Indija

Predstavitev gospodarstva Indije


Predstavitev gospodarstva Indije

Predstavitev države

Uradni naziv Bharat / Republika Indija
Mednarodna oznaka IN/IND
Glavno mesto New Delhi
Velikost (km2) 3.287.263
Prebivalci (mio) 1.429
Uradni jezik Hindujski, bengalski, angleški – 15 uradnih jezikov.
Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Hindujci (79,8 %), muslimani (14,2 %)
Denarna enota Indijska rupija (INR)
Čas Slovenija + 4,5 (zimski čas), +3,5 (poletni čas). Poslovni čas 
Klicna številka +91
  

Prebivalstvo Indije


Indija ima 1.429 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Št. prebivalcev 
New Delhi 21.800.000
Mumbai 20.800.000
Kolkata 14.600.000
Chennai 8.900.000
Bangalore 8.700.000
Hyderabad 7.700.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika z 29 državami in sedmimi zveznimi teritoriji

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1950 in angleškem pravu

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Lok Sabha (spodnji dom) ima 545 članov. 543 članov je izvoljenih iz posameznih volilnih enot (79 sedežev je rezerviranih za "kaste" in 40 za "plemena"), ter dva predstavnika Anglo-Indijcev, ki jih imenuje predsednik. Rajya Sabha (zgornji dom) ima 245 članov. 233 jih je izvoljenih s ponderiranimi glasovi izvoljenih članov parlamenta in zakonodajnih skupščin držav in zveznih ozemelj, 12 pa jih imenuje predsednik.

Volitve:

Zadnje volitve za Lok Sabho so potekale aprila in maja 2019, naslednje bodo predvidoma maja 2024. Zadnje predsedniške volitve so potekale julija 2022, naslednje so predvidene za julij 2027.

Vodstvo države:

Predsednik Droupadi Murmu je bil izvoljen julija 2022 za petletni mandat s strani članov centralnega in državnih parlamentov.

Izvršilna oblast:

Premier Narendra Modi  (od 26. maja 2014).

 
 

Indija je članica WTO (World Trade Organization) ter IMF (International Monetary Fund). Je tudi podpisnica SAFTA sporazuma (Agreement on South Asia Free Trade Area), Mercosur-PTA (India-Mercosur Preferential Trade Agreement), APTA (Asia Pacific Trade Agreement) in BIMSTEC (Bay of Bengal Inititative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 1.455,0 1.442,0 1.429,0 1.417,0 1.408,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 457 464
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.961,0 3.661,3 3.337,6 3.218,4 2.661,7
 BDP per capita (v EUR): 2.719 2.543 2.340 2.270 1.894
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 14.376,2 13.334,9 12.273,2 11.303,9 8.762,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 9.886 9.248 8.592 7.977 6.223
 Rast BDP (v %): 5,7 6,2 6,9 7,3 9,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 6,8 7,1 10,5 15,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,4 4,8 5,7 6,7 5,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -690,9 -658,9 -622,1 -695,3 -489,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 458,9 424,9 403,8 435,3 340,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,7 7,9 8,1 13,5 29,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,3 9,4 12,2 17,1 21,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 50,5 45,0 24,1 47,4 37,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 42,2+ 110,5 134,2 112,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.612,0+ 1.612,9 542,6 248,8
Stopnja tveganja države (op): / 40 42 44 45
Razred tveganja (op): / B C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 63Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                        
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.


Delo v Indiji

 

Tujci za delo v Indiji najprej potrebujejo podpisano pogodbo o zaposlitvi, nato pa morajo zaprositi še za delovni vizum.
Postopek pridobivanja delovnega vizuma je lahko dolgotrajen, dokument pa se običajno izda za obdobje od 6 mesecev do 1 leta, s pravico do podaljšanja do 5 let.

Največ možnosti zaposlitve za tujce imajo kvalificirani strokovnjaki s področja IKT, zdravstva, farmacije, turizma, gradbeništva, biotehnologije, avtomobilske industrije ter bančnega in finančnega sektorja.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Po podatkih indijskega Ministrstva za delo in zaposlovanje, je minimalna dnevna plača v Indiji decembra 2023 ostala na enaki ravni kot decembra 2022 in je znašala 178 INR ali približno 1,99 EUR.
 
Povprečna plača v Indiji se razlikuje po posameznih regijah in področju delovanja.

Najvišje plačani zaposleni so iz zvezne države Uttar Pradesh, s povprečno mesečno plačo 20.730 INR ali 232,14 EUR, najnižje plačani zaposleni pa so iz zvezne države Lakshadweep, s povprečno plačo 14.260 INR ali 159,69 EUR.

 
Vrednosti INR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 7,2 6,6 6,2 6,7
Rast javne potrošnje 4,6 3,8 4,4 3,0
Rast investicij 7,0 6,9 5,8 5,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Indija je v letu 2022 izvozila za 431,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 693,1 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -261,4 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Indija največ izvažala nafto in plin, bisere, drage kamne, plemenite kovine, kemijske proizvode, strojno opremo ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (25,3 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Nemčija, Združeno kraljestvo in Italija.
  • Indija je v letu 2022 največ uvažala električno in elektronsko opremo, nafto in plin, strojno opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine ter kemijske proizvode.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (27,2 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Indonezija, Hong Kong, Kitajska in Južna Koreja.
 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 15,7 Mineralna goriva, olja 11,8
Mineralna goriva, olja 14,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,0
Stroji, jedrski reaktorji 11,5 Organski kemijski proizvodi 7,0
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 10,9 Stroji, jedrski reaktorji 6,8
Organski kemijski proizvodi 5,4 Električna in elektronska oprema 6,4

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 27,2 ZDA 25,3
ZDA 10,8 Kitajska 4,9
Indonezija 5,4 Nemčija 4,4
Hong Kong, Kitajska 5,2 Združeno kraljestvo 3,9
Južna Koreja 4,3 Italija 3,2
Slovenija (63. mesto) <0,1 Slovenija (53. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2021 znašale 435,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 9,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2021 znašale 174,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 8,2 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Indijo

 
Države vlagateljice mio EUR
ZDA 84.017
Republika  Mavricij 73.486
Združeno kraljestvo 71.934
Singapur 65.487
Nizozemska 45.071
Japonska 38.651
Švica 27.197
Nemčija 14.017
Francija 13.147
Južna Koreja 10.160
 
Podjetje Država
IBM Corporation ZDA
Wns (Holdings) Ltd Združeno kraljestvo
RobertBoschStiftung GmbH Nemčija
Siemens Ag Nemčija
Standard Chartered Plc Združeno kraljestvo
Publicis Groupe S A Francija
Vodafone Group Ltd Združeno kraljestvo
Yazaki Corporation Japonska
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.


 

Poglejte si tudi: