Zelene tehnologije

 

Globalni trendi na področju obnovljivih virov energije

Trg obnovljivih virov energije je sestavljen iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vključuje štiri segmente, to so hidroelektrična energija, energija vetra, sončna energija in drugo (biomasa, geotermalna energija, energija plimovanja in valov). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečju letnih domačih in industrijskih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Globalni trg obnovljivih virov energije je v zadnjih 5 letih beležil močno in enakomerno rast in ta trend se bo predvidoma nadaljeval tudi v naslednjih 5 letih.

Azijsko-pacifiška regija ustvari najvišji delež svetovnih prihodkov na področju obnovljivih virov energije, najvišjo stopnjo rasti pa dosegajo njena nastajajoča gospodarstva. Regija predstavlja 49,5 % globalnega trga, Evropa 20 %, ZDA pa 14,1 %.

Tržna segmentacija po regijah glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

 
Globalni trg obnovljivih virov energije je narasel v povezavi s povečanjem svetovnih zmogljivosti za obnovljivo energijo. Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) je bilo leta 2020 po vsem svetu dodanih več kot 260 GW zmogljivosti za obnovljivo energijo, kar je skoraj 50 % več glede na leto 2019.

Kitajska in ZDA sta bila dva izjemno rastoča trga v letu 2020. Kitajska, ki je največji trg obnovljivih virov na svetu, je leta 2020 dodala 136 GW obnovljive energije. V tem letu je bilo nameščenih več kot 52 % celotnih svetovnih zmogljivosti.

Globalni trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2016-2020 rasel po 8,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 607,7 mlrd EUR. Azijsko pacifiška regija je v zadnjih 5 letih beležila 11,2 % povprečno letno rast trga, ki je v letu 2020 dosegel vrednost 300,7 mlrd EUR. Trg v ZDA pa je v tem obdobju rasel po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 86 mlrd EUR.

Evropa ima 2. največji delež v prihodkih iz obnovljivih virov energije. Evropski trg spodbujajo vladne subvencije in cilji za projekte obnovljive energije. Leta 2020 so obnovljivi viri proizvedli 38 % evropske električne energije, 37 % pa fosilna goriva.

Največji delež vetrne in sončne energije je dosegla Danska, kjer so obnovljivi viri leta 2020 pokrili 61 % njenih potreb po električni energiji. Irska je dosegla 35 %, Nemčija pa 33 %. To je bilo prvič, da je obnovljiva energija proizvedla tako visok odstotek energije v Evropi in presegla delž fosilnih goriv. Naložbe v vetrno in sončno energijo so bile glavni dejavnik dekarbonizacije, saj se je proizvodnja vetrne energije povečala za 9 %, proizvodnja sončne energije pa za 15 %.

Obseg globalnega trga obnovljivih virov energije se je v obdobju 2016-2020 povečeval po 6,5 %povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 6.674.946,2 GWh. Po napovedih analitikov se bo obseg trga v obdobju 2021-2025 povečeval po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 8.856.635,1 GWh.

Vetrna energija na morju v Evropi in Aziji beleži visoko rast. Evropski segment vetrne energije na morju je leta 2020 privabil več kot 26 mlrd EUR naložb. Združeno kraljestvo upa, da bo do leta 2030 potrojilo vetrne zmogljivosti na morju na 40 GW, kar bo povečalo delež vetrne energije v skupni proizvodnji obnovljive energije. Južna Koreja, ki ima velik vetrni potencial na morju, je pred kratkim napovedala dva mega projekta s skupno instalirano močjo 12 GW, ki bosta v napovedanem obdobju prispevala k rasti tega segmenta.

Segment hidroelektrične energije je imel v letu 2020 največji obseg na globalnem trgu obnovljivih virov energije. Ta je znašal 3.631.810,5 GWh, kar predstavlja 54,4 % celotnega obsega trga. Vetrna energija je leta 2020 proizvedla 1.540.853,4 GWh ali 23,1 % celotnega trga. Naložbe v hidroenergijo pa se upočasnjujejo, medtem ko večji del naložb privabljata segmenta sončne in vetrne energije.

Tržna segmentacija glede na obseg po posameznih kategorijah za leto 2020 (v odstotkih)
Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg obnovljivih virov energije v obdobju 2021-2026 rasel po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 803,8 mlrd EUR. Trg v azijsko-pacifiški regiji naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 8,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 430,7 mlrd EUR, trg v ZDA pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril prihodke v višini 110,3 mlrd EUR.

Leta 2020 so velika gospodarstva okrepila svoje zaveze v boju proti podnebnim spremembam. Ambiciozne cilje glede energije iz obnovljivih virov, ki so jih določile EU in države, ki niso članice EU, so podprla vodilna azijska gospodarstva na čelu s Kitajsko, Japonsko in Južno Korejo, ki so se leta 2020 zavezala, da bodo postala ogljično nevtralna.

Tudi v državah, ki niso obljubile ogljične nevtralnosti, so se znatno povečale naložbe v obnovljive vire energije, ki naj bi se v predvidenem obdobju še pospešile. Indonezijska vlada se je na primer zavezala, da bo do leta 2023 23 % svoje električne energije pridobila iz obnovljivih virov, do leta 2030 pa 40 %.

ZDA so se leta 2021 ponovno pridružile Pariškemu sporazumu iz leta 2015. Nova administracija, ki jo vodi Joe Biden, naj bi v predvidenem obdobju pospešila prehod ZDA na obnovljive vire energije.

Tudi Kitajska naj bi v napovedanem povečala svoj tržni delež, saj načrtuje, da bo do leta 2030 imela nameščenih zmogljivosti obnovljivih virov energije za skupno 1.200 GW
 

Največja borzna podjetja na področju obnovljivih virov energije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020) Država
Enel SpA 66.085,23 Italija
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 7.749,70 Kitajska
China Yangtze Power Co., Ltd. 7.483,28 Kitajska
Ørsted A/S 5.261,07 Danska
Centrais Elétricas Brasileiras SA 4.836,80 Brazilija
China Everbright Environment Group Ltd. 4.783,08 Kitajska
Federal Hydro-Generating Co. RusHydro PJSC 4.467,81 Rusija


Panožna združenja / portali: 

  
Strokovne publikacije / portali:
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije obnovljivih virov energije -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o obnovljivih virov energije pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 


Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Zelene tehnologije po državah