Zelene tehnologije

 

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja

Zelena tehnologija, imenovana tudi trajnostna tehnologija, uporablja različne trajnostne vire energije za varovanje okolja. Sončna energija, LED razsvetljava, vetrna energija, električna vozila, vertikalno kmetovanje in kompostiranje so le nekateri izmed primerov zelenih tehnologij. Vse več držav uporablja zelene tehnologije tudi za upravljanje in recikliranje odpadkov, zbranih v podjetjih in gospodinjstvih.


Velikost trga in dejavniki rasti

Vrednost globalnega trga zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja je bila leta 2021 ocenjena na 12,90 mlrd USD ali približno 10,9 mlrd EUR.

Po napovedih analitikov naj bi trg do leta 2030 rasel po 24,6 % povprečni letni stopnji ter v letu 2030 dosegel vrednost 74,99 mlrd USD kar je približno 63,51 mlrd EUR.

Primarna cilja zelene tehnologije sta zaustavitev globalnega segrevanja in zmanjšanje toplogrednih plinov. Osnovni koncept je razvoj inovativnih tehnologij, ki ne obremenjujejo okolja.

Zelene tehnologije prav tako omogočajo podjetjem, da porabijo manj energije, manj vode, manj smeti in manj emisij kot tradicionalne tehnologije.

Glavni razlogi, ki poganjajo svetovni trg zelenih tehnologij in trajnosti, so dvig okoljske ozaveščenosti in vse večja skrb glede globalnega segrevanja. Poleg tega sta vse večje zanimanje potrošnikov in industrije za uporabo virov čiste energije, ter povečana uvedba senzorjev za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), ki zmanjšujejo emisije ogljika, ključni dejavniki, ki naj bi v prihodnjih letih povečali rast trga.

Dejavnik, ki do neke mere omejuje rast trga zelene tehnologije in trajnosti, pa je visoka cena izdelkov in rešitev, povezanih z zeleno tehnologijo in trajnostnimi rešitvami.
 

Segmentacija glede na uporabljeno tehnologijo

Glede na uporabljeno tehnologijo se trg deli na segmente interneta stvari (IoT), računalništva v oblaku, umetno inteligenco in analitiko, kibernetsko varnost ter blockchain tehnologijo.

Največji segment trga glede na uporabljeno tehnologijo, je segment interneta stvari, ki naj bi do leta 2030 rasel po 23 % povprečni letni stopnji in bo v prihodnjih 8 letih predstavljal najpomembnejši delež celotnega trga. Sledil mu bo segment računalništva v oblaku.
 

Segmentacija glede na aplikacije

Glede na aplikacije segmenti vključujejo zeleno gradnjo, upravljanje ogljičnega odtisa, spremljanje in napovedovanje vremena, spremljanje onesnaženosti zraka in vode, spremljanje gozdov, spremljanje pridelkov, spremljanje stanja/vlage tal, čiščenje vode in druge.

Segment zelene gradnje naj bi v prihodnjih 8 letih rasel po 24,3 % povprečni letni stopnji ter bo imel največji tržni delež med segmenti glede na aplikacije. Sledil mu bo segment upravljanja z ogljičnim odtisom.
 

Regijska segmentacija

Trg zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja v Severni ameriki, bo v prihodnjih 8 letih rasel po 23,7 % povprečni letni stopnji ter bo do leta 2030 največji regijski trg.

Najhitreje pa bo rasel evropski trg in sicer naj bi v prihodnjih 8 letih rasel po 24,9 % povprečni letni stopnji ter v letu 2030 dosegel vrednost 28.827 mio USD ali približno 24,4 mlrd EUR.


Največja borzna podjetja na področju zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021) Država
Microsoft, Inc. 167.641,83 ZDA
General Electric 62.715,81 ZDA
IBM Corp. 48.491,58 ZDA
Oracle Corp. 35.883,99 ZDA
Schneider Electric 27.795,43 Francija
Salesforce, Inc. 22.399,59 ZDA
Tech Mahindra 4.972,15 Indija


Panožna združenja / portali: 


Strokovne publikacije / portali:
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije obnovljivih virov energije -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o obnovljivih virov energije pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, november 2022.

 

 

Zelene tehnologije po državah