enot (79 sedežev je rezerviranih za "kaste" in 40 za "plemena"), ter dva predstavnika Anglo-Indijcev, ki jih imenuje predsednik. Rajya Sabha (zgornji dom) ima 245 članov. 233 jih je izvoljenih s ponderiranimi glasovi izvoljenih članov parlamenta in zakonodajnih skupščin držav in zveznih ozemelj, 12 pa jih imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve v Lok Sabha so potekale julija 2017, naslednje volitve bodo v juliju 2022.

Vodstvo države:

Predsednik Ram Nath Kovind, je bil izvoljen 25. julija 2017 za petletni mandat s strani članov centralnega in državnih parlamentov.

Izvršilna oblast:

Premier Narendra Modi (Stranka Baratija Džanata), ki predseduje svetu ministrov izbranih izmed izvoljenimi člani parlamenta, je prisegel 26. maja 2014.

 
 

Indija je članica WTO (World Trade Organization) ter IMF (International Monetary Fund). Je tudi podpisnica SAFTA sporazuma (Agreement on South Asia Free Trade Area), Mercosur-PTA (India-Mercosur Preferential Trade Agreement), APTA (Asia Pacific Trade Agreement) in BIMSTEC (Bay of Bengal Inititative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation).


Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Napredek pri gospodarskih reformah je v Indiji omejen zaradi pomanjkanja političnega soglasja. Prizadevanja za sprejetje zakonodaje, ki bi spodbujala podjetja, se bodo verjetno znova začela po volitvah  leta 2019. A različni interesi novih vladajočih strank lahko zavirajo napredek pri reformah, namenjenih izboljšanju poslovnega okolja, kot so poenostavitev davčnih zakonov in  predpisov o poslovanju.
Prednostna naloga vlade v prihodnjih petih letih bodo programi socialnega varstva, kot so programi za podporo kmetom, izboljšanje stanovanjskih razmer in razširitev dostopa do zdravstvenega varstva. Prav tako bo ena  od ordednjih nalog povečevanje urbanizacije. Vlada bo zato še naprej dajala prednost gradnji novih in obnovi obstoječih objektov.

Inflacija je v letu 2018 dosegla 4 %. V letu 2019 naj bi se znižala na 3,3 %, v letu 2020 na 3,2 % in v letu 2021 dosegla 3,9 %. 

Stopnja brezposelnosti je v letu 2018 dosegla 8,7 % in na istem nivoju naj bi ostala tudi v letu 2019. Za leti 2020 in 2021 je napovedana 8,9 %, oz. 8,8 % brezposlenosti. 

Indija nima predpisane minimalne plače za celotno državo, so pa predpisane za nekatere poklice v nekaterih zveznih državah. Plače so odvisne od sektorjev in usposobljenosti delovne sile. V decembru 2018 je povprečna bruto plača visoko kvalificiranih delavcev znašala 538,5 EUR.
 
Vir: EIU; Factiva, februar 2019.


Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge