Indija

Predstavitev gospodarstva Indije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Bharat / Republika Indija
Mednarodna oznaka IN/IND
Glavno mesto New Delhi
Velikost (km2) 3.287.263
Prebivalci (mio) 1.393
Uradni jezik Hindujski, bengalski, angleški – 15 uradnih jezikov.
Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Hindujci (79,8 %), muslimani (14,2 %)
Denarna enota Indijska rupija (INR)
Čas Slovenija + 4,5 (zimski čas), +3,5 (poletni čas). Poslovni čas 
Klicna številka +91
  

Večja mesta

Večja mesta Št. prebivalcev 
New Delhi 21.800.000
Mumbai 20.800.000
Kolkata 14.600.000
Chennai 8.900.000
Bangalore 8.700.000
Hyderabad 7.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika z 29 državami in sedmimi zveznimi teritoriji

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Lok Sabha (spodnji dom) ima 545 članov. 543 članov je izvoljenih iz posameznih volilnih enot (79 sedežev je rezerviranih za "kaste" in 40 za "plemena"), ter dva predstavnika Anglo-Indijcev, ki jih imenuje predsednik. Rajya Sabha (zgornji dom) ima 245 članov. 233 jih je izvoljenih s ponderiranimi glasovi izvoljenih članov parlamenta in zakonodajnih skupščin držav in zveznih ozemelj, 12 pa jih imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale od 16.4. do 13.5.2019. Slavila je stranka premierja Narendre Modija (BJP), ki bo državo tako vodil še pet let. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2024, predsedniške pa leta 2022.

Vodstvo države:

Predsednik Ram Nath Kovind, je bil izvoljen 25. julija 2017 za petletni mandat s strani članov centralnega in državnih parlamentov.

Izvršilna oblast:

Premier Narendra Modi  (od 26. maja 2014).

 
 

Indija je članica WTO (World Trade Organization) ter IMF (International Monetary Fund). Je tudi podpisnica SAFTA sporazuma (Agreement on South Asia Free Trade Area), Mercosur-PTA (India-Mercosur Preferential Trade Agreement), APTA (Asia Pacific Trade Agreement) in BIMSTEC (Bay of Bengal Inititative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 1.420,0 1.407,0 1.393,0 1.380,0 1.366,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 464 460
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.919,6 2.789,4 2.565,3 2.334,2 2.565,2
 BDP per capita (v EUR): 2.055 1.987 1.843 1.693 1.875
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 10.280,7 9.533,3 8.552,5 7.872,8 8.546,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 7.246 6.781 6.138 5.702 6.250
 Rast BDP (v %): 5,2 7,0 9,2 -7,4 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,2 8,3 9,1 10,4 7,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,7 4,6 5,1 6,6 3,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -579,5 -531,1 -477,6 -330,7 -436,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 405,5 365,6 325,4 246,9 295,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,4 9,6 15,6 -5,0 -3,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,2 10,3 17,9 -13,7 -0,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 50,7 48,6 46,5 56,5 45,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 19,3+ 112,3 118,2 114,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 60,7+ 248,4 221,4 246,6
Stopnja tveganja države (op): / 45 45 45 50
Razred tveganja (op): / C C C COpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača v Indiji v  letu 2021 ostaja nespremenjena glede na leto 2020 in znaša 178 INR na dan, kar je približno 2,09 EUR.

Povprečna bruto dnevna plača v letu 2022 znaša 397 INR ali približno 4,66 EUR.

Vrednosti INR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 8,3 7,0 6,0 5,6
Rast javne potrošnje 4,8 5,3 5,5 2,7
Rast investicij 9,7 7,5 5,8 5,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 248,7 mlrd EUR, uvoz pa 329,9 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -81,2 mlrd EUR. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2020 uvozili 16 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Irak. Največ je Indija v letu 2020 izvozila v ZDA, kar 17,9 % celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, ZAE, Hong Kong in Singapur. Indija je v letu 2020 največ uvažala mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, drage kamne, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ mineralna goriva, drage kamne in kovine, farmacevtske izdelke, stroje in organske kemijske proizvode. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Mineralna goriva, olja 28,4 Mineralna goriva, olja 10,0
Električna in elektronska oprema 11,7 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 8,9
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,2 Farmacevtski izdelki 6,7
Stroji, jedrski reaktorji 9,6 Stroji, jedrski reaktorji 6,5
Organski kemijski proizvodi 4,9 Organski kemijski proizvodi 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 16,0 ZDA 17,9
ZDA 7,2 Kitajska 6,9
ZAE 6,5 ZAE 6,5
Savdska Arabija 4,8 Hong Kong, Kitajska 3,5
Irak 4,4 Singapur 3,0
Slovenija (80. mesto) 0,1 Slovenija (81. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2018 znašale 327,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 11,0  %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2018 znašale 140,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,1  %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 604,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Japonska. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 146.690,9
Združeno kraljestvo 66.549,4
Japonska 52.111,9
Nemčija 46.503,8
Kitajska 40.495,9
Druge države 251.680,7
Skupaj 604.032,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 39.428,7
Finančne storitve 38.486,0
Transport 35.550,5
Komunikacije 28.085,6
Elektronske komponente 25.729,9
Drugi sektorji 436.752,0
Skupaj 604.032,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Suzuki Maruti India 4.843,5
UAE Exchange Centre 4.527,4
Amazon India 4.293,6
Amazon.com 3.214,9
Future Generali India Insurance 1.061,3
Siemens 1.050,4
IBM 890,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo