Izhodne investicije

Zakaj  investirati v tujino?

  
Izhodne investicije so ključen način integracije v globalne verige ter pomemben vir prenosa in razvoja tehnologije.
 

Bolj razvite države imajo višje deleže izhodnih investicij

Po podatkih UNCTAD je delež izhodnih investicij v BDP konec leta  2022 v razvitih državah znašal 50,7 %,  v Evropi pa kar 71,3 %.

Slovenske neposredne naložbe v tujini, stanje 31. 12., v milionih EUR
 
Leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Izhodne TNI 5.335,0 5.508,4 5.741,1 5.969,4 6.107,5 6.840,0 7.016,3 7.841,1 8.326,7

Vir: wiiw FDI Database


Po podatkih Banke Slovenije so neposredne investicije slovenskih podjetij v tujini konec leta 2022 znašale 8,3 mrd EUR, kar izraženo v odstotkih BDP predstavlja 14,6 %.

 Struktura slovenskih  neposrednih naložb v tujini, stanje 31. 12. 2021 in 2022, v milijonih EUR
 
  Skupaj Lastniški kapital Dolžniški instrumenti
Imetja Obveznosti
Neposredne naložbe v tujini 2022 8.589,3 7.417,1 1.953,8 781,7
Neposredne naložbe v tujini 2021 7.868,0 6.825,3 1.904,2 861,5

Vir: Banka Slovenije
 

Kdaj razmišljati o izhodnih investicijah in kako jih načrtovati?

 
Najprej je potrebno poznati in raziskati razpoložljive možnosti, nato pa izbrati trge in nato načine vstopa, ki ponujajo največje priložnosti.

Možnosti se razlikujejo po tveganju in obsegu potrebnih investicij, vsaka zahteva pripravo podrobnega načrta.


 

Skrbno načrtovanje izhodnih investicij

 
Podjetja, ki so v izhodnih neposrednih investicijah v tujini uspešna, običajno skrbno načrtujejo proces vstopa na tuje trge.
 
Neposredne naložbe v tujini so posebej primerne za podjetja, ki želijo povečati tržne deleže, profit ali diverzificirati poslovanje.
 
Pogosto terjajo spremembe in prilagoditve v celostni strategiji podjetja. Prej, ko podjetje začne razmišljati o internacionalizaciji z neposrednimi naložbami v tujini, bolje se lahko odzove na priložnosti in tveganja.

Proces izbire trgov in načinov vstopa obsega več korakov. Upoštevati je potrebno dejavnike na  več nivojih: v podjetju, domačem okolju, na tujih trgih, regijah in globalno. Podjetja morajo proces izbire trgov prilagoditi svojim ciljem in virom.
 
Strategija vstopa na tuje trge mora jasno odgovoriti kam, kdaj in kako. Zgodnje načrtovanje omogoča boljše zbiranje informacij, analizo trgov in načinov vstopa, primerjalno razvrščanje trgov ter načinov vstopa, pripravo in prilagoditve ter uspešnejši končni vstop na trg.
 

Oblike neposrednih investicij v tujini


Najpogostejši načini neposrednih investicij v tujini so:
 

Ustanovitev podružnice

Na tujem trgu lahko ustanovite novo podružnico v popolni lasti (ang. greenfield). To je najpogostejša oblika neposrednih investicij v tujini za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podružnica je lahko tako osnovna kot majhna prodajna pisarna ali pa obsežen proizvodni obrat, oziroma karkoli vmes, odvisno od virov in namenov podjetja.

Večina podjetij uporablja tuje podružnice za lokalno prodajo blaga in storitev matične družbe; nekateri jih uporabljajo za skladiščenje izdelkov za lokalno distribucijo ali za proizvodnjo blaga za lokalni trg.

Podružnice so lahko namenjene tudi za raziskovalno in razvojno sodelovanje s partnerji ali dobavitelji. Podružnice so lahko še posebej pomembne, če ste storitveno podjetje. Glede na lokalna pravila za tuje vlagatelje boste morda morali ustanoviti podružnico na trgu, preden lahko tam opravljate svoje storitve.

Med slovenskimi investicijami v tujini so najpogostejše prodajne podružnice, sledijo proizvodne podružnice. V zadnjih 10-letih slovenski investitorji v tujini povečujejo obseg poslovnih funkcij v svojih podružnicah, vse pogosteje pa jih uporabljajo tudi za prenose in kreiranje znanja ter inovacijske aktivnosti. 

Dodatne investicije v podružnico po njeni ustanovitvi lahko znatno prispevajo k rasti vašega podjetja na tujem trgu. Direktna prisotnost strankam ne bo le zagotovila prostora, kjer lahko neposredno sodelujejo z vami, temveč jih bo tudi prepričala v vašo zavezanost trgu.
 

Prevzem dela ali celega tujega podjetja

Pri tem pristopu vaše podjetje vlaga v tuje podjetje z nakupom njegovih delnic in/ali z investiranjem sredstev. Da postanete neposredni investitor v tujini, mora biti naložba dovolj velika, da vam omogoči pomemben vpliv na odločanje in dejavnosti tuje družbe. Na splošno velja, da je za ta namen minimalno lastništvo 10 odstotkov.

Večja podjetja običajno pridobivajo druga podjetja, da bi od njih pridobila dohodek in/ali njihove tehnologije in znanje. Če pridobite 100 odstotkov tuje gospodarske družbe, imate popoln nadzor nad njenim poslovanjem in ste dejansko pridobili podružnico v popolni lasti, ne da bi jo zgradili od začetka.
 

Združitev 

V tem primeru že imate podjetje (podružnico) na tujem trgu. Za izvedbo združitve združite to podjetje in lokalno podjetje v novo podjetje, ki ima v lasti vire obeh podjetij. Tako prvotna podjetja izginejo, vaše novo podjetje pa ostane njihov naslednik. Tako kot pri prevzemu tudi novo podjetje deluje kot podružnica vašega matičnega podjetja v popolni lasti.
 

Ustanovite skupno podjetje (skupna vlaganja, ang. joint ventures)

V tem primeru slovensko podjetje in tuje (ne nujno lokalno) podjetje delita lastništvo naložbe na lokalnem trgu (na primer v proizvodnem obratu). Medtem ko so skupaj ustanovljena podjetja lahko zelo uspešna, raziskave v svetu kažejo, da imajo v petih letih po ustanovitvi precej visoko stopnjo neuspeha, pogosto zaradi konfliktov in razlik med dvema korporativnima kulturama. Ko razmišljate o partnerju za skupna vlaganja, bodite pozorni na ujemanje poslovne kulture.
 

Več informacij o oblikah družb in postopkih ustanavljanja  družb po državah

Obilke družb in postopki ustanavljanja družb po državah
Albanija Alžirija Avstralija Avstrija
Belgija Belorusija Bolgarija Bosna in Hercegovina
Brazilija Češka Črna gora Danska
Egipt Estonija Finska Francija
Grčija Hrvaška Indija Iran
Irska Italija Izrael Japonska
Južna Koreja Republika Južna Afrika Kanada Kazahstan
Kosovo Latvija Litva Madžarska
Kitajska Severna Makedonija Mehika Nemčija
Norveška Nizozemska Poljska Portugalska
Romunija Rusija Slovaška Srbija
Španija Švedska Švica Turčija
Ukrajina Združeno kraljestvo ZDA Združeni arabski emirati

Posodobljeno: oktober 2023