Norveška

Gospodarske panoge Norveške

Priložnosti na trgu

Norveška ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, predvsem na področjih obnovljivih virov energije, informacijske tehnologije, logistike, turizma, zdravstvenega varstva, lesne in prehrambne industrije.

Na Norveškem je veliko povpraševanje po naprednih tehnologijah in novih aplikacijah na področju logistike in energetike. Velike priložnosti so tudi na področju telemedicine, ki s pomočjo sodobne informacijske tehnologije pacientom zagotavlja zdravstvene storitve na daljavo. Klinični informacijski sistemi, oskrba na domu, prilagojeni zdravstveni sistemi, storitve daljinskega spremljanja pacientov ter sistemi za integracijo lokalnih, regionalnih in nacionalnih zdravstvenih informacijskih mrež, predstavljajo velik potencial za nove ponudnike na trgu.

Norveška pridela samo 50 % svojih potreb po hrani. Priložnosti za izvoznike na tem področju so predvsem na segmentu zdravih in ekološko pridelanih živil, piva in vina, pa tudi hrane za hišne ljubljenčke. Potencial je tudi v izvozu lesa, vezanih plošč in lesnih izdelkov.
 

Gospodarstvo 

Norveška ima stabilno gospodarstvo z dobro razvitim zasebnim sektorjem, velikim državnim sektorjem in široko mrežo socialne varnosti. Država je bogata z naravnimi viri, kot so nafta in plin, ribe, gozdovi in rudnine. Norveška je ena največjih svetovnih izvoznic nafte, tudi proizvodnja plina se je od leta 2000 več kot podvojila. Norveška domača proizvodnja električne energije pa skoraj v celoti temelji na hidroenergiji. 
 

Struktura BDP

 

Kmetijski sektor ustvari 2 % BDP in zaposluje približno 2 % delovne sile. Ribištvo je ena najpomembnejših kmetijskih dejavnosti, saj je Norveška vodilni proizvajalec in drugi največji svetovni izvoznik morske hrane. Norveška namenja kmetijskemu sektorju tudi velike subvencije.

Storitveni sektor je visoko razvit. Letno ustvari okoli 65 % BDP in zaposluje približno 79 % delovne sile.

ir: EIU; Factiva, maj 2020. 
 

Industrijski sektor

V norveškem gospodarstvu prevladuje proizvodnja nafte, ki ustvari skoraj četrtino BDP. Norveška je tudi glavni proizvajalec in izvoznik zemeljskega plina.

Druge pomembnejše industrijske panoge so še ladjedelništvo, kovinska industrija, lesna in papirna industrija, kemična industrija ter proizvodnja strojev in električne opreme.

Leta 2019 je Norveška beležila upad industrijske proizvodnje v višini -5 %. Za leto 2020 je napovedana rast v višini 2,5 %, v letih 2021 in 2022 pa naj bi rast industrijske proizvodnje znašala 4,2 % in 2,7 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na norveškem trgu:

(v pripravi)


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje